Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovna pomoč

 

UREJANJE PROSTORA IN PLANIRANJE


13.1. Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)

Ur. l. RS, št. 33/2007 in naslednji
Ur. l. RS, št. 57/2012 – spremembe in dopolnitve
Ur. l. RS, št. 109/2012 - zadnje spremembe in dopolnitve
ZPNačrt – neuradno prečiščeno besedilo 7 (dec. 2012)

Sprememba:
Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja prvega, drugega in tretjega odstavka ter drugega stavka četrtega odstavka 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 35/2013)

13.1.1. Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta

Ur. l. RS, št. 99/2007


13.1.2. Pravilnik o prikazu stanja prostora

Ur. l. RS, št. 50/2008
 

13.2. Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP)

Ur. l. RS št. 80/2010 in naslednji
Ur. l. RS, št. 57/2012 – zadnje spremembe in dopolnitve
ZUPUDPP - neuradno prečiščeno besedilo 1 (avgust 2012)
 

13.2.1. Uredba o merilih in pogojih za določitev prostorskih ureditev državnega pomena

Ur. l. RS št. 103/2013


13.2.2. Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnega prostorskega načrta

Ur. l. RS, št. 106/2011
 

13.3. Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije (ZIPI)

Ur. l. RS, št. 8/2010


13.3.1. Uredba o prostorskem informacijskem sistemu

Ur. l. RS, št. 119/2007

Spremembe:
ZIPI (Ur. l. RS, št. 8/2010): 20.02.2010 preneha veljati drugi stavek 1. člena Uredbe o prostorskem informacijskem sistemu.
 

13.4. Zakon o vojnih grobiščih (ZVG)

Ur. l. RS, št. 65/2003 in naslednji
ZVG - neuradno prečiščeno besedilo 1 (sep. 2009)
 

13.4.1. Pravilnik o pokopališkem redu na vojnih grobiščih

Ur. l. RS, št. 79/2004
 

13.5. Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1)

Ur. l. RS, št. 110/2002 in naslednji
ZUreP-1 – neuradno prečiščeno besedilo 1 (november 2010)
 

13.5.1. Pravilnik o obliki lokacijske informacije ter o načinu njene izdaje

Ur. l. RS, št. 35/2004

Spremembe:
ZPNačrt (Ur. l. RS, št. 33/2007): do izdaje podzakonskih predpisov na podlagi ZPNačrt se uporablja ta pravilnik, sprejet na podlagi ZUreP-1, kolikor ni v nasprotju z ZPNačrt.


13.6. Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (ZPPDUP)

Ur. l. SRS, št. 34/1984 in naslednji
ZPPDUP - neuradno prečiščeno besedilo 2 (jan. 2004)
 

13.7. Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ)

Ur. l. RS, št. 59/1996 in naslednji
ZKZ - neuradno prečiščeno besedilo 14 (jul. 2012)