Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovna pomoč

 

DRUGO


14.1. DIN 18915 – Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Bodenarbeiten
(povzetek načel dobre prakse pri zemeljskih delih)

14.2. DIN 18916 – Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Pflanzen und Pflanzarbeiten
(povzetek načel dobre prakse pri pripravi rastišča in sajenju)

14.3. DIN 18917 – Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Rasen und Saatarbeiten
(povzetek načel dobre prakse pri izvedbi travnih površin)

14.4. DIN 18918 – Vegetationstechnik im Landschaftsbau- Ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen- Sicherungen durch Ansaaten, Bepflanzungen, Bauweisen mit lebenden und nicht lebenden Stoffen und Bauteilen, kombinierte Bauweisen
(povzetek načel dobre prakse pri izvajanju inženirsko-bioloških varovalnih del)

Urejanje obcestne krajine – priročnik (MOP UPP – 1998 strani od 48 do 64)

14.5. DIN 18919 – Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Entwicklungs- und Unterhaltungspflege von Grünflächen
(povzetek načel dobre prakse pri ureditvi in oskrbi zelenih površin)

14.6. DIN 18920 – Vegetationstechnik im Landschaftsbau- Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen
(povzetek načel dobre prakse za zaščito dreves in zasaditev pri gradbenih posegih)

14.7. Aleksander Šiftar, Izbor in uporaba drevnine za javne nasade, ZTI Ljubljana, 2001 ali
BRUNS PFLANZEN – Sortimentskatalog 2005/6 ali novejša priloga Panungshilfen I


14.8. Pravilnik o vrstah začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Ur. l. RS, št. 63/2016


14.9. Pravilnik o registru nastanitvenih obratov 

Ur. l. RS, št. 70/2016


14.10. Pravilnik o pogojih za obratovanje smučišč

Ur. l. RS, št. 59/2017


14.11. Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-B)

Ur. l. RS, št. 43/2011 in naslednji
ZPVPJN - neuradno prečiščeno besedilo 4 (okt. 2017)


14.12.
Odlok o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena

Ur. l. RS, št. 51/2009 in naslednji
Odlok - neuradno prečiščeno besedilo 4 (mar. 2018)14.13. Uredba o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču

Ur. l. RS, št. 71/2008 in naslednji
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 5 (jun. 2018)

Opombe:
Spremenjeni tretji odstavek ter nova četrti in peti odstavek 15. člena se začnejo uporabljati 1. januarja 2019. Novi Priloga 1 in Priloga 2 se v delu, ki se nanaša na parc. št. 799/2, 805/1, 805/2, 805/3 in 805/5, vse k. o. Ankaran, začneta uporabljati 1. januarja 2019, v delu, ki se nanaša na parc. št. 799/31, k. o. Ankaran, začneta uporabljati 1. januarja 2020, v delu, ki se nanaša na parc. št. 799/48 in 799/50, obe k. o. Ankaran, začneta uporabljati 1. januarja 2025, v delu, ki se nanaša na parc. št. 805/4, k. o. Ankaran, začneta uporabljati 1. januarja 2028 (glej 7. člen Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču (Uradni list RS, št. 41/18)).


14.14. Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1)

Ur. l. RS, št. 13/2018


14.15. Zakon o javnem naročanju  (ZJN-3)

Ur. l. RS, št. 91/2015