Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovna pomoč

 

GRADBENIŠTVO


2.1. Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) - Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 1. 6. 2018

Ur. l. RS, št. 102/2004
ZGO-1 - neuradno prečiščeno besedilo 18 (nov. 2017)

Opomba:
Podaljšanje uporabe 218. člena, 218.a člena, 218.b člena, 218.c člena, 218.č člena in 218.d člena do drugačne zakonske ureditve obdavčitve nepremičnin (glej odločbo US).2.1.a Gradbeni zakon (GZ)

Ur. l. RS, št. 61/2017
GZ - besedilo osnovnega predpisa z vključenim popravkom (dec. 2017)

Opombe:
- Datum sprejetja: 24. 10. 2017, datum objave: 2. 11. 2017, datum začetka veljavnosti: 17. 11. 2017, datum začetka uporabe:  1. 6. 2018
- Določbe 9. člena glede elektronskega pošiljanja, drugega odstavka 55. člena, šestega odstavka 57. člena v delu, ki se nanaša na javno objavo v prostorskem informacijskem sistemu, in določbe 76. člena se začnejo uporabljati 1. januarja 2021.


2.1.1.a Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov

Ur. l. RS, št. 41/2018


2.1.2. Pravilnik o geodetskem načrtu

Ur. l. RS, št. 40/2004


2.1.3. Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena - Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 17. 11. 2017

Ur. l. RS, št. 109/2011

Opomba:
Podaljšanje uporabe (glej 122. člen
GZ)


2.1.4.
Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje - Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 1. 6. 2018

Ur. l .RS, št. 18/2013 in naslednji
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 2 (mar. 2013)


2.1.4.a Uredba o razvrščanju objektov

Ur. l. RS, št. 37/2018


2.1.5. Pravilnik o obrazcih za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt - Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 1. 6. 2018

Ur. l. RS, št. 38/2008


2.1.5.a Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov

Ur. l. RS, št. 36/2018


2.1.6. Trenutno se pod to št. ne nahaja noben predpis.


2.1.7. Pravilnik o projektni dokumentaciji - Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 1. 6. 2018

Ur. l. RS, št. 55/2008


1.3.1.a Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov

Ur. l. RS, št. 36/2018


2.1.8. Pravilnik o gradbiščih

Ur. l. RS, št. 55/2008
Pravilnik - besedilo osnovnega zapisa z vključenim popravkom (jul. 2009)


2.1.9. Trenutno se pod to št. ne nahaja noben predpis.


2.1.10. Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov

Ur. l. RS, št. 101/2005
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (nov. 2017)

Opomba:
10. člen se še uporablja do uskladitve zakonov glede pristojnost inšpektorjev na posameznem delovnem področju z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 61/17 (glej 122. člen
GZ).
 

2.1.11. Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z zahtevami Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov

Ur. l. RS, št. 8/2011
 

2.1.12. Odredba o seznamu izdanih tehničnih smernic

Ur. l. RS, št. 28/2014


2.1.13. Seznam izdane tehnične smernice

Ur. l. RS, št. 83/2008


2.2. Površine, predpisane za intervencijo gasilcev

DIN 14090


2.3. Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro-1)

Ur. l. RS, št. 82/2013