Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovna pomoč

 

ZAKONI
 

1.1. Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)

Ur. l. RS, št. 33/2007 in naslednji
ZPNačrt - neuradno prečiščeno besedilo 10 (nov. 2017)

Opomba:
Razen 89. člena se preostale določbe uporabljajo do 1. junija 2018 (glej 299. člen ZUreP-2).


1.2. Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2)

Ur. l. RS, št. 61/2017

Opombe:
- Datum sprejetja: 24. 10. 2017, datum objave: 2. 11. 2017, datum začetka veljavnosti: 17. 11. 2017, datum začetka uporabe:  1. 6. 2018

- 180. člen do vključno 185. člen ter 290. člen se začnejo uporabljati z dnem vzpostavitve informacijske rešitve za podporo evidentiranju gradbenih parcel stavb iz prvega odstavka 291. člena tega zakona. Četrti odstavek 75. člena in drugi odstavek 107. člena se začneta uporabljati z dnem uveljavitve občinskega prostorskega plana, regionalnega prostorskega plana ali akcijskega programa za izvajanje Strategije.


1.3. Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) - Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 1. 6. 2018

Ur. l. RS, št. 102/2004
ZGO-1 - neuradno prečiščeno besedilo 18 (nov. 2017)

Opomba:
Podaljšanje uporabe 218. člena, 218.a člena, 218.b člena, 218.c člena, 218.č člena in 218.d člena do drugačne zakonske ureditve obdavčitve nepremičnin (glej odločbo US).


1.4. Gradbeni zakon (GZ)

Ur. l. RS, št. 61/2017
GZ - besedilo osnovnega predpisa z vključenim popravkom (dec. 2017)

Opombe:
- Datum sprejetja: 24. 10. 2017, datum objave: 2. 11. 2017, datum začetka veljavnosti: 17. 11. 2017, datum začetka uporabe:  1. 6. 2018
- Določbe 9. člena glede elektronskega pošiljanja, drugega odstavka 55. člena, šestega odstavka 57. člena v delu, ki se nanaša na javno objavo v prostorskem informacijskem sistemu, in določbe 76. člena se začnejo uporabljati 1. januarja 2021.