Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovna pomoč

 

1.1. Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)

Ur. l. RS, št. 33/2007 in naslednji
Ur. l. RS, št. 57/2012 – zadnje spremembe in dopolnitve
ZPNačrt – neuradno prečiščeno besedilo 4 (sep. 2012)


1.2. Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1)

Ur. l. RS, št. 110/2002 in naslednji
ZUreP-1 – neuradno prečiščeno besedilo 1 (nov. 2010)


1.3. Zakon o graditvi objektov (ZGO-1)

Ur. l. RS, št. 110/2002 in naslednji
Ur. l. RS, št. 57/2012 – zadnje spremembe in dopolnitve
ZGO-1 – neuradno prečiščeno besedilo 7 (avg. 2012)

Spremembe in dopolnitve:
Odločba Ustavnega sodišča RS št. U-I-165/09-34, Ur. l. RS, št. 20/2011 razveljavlja prvi in drugi odstavek 62. člena ter 74.b člen ZGO-1.

Opomba:
Pojasnila MOP v zvezi z razveljavitvijo prvega in drugega odstavka 62. člena ter 74.b člen ZGO-1 z odločbo Ustavnega sodišča RS št. U-I-165/09-34 z dne 3.3.2011.


1.4. Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2)

Ur. l. RS, št. 20/2011
Ur. l. RS, št. 57/2012 – spremembe in dopolnitve
ZSRR-2 – neuradno prečiščeno besedilo 1 (sep. 2012)

1.5. Zakon o varstvu okolja (ZVO-1)

Ur. l. RS, št. 41/2004 in naslednji
Ur. l. RS, št. 48/2012 – spremembe
Ur. l. RS, št. 57/2012 – spremembe in dopolnitve
ZVO-1 – neuradno prečiščeno besedilo 6 (avg. 2012)


1.6. Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1)

Ur. l. RS, št. 16/2008 in naslednji
ZVKD-1 – neuradno prečiščeno besedilo 1 (jan. 2009)

Spremembe:
Odločba Ustavnega sodišča (Ur. l. RS, št. 30/2011) o ugotovitvi, da 2. in 3. točka 3. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine  nista v neskladju z Ustavo in o ugotovitvi, da so prvi odstavek 6. člena, 53. člen, deseta alineja prvega odstavka 127. člena in 135. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine v neskladju z Ustavo ter o zavrženju pobud.


1.7. Zakon o ohranjanju narave (ZON)

Ur. l. RS, št. 56/1999 in naslednji
ZON – neuradno prečiščeno besedilo 3 (feb. 2010)


1.8. Zakon o vodah (ZV-1)

Ur. l. RS, št. 67/2002 in naslednji
Ur. l. RS, št. 57/2012 – zadnje spremembe in dopolnitve
ZV-1 – neuradno prečiščeno besedilo 2 (avg. 2012)


1.9. Zakon o gozdovih (ZG)

Ur. l. RS, št. 30/1993 in naslednji
ZG – neuradno prečiščeno besedilo 2 (jan. 2011)


1.10. Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ)

Ur. l. RS, št. 59/1996 in naslednji
Ur. l. RS, št. 58/2012 – zadnje spremembe in dopolnitve
ZKZ – neuradno prečiščeno besedilo 3 (sep. 2012)


1.11. Zakon o rudarstvu (ZRud-1)

Ur. l. RS, št. 61/2010 in naslednji
Ur. l. RS, št. 57/2012 – zadnje spremembe in dopolnitve
ZRud-1 – neuradno prečiščeno besedilo 2 (avg. 2012)