Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

dogodki

 

PREGLEDNA RAZSTAVA IN PRIZNANJA ZAPS 2017 - razpis

Člane ZAPS vabimo, da oddate svoja dela in kandidirate za eno od nagrad Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS). Letošnja pregledna razstava in svečana podelitev nagrad bo zaključek Dneva arhitektov, ki bo v petek, 13. oktobra v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO).

Namen priznanj je, da stimulira ustvarjalno delo, usmerja pozornost širše javnosti na kakovostno arhitekturo, ureditve odprtega prostora, kakovostno prostorsko načrtovanje in njihovo kulturno razsežnost ter da pridobi predloge ZAPS za druge nagrade. Priznanja bodo prejeli projekti, ki ustvarjajo kvalitetni prispevek h grajenju lokalnega okolja. Priznanja se podeljujejo skladno s spremenjim  pravilnikom o podeljevanju nagrad ZAPS, ki ga je januarja 2017 sprejela skupščina ZAPS. Priznanja ZAPS podeljuje vsako leto nepretrgano od leta 2004. Priznanja so častna (ne finančna), zanje pa lahko kandidirajo člani ZAPS v spodnjih kategorijah.

Spremembe in dopolnitve pravilnika so: ukinitev nagrade Zeleni svinčnik ter splošno uveljavitev spoštovanja načel trajnostne gradnje kot glavnega kriterija za podeljevanje nagrad,  spoštovanje Zakona o javnih naročilih, možnost, da člani Platinaste komisije sami predlagajo kandidate za nagrado ter možnost uvedbe posebnih komisij, ki jih lahko uvede upravni odbor ZAPS s posebnim sklepom.


PRIZNANJA

ZLATI SVINČNIK 
priznanje za odlično realizacijo, s področja arhitekture in krajinske arhitekture, ki je nastala v obdobju 2012-2017, se lahko podeljuje v naslednjih kategorijah*: 
- stanovanjska hiša (z manj kot petimi stanovanji) 
- večstanovanjska stavba (z več kot štirimi stanovanji) 
- poslovna stavba (administrativne in proizvodne stavbe) 
- javna zgradba (izobraževalna, turistična, zdravstvena, trgovska, rekreacijska,…) 
- notranja oprema 
- krajinska ureditev (parki, pokopališča, rekr.območja, ureditve ob infrast.objektih) 
- vrt 
- urbani prostor (ureditev odprtega javnega prostora)

Priznanje s področja prostorskega načrtovanja v obdobju 2012-2017 v naslednjih kategorijah:
− usklajen predlog oziroma sprejet prostorski načrt (prostorski načrt lokalne skupnosti, regije, države ali čezmejne ureditve, smiselno soroden načrt ali izvedbeni prostorski načrt).
- študije, strokovne podlage in raziskave na področju prostorskega načrtovanja.

* Kategorije so informativnem saj se priznanja podeljujejo v skladu s trenutno situacijo in kakovostjo prispelih del.

PRIZNANJA PLATINASTI SVINČNIK

Častno priznanje se podeli rednim in nekdanjim članom ZAPS za obsežnejši opus na področju arhitekture, krajinske arhitekture ali prostorskega načrtovanja. Priznanje Platinasti svinčnik izbere komisija na osnovi pisnih predlogov članov ZAPS, ki jih oddajo na priloženem formularju z obrazložitvijo in so žigosani z osebno štampiljko ali pa predloge pošljejo v roku za oddajo na elektronski naslov: barbara.pungercar@zaps.si. Člani Platinaste komisije lahko podelijo priznanje tudi na predlog članov komisije. Svoj predlog in odločitev morajo pisno utemeljiti. na vrh

KOMISIJE

ZLATA KOMISIJA ZA ODLIČNO REALIZACIJO
Strokovna priznanja Zlati svinčnik za odlično realizacijo na področju arhitekture in krajinske arhitekture bo podelila štiričlanska, mednarodna »Zlata komisija«, ki jo sestavljajo trije arhitekti in en krajinski arhitekt z ustreznimi referencami na področju arhitekture, urbanizma in krajinske arhitekture, ki so lahko tudi nečlani, vsaj eden pa mora biti iz druge države. Med njimi mora biti vsaj en mednarodno uveljavljen kritik ali teoretik s področja arhitekture ali krajinske arhitekture ter en strokovnjak s področja trajnostne gradnje. Žirija bo pregledala prispele predloge ter obiskala projekte, ki jih bo uvrstila v ožji izbor. Dobitnike priznanj bo izbrala na podlagi kompleksnosti, inovativnosti in oblikovalske odličnosti, pa tudi s stališča upoštevanja načel trajnostne gradnje, ne glede na stil ali velikost projekta. 

Zlato komisijo sestavljajo:

Gabu Heindl, arhitektka, Avstrija
Zoran Zidarič, arhitekt, Hrvaška
Helena Kovač, arhitektka
Zaš Brezar, krajinski arhitekt


ZLATA KOMISIJA ZA PODROČJE PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA

Komisijo sestavljajo štirje strokovnjaki iz prostorskega načrtovanja z ustreznimi referencami, ki so lahko tudi nečlani, praviloma eden iz druge države. Člani komisije morajo imeti interdisciplinarno sestavo in odražati regionalno zastopanost, med njimi pa mora biti vsaj eden pooblaščen prostorski načrtovalec z licenco A in eden pooblaščen prostorski načrtovalec z licenco KA, vsaj eden pa mora biti mednarodno uveljavljen kritik ali teoretik s področja prostorskega načrtovanja. Dobitnike priznanj bo izbrala na podlagi kompleksnosti in inovativnosti rešitev ter prispevka k razvoju stroke.

Andrej Šmid, arhitekt, urbanist z licenco A
Ivanka Kraljič, arhitektka, urbanistka z licenco P
Saša Piano, krajinska arhitektka, urbanistka z licenco KA
Robert Schäfer, krajinski arhitekt in novinar

PLATINASTA KOMISIJA
Častna priznanja Platinasti svinčnik bo podelila »Platinasta komisija«, ki jo sestavljajo trije strokovnjaki, en arhitekt, en krajinski arhitekt in en prostorski načrtovalec. Med njimi mora biti vsaj en mednarodno uveljavljen kritik ali teoretik s področja arhitekture, krajinske arhitekture ali prostorskega načrtovanja.

dr. Peter Gabrijelčič, arhitekt,
dr. Maja Simoneti, krajinska arhitektka
Matevž Granda, arhitekt

 na vrh

POGOJI ZA KANDIDIRANJE

Realizacije lahko kandidirajo samo enkrat. Za Zlati svinčnik in Zeleni svinčnik lahko kandidirajo realizacije, ki so nastale v obdobju največ petih let (2012-2017). V kategorijah krajinske ureditve, vrtovi in urbani prostori je možno kandidirati za priznanje Zlati svinčnik tudi z realizacijami, ki so nastale v obdobju največ zadnjih deset let (od 2006), v kolikor je narava ureditev takšna, da je njihova končna podoba lahko vidna šele po preteku daljšega časovnega obdobja. Kandidirajo lahko le redni člani ZAPS. V primeru, da je avtorjev realizacij več, mora biti vsaj eden od njih član ZAPS.

Vsak član lahko v kandidaturo za priznanje Zlati Svinčnik pošlje največ tri (3) svoje realizacije. Komisija izvede izbor del za razstavo, če število predlogov presega razpoložljiv razstavni prostor, pri čemer upošteva število predlogov posameznega člana in njihovo kakovost.

Člani komisij, njihovi sodelavci in ožji družinski člani, skrbniki komisij, predsedniki ali člani matičnih sekcij, ki predlagajo člane žirij in predsednik ZAPS, ki jih potrjuje, ne morejo kandidirati za priznanja. Lahko pa s svojimi deli sodelujejo na pregledni razstavi.

Za nagrade lahko kandidirajo le redni člani ZAPS.na vrh

NAČIN ODDAJE MATERIALOV ZA RAZSTAVO IN PRIZNANJA

PLAKAT
Svoja dela pošljite na plakatu velikosti 100 x 70, kaširanem na kapa fiks plošči, debeline 5 mm. Plakat mora biti grafično oblikovan po grafični predlogi in grafičnih predlogah v prilogi. Na plakatu je lahko samo en projekt. Dela, ki ne bodo oblikovana in oddana v skladu s pravili, ne bodo prispela pravočasno, bodo izločena, ne bodo razstavljena in ne bodo objavljena v katalogu. Zaradi evidence je potrebno plakatu priložiti izpolnjen formular, ožigosan z osebnim žigom odgovornega projektanta. Plakati bodo razstavljeni na pregledni razstavi SLOVENSKA ARHITEKTURA IN PROSTOR 2017. Ne pozabite navesti avtorja uporabljenih fotografij! Prosimo, da tekst s plakata posredujete v doc obliki, zaradi lažjega oblikovanja kataloga.

KATALOG
Za namen objave v katalogu vas prosimo, da nam materiale pošljete na mail barbara.pungercar@zaps.si s pomočjo ftp storitev kot so https://www.hightail.com/ https://www.wetransfer.com/ ali dropbox link ali google drive link ipd. oziroma material pošljete na CD-ju. V primeru nejasnosti, nas kontaktirajte.

SODELOVANJE NA RAZSTAVI - IZVEN KONKURENCE
oddate lahko tudi dela izven konkurence. Realizacije, ki so prijavljene na razstavo izven konkurence, bodo razstavljene in objavljene v katalogu Slovenska arhitektura in prostor 2017, ne bodo pa v konkurenci za nagrade. Te realizacije lahko naslednja leta kandidirajo za nagrade ZAPS. Vsak član pa se lahko na razstavo prijavi z največ tremi (3) deli - štejejo dela, ki so prijavljena v konkurenci in dela izven konkurence, oboje skupaj! Dela za razstavo oddajte tako, kot je naveedeno v razpisnem obrazcu najkasneje do 15. avgusta, 2017.

OBRAZEC
za kandidiranje za Zlati svinčnik ter za predloge za Platinasti svinčnik.
Obrazec za prijavo

PRAVILA ZA OBLIKOVANJE TIPSKEGA PLAKATA

POPRAVLJEN PLAKAT INDESIGNna vrh

ROK ODDAJE

Dela in predloge za priznanja pošljite ali prinesite osebno v času uradnih ur do 
20. junija, 2017 
na naslov: 
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE (ZAPS)
Vegova 8
1000 Ljubljana
barbara.pungercar@zaps.si


na vrh
 
PRIZNANJA

KOMISIJE

POGOJI ZA KANDIDIRANJE

NAČIN ODDAJE MATERIALOV ZA RAZSTAVO IN PRIZNANJA

ROK ODDAJE