Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

dogodki

 

PREGLEDNA RAZSTAVA IN PRIZNANJA ZAPS 2020 - razpis

Člane ZAPS vabimo, da oddate svoja dela in kandidirate za eno od nagrad Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS). Letošnja pregledna razstava in svečana podelitev nagrad bo zaključek Dneva arhitektov, ki bo v petek, 9. oktobra v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO). V primeru, da nam takrat vladni ukrepi ne bodo dovoljevali organizacijo večjih dogodkov in druženje v živo, bomo organizirali spletni dogodek.

Namen priznanj je, da stimulira ustvarjalno delo, usmerja pozornost širše javnosti na kakovostno arhitekturo, ureditve odprtega prostora, kakovostno prostorsko načrtovanje in njihovo kulturno razsežnost ter da pridobi predloge ZAPS za druge nagrade. Priznanja bodo prejeli projekti, ki ustvarjajo kvalitetni prispevek h grajenju lokalnega okolja. Priznanja se podeljujejo skladno s spremenjim  pravilnikom o podeljevanju nagrad ZAPS, ki ga je sprejela skupščina ZAPS. Priznanja ZAPS podeljuje vsako leto nepretrgoma od leta 2004. Priznanja so častna (ne finančna), zanje pa lahko kandidirajo člani ZAPS v spodnjih kategorijah.


PRIZNANJA

ZLATI SVINČNIK 

priznanje za odlično realizacijo, s področja arhitekture in krajinske arhitekture, ki je nastala v obdobju 2015-2020, se lahko podeljuje v naslednjih kategorijah*: 
- stanovanjska hiša (z manj kot petimi stanovanji) 
- večstanovanjska stavba (z več kot štirimi stanovanji) 
- poslovna stavba (administrativne in proizvodne stavbe) 
- javna zgradba (izobraževalna, turistična, zdravstvena, trgovska, rekreacijska,…) 
- notranja oprema 
- krajinska ureditev (parki, pokopališča, rekr.območja, ureditve ob infrast.objektih) 
- vrt 
- urbani prostor (ureditev odprtega javnega prostora)

* Kategorije so informativnem saj se priznanja podeljujejo v skladu s trenutno situacijo in kakovostjo prispelih del.

PLATINASTI SVINČNIK

Častno priznanje se podeli rednim in nekdanjim članom ZAPS za obsežnejši opus na področju arhitekture, krajinske arhitekture ali prostorskega načrtovanja. Priznanje Platinasti svinčnik izbere komisija na osnovi pisnih predlogov članov ZAPS, ki jih oddajo na priloženem formularju z obrazložitvijo in so žigosani z osebno štampiljko ali pa predloge pošljejo v roku za oddajo na elektronski naslov: barbara.pungercar@zaps.si. Člani Platinaste komisije lahko podelijo priznanje tudi na predlog članov komisije. Svoj predlog in odločitev morajo pisno utemeljiti. na vrh

KOMISIJE

ZLATA KOMISIJA ZA ODLIČNO REALIZACIJO

Strokovna priznanja Zlati svinčnik za odlično realizacijo na področju arhitekture in krajinske arhitekture bo podelila štiričlanska »Zlata komisija«, ki jo sestavljajo trije arhitekti in en krajinski arhitekt z ustreznimi referencami na področju arhitekture, urbanizma in krajinske arhitekture, ki so lahko tudi nečlani ZAPS. Žirija bo pregledala prispele predloge ter obiskala projekte, ki jih bo uvrstila v ožji izbor. Dobitnike priznanj bo izbrala na podlagi kompleksnosti, inovativnosti in oblikovalske odličnosti, pa tudi s stališča upoštevanja načel trajnostne gradnje, ne glede na stil ali velikost projekta. 
Zlato komisijo sestavljajo:
Mojca Gregorski, univ.dipl.inž.arh.
Robert Potokar, univ.dipl.inž.arh.
Suzana Simič, univ.dipl.inž.kraj.arh.
prof. Aleš Vodopivec, univ.dipl.inž.arh.
Skrbnica komisje: Dunja Šutanovac, univ.dipl.inž.arh.

PLATINASTA KOMISIJA
Častna priznanja Platinasti svinčnik bo podelila »Platinasta komisija«, ki jo sestavljajo trije strokovnjaki, en arhitekt, en krajinski arhitekt in en prostorski načrtovalec. Med njimi mora biti vsaj en mednarodno uveljavljen kritik ali teoretik s področja arhitekture, krajinske arhitekture ali prostorskega načrtovanja.
Platinasto komisijo sestavljajo:
doc. mag. Polona Filipič, univ.dipl.inž.arh.
dr. Maja Simoneti, univ.dipl.inž.kraj.arh.
doc. Janko J. Zadravec, univ. dipl. inž. arh.
Skrbnica komisje: Dunja Šutanovac, univ.dipl.inž.arh.na vrh

POGOJI ZA KANDIDIRANJE

Realizacije lahko kandidirajo samo enkrat. Za Zlati svinčnik lahko kandidirajo realizacije, ki so nastale v obdobju največ petih let (2015-2020). V kategorijah krajinske ureditve, vrtovi in urbani prostori je možno kandidirati za priznanje Zlati svinčnik tudi z realizacijami, ki so nastale v obdobju največ zadnjih deset let (od 2010), v kolikor je narava ureditev takšna, da je njihova končna podoba lahko vidna šele po preteku daljšega časovnega obdobja. Kandidirajo lahko le redni člani ZAPS. V primeru, da je avtorjev realizacij več, mora biti vsaj eden od njih član ZAPS.

Vsak član lahko v kandidaturo za priznanje Zlati Svinčnik pošlje največ tri (3) svoje realizacije. Komisija izvede izbor del za razstavo, če število predlogov presega razpoložljiv razstavni prostor, pri čemer upošteva število predlogov posameznega člana in njihovo kakovost.

Člani komisij, njihovi sodelavci in ožji družinski člani, skrbniki komisij, predsedniki ali člani matičnih sekcij, ki predlagajo člane žirij in predsednik ZAPS, ki jih potrjuje, ne morejo kandidirati za priznanja. Lahko pa s svojimi deli sodelujejo na pregledni razstavi.

Za nagrade lahko kandidirajo le redni člani ZAPS.na vrh

NAČIN ODDAJE MATERIALOV ZA RAZSTAVO IN PRIZNANJA

PLAKAT je potrebno oddati do 22.6.2020.
Svoja dela pošljite na plakatu velikosti 100 x 70, kaširanem na kapa fiks plošči, debeline 5 mm. Plakat mora biti grafično oblikovan po grafični predlogi in grafičnih predlogah v prilogi. Na plakatu je lahko samo en projekt. Dela, ki ne bodo oblikovana in oddana v skladu s pravili, ne bodo prispela pravočasno, bodo izločena, ne bodo razstavljena in ne bodo objavljena v katalogu. Zaradi evidence je potrebno plakatu priložiti izpolnjen formular, ožigosan z osebnim žigom odgovornega projektanta. Plakati bodo razstavljeni na pregledni razstavi SLOVENSKA ARHITEKTURA IN PROSTOR 2020. Ne pozabite navesti avtorja uporabljenih fotografij! Prosimo, da tekst s plakata posredujete v doc obliki, zaradi lažjega oblikovanja kataloga.

KATALOG
Za namen objave v katalogu vas prosimo, da nam materiale pošljete na e-mail barbara.pungercar@zaps.si s pomočjo ftp storitve https://www.wetransfer.com/.
V primeru nejasnosti, nas kontaktirajte.

SODELOVANJE NA RAZSTAVI - IZVEN KONKURENCE
oddate lahko tudi dela izven konkurence. Realizacije, ki so prijavljene na razstavo izven konkurence, bodo razstavljene in objavljene v katalogu Slovenska arhitektura in prostor 2019, ne bodo pa v konkurenci za nagrade. Te realizacije lahko naslednja leta kandidirajo za nagrade ZAPS. Vsak član pa se lahko na razstavo prijavi z največ tremi (3) deli - štejejo dela, ki so prijavljena v konkurenci in dela izven konkurence, oboje skupaj! Dela za razstavo oddajte tako, kot je navedeno v razpisnem obrazcu najkasneje do 20. avgusta, 2020.

OBRAZEC
za kandidiranje za Zlati svinčnik in za predloge za Platinasti svinčnik.
Obrazec za prijavo

PRAVILA ZA OBLIKOVANJE TIPSKEGA PLAKATA

 na vrh

ROK ODDAJE

Dela in predloge za priznanja pošljite po e-pošti na e-nslov barbara.pungercar@zaps.si do 22. junija, 2020.
Kaširanje plakata lahko naročite pri Printam.si, info@printam.si, po ceni s popustom 26€ brez DDV oz. 31,72€ z DDV.


na vrh
 
PRIZNANJA

KOMISIJE

POGOJI ZA KANDIDIRANJE

NAČIN ODDAJE MATERIALOV ZA RAZSTAVO IN PRIZNANJA

ROK ODDAJE