Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

osnovne informacije za naročnike

 

Zakaj potrebujem arhitekta?

Arhitekt je visoko izobražen strokovnjak, ki zna s svojimi bogatimi izkušnjami uresničiti vaše želje. Vodil vas bo skozi postopek pridobivanja dovoljenj, načrtovanja in gradnje novega objekta ali prenove obstoječega. Arhitekt je oblikovalec dodane vrednosti vašega projekta, pa naj bo ta velik ali majhen. S svojo sposobnostjo reševanja problemov na kreativen način bo vaši naložbi zagotovil najboljši donos.

na vrh

Kdaj potrebujem arhitekta?

Skoraj za vsak gradbeni poseg se je pametno vsaj posvetovati z arhitektom. Če gre za zelo majhno investicijo, se lahko z arhitektom dogovorite le za svetovanje v začetni fazi. Arhitekt vam bo na ta način pomagal kar najbolje izkoristiti dane možnosti. Svetoval vam bo na vseh področjih, od oblikovanja in stroškov do načrtovanja in izvedbe. Tako boste v kratkem času in z minimalnimi stroški pridobili pomembne informacije, kasneje pa se boste odločili ali bi arhitekta najeli tudi za podrobnejšo obdelavo vašega projekta.
 
Finančno tveganje zaradi napačnih odločitev oziroma slabših rešitev raste sorazmerno z višino investicije v določeno gradnjo. Zato je za večje projekte še posebej pomembno, da jih načrtujejo izkušeni strokovnjaki. 
 
Če potrebujete gradbeno dovoljenje, pa arhitekta seveda nujno potrebujete.

na vrh

Kako vem, ali je moj izbrani ponudnik resnično arhitekt?

Poklic »arhitekt« je skladno z Direktivo evropskega parlamenta in sveta (2005/36/ES) o priznavanju poklicnih kvalifikacij eden izmed reguliranih poklicev. Naziv »arhitekt« pridobijo le diplomanti petletnega študija in je pogoj za opravljanje strokovnega izpita in pridobitev licence pooblaščenega arhitekta. Večina pooblaščenih arhitektov je včlanjenih v zbornico, vsak pa mora spoštovati Kodeks
 
Kdor uporablja naziv »arhitekt« brez potrebnih kvalifikacij, deluje v nasprotju z zakonom in vam tako ne more zagotoviti strokovnega pristopa pri reševanju naloge. Članstvo v zbornici lahko preverite tukaj.

na vrh

Kako napišem projektno nalogo?

Uspeh vašega projekta temelji na dobro pripravljeni projektni nalogi, ki naj bo podlaga za začetek pogovorov o projektu. Projektna naloga bo arhitektu na pregleden in razumen način opisala vaše zahteve in želje, predvideno dinamiko projekta ter finančni okvir. Pri pripravi projektne naloge vam lahko pomaga arhitekt, opomnik za definiranje projektne naloge pa najdete tukaj.

na vrh

Kako izberem pravega arhitekta?

Naročniki se najpogosteje odločijo za arhitekta, ki ga poznajo osebno oziroma preko znanstev, ali pa izberejo arhitekta, ki ga občudujejo zaradi njegovega dela. Takšen pristop je v večini primerov smiseln. Kadar pa gre za načrtovanje objekta z zelo specifičnimi zahtevami, pa je bolj priporočljiv strukturiran proces izbire.
 
Poiščite arhitekta oziroma arhitekturni biro z izkušnjami na področju načrtovanja objektov kakršen je vaš, oziroma takšnega, ki ima na oblikovanje prostora enake poglede kot vi. Obiščite njegovo spletno stran in preverite, koliko podobnih projektov so v biroju zgradili, sledite njihovim referencam in povprašajte njihove naročnike kako je potekalo sodelovanje in kako uspešni so bili pri nadzorovanju proračuna.
 
Naredite ožji izbor ter se z izbranimi arhitekti dogovorite za sestanek. Spoznajte svojega bodočega arhitekta. Zelo pomembno je, da se z njim ujamete tudi na osebnem nivoju. Naj vas prepriča, da vas bo s svojim načinom dela pripeljal do uspešnega zaključka projekta. 

na vrh

Ali mi bo arhitekt zaračunal prvi sestanek?

Arhitekti ne nudijo brezplačnih storitev, vendar prvega sestanka načeloma ne računajo. Takšen sestanek bo kratek, vsebina sestanka pa je zgolj opis projekta, način dela in časovni okvir. Vsakršno svetovanje oziroma podajanje rešitev določenega problema pa vam bo arhitekt zaračunal.

na vrh

Kakšna je cena projektne dokumentacije?

Cena je odvisna od lokacije, težavnosti in faz projekta ter vsebine storitev, ki jih izbrani arhitekt ponuja. Pri oceni stroškov projektne dokumentacije vam je lahko v pomoč program Arhigram.
 
Vrednosti projektantskih storitev, kot jih izračunava program, predstavljajo priporočene cene, ki projektantom omogočajo načrtovanje kakovostnih arhitekturnih rešitev in izdelavo kvalitetne projektne dokumentacije. Večja odstopanja navzdol tako nedvomno pomenijo manj uspešne arhitekturne rešitve in nižji nivo obdelave načrtov. Slabše rešitve lahko za naročnika pomenijo slabši izkoristek prostorskega potenciala, zaplete pri pridobivanju gradbenega dovoljenja in ne nazadnje tudi višje stroške pri gradnji, vzdrževanju in uporabi.

na vrh

Kako arhitektu oddam naročilo?

Dober odnos med naročnikom in arhitektom je pogoj za uspešen zaključek projekta. Z arhitektom se morate o vseh pomembnih točkah sporazumeti pred pričetkom dela, dogovore pa sprejeti v pisni obliki.  ZAPS je v sodelovanju z odvetniško pisarno Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji izdelala Splošne pogoje ZAPS, ki urejajo pogodbeni odnos projektanta in naročnika, Vzorec pogodbe za projektiranje in Pravila stroke, v katerih boste našli izčrpno obrazložitev obsega del iz pogodbe.

na vrh

Kako vem ali potrebujem gradbeno dovoljenje?

Glede tega vam bo najbolje svetoval arhitekt. Če pa želite preveriti sami, pa gradnjo ureja Gradbeni zakon (GZ).
 
V splošnem potrebujete gradbeno dovoljenje za vsako gradnjo novega objekta, rekonstrukcijo in odstranitev objekta, razen če gre za enostavni objekt, kot ga določa Uredba.
 
Gradnja se razlikuje od rednega vzdrževanja, za katerega ne potrebujete gradbenega dovoljenja in pomeni izvedbo investicijsko vzdrževalnih del, popravil, gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike, z njimi pa se ne posega v konstrukcijo objekta, ne spreminja njegova namembnost in ne zmanjšuje ravni izpolnjevanja bistvenih zahtev.
 
Gradbeno dovoljenje potrebujete tudi v večini primerov spremembe namembnosti, na primer iz večstanovanjske v pisarniško stavbo ali obratno.

na vrh

Kako vem ali je moj objekt mogoče legalizirati?

Natančen odgovor na to vprašanje vam lahko ponudi le strokovnjak, ki bo pregledal vašo konkretno sizuacijo. Po veljavni zakonodaji je v Sloveniji načeloma mogoče legalizirati vse objekte, ki so bili zgrajeni oziroma so bili na njih opravljeni posegi pred 31. 12. 1967, od tega datuma dalje pa pod določenimi pogoji le tiste gradnje, ki so skladne z veljavnimi prostorskimi akti oziroma akti, ki so veljali v času gradnje.


na vrh

Kakšno pogodbo naj sklenem z izvajalcem del?

Podlaga za pričetek izbire izvajalca je kvaliteten projekt za izvedbo s popisom del, ki vam ga bo pripravil arhitekt, ter izdano gradbeno dovoljenje, kadar je to potrebno. Na Gospodarski zbornici Slovenije so pripravili brezplačen vzorec gradbene pogodbe, ki naročnikom in izvajalcem jasno določa njihove pogodbene pravice in obveznosti, skladno z Obligacijskim zakonikom, Posebnimi gradbenimi uzancami in dobrimi praksami. 

na vrh

Kako nadzorujem potek gradnje?

V skladu z ZGO mora naročnik imenovati nadzornika, ki bo nadzoroval kakovost opravljenih del, kakovost gradbenih proizvodov, materiala, napeljav in tehnoloških naprav, ki se vgrajujejo v objekt, skrbel za to, da se bodo pri opravljanju del spoštovali dogovorjeni roki gradnje ter nadzoroval gradbene stroške.
 
Poleg gradbenega nadzora potek gradnje spremlja tudi arhitekt, ki opravlja projektantski nadzor. Z rednimi obiski gradbišča, praviloma enkrat tedensko, skrbi za celostno podobo in funkcionalnost objekta, ki ga pozna najbolje od vseh. Nadzoruje skladnost gradnje z izvedbenimi načrti, usklajuje morebitna odstopanja od projekta ter predlaga oziroma potrjuje detajle izvedbe. 

na vrh

Kakšen je celoten potek graditve?

Graditev objekta obsega projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objekta. Potek graditve je v načelu enak za vse objekte, ne glede na njihovo velikost. Začne se s projektno nalogo, nadaljuje z idejno zasnovo, pripravo projektne dokumentacije za gradbeno dovoljenje, če je to potrebno, izdelavo izvedbenih načrtov, razpisno dokumentacijo in vrednotenjem ponudb za izvedbo ter konča z izvedbo in primopredajo. Podrobneje pa vam bo vsako fazo glede na značilnosti objekta pojasnil vaš arhitekt.

na vrh

Kaj če imam še dodatna vprašanja?

Dodatna vprašanja pošljite na zaps@zaps.si in naša ekipa za podporo naročnikom vam bo odgovorila v čim krajšem času.

 


na vrh
 
Zakaj potrebujem arhitekta?

Kdaj potrebujem arhitekta?

Kako vem, ali je moj izbrani ponudnik resnično arhitekt?

Kako napišem projektno nalogo?

Kako izberem pravega arhitekta?

Ali mi bo arhitekt zaračunal prvi sestanek?

Kakšna je cena projektne dokumentacije?

Kako arhitektu oddam naročilo?

Kako vem ali potrebujem gradbeno dovoljenje?

Kako vem ali je moj objekt mogoče legalizirati?

Kakšno pogodbo naj sklenem z izvajalcem del?

Kako nadzorujem potek gradnje?

Kakšen je celoten potek graditve?

Kaj če imam še dodatna vprašanja?