Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

 

 

NATEČAJ ZA DOM STAREJŠIH OBČANOV KRESNICE, OBČINA AJDOVŠČINA

Naročnik: Občina Ajdovščina
Predmet natečaja: Dom starejših občanov Kresnice
Rok oddaje: 15. 1. 2021 do 12:00 ure
Povezava na objavo razpisa. http://www.ulinfotok.si/index.php/objava?id_obrazec=374726


NATEČAJNI POGOJI:
 

Zastopanost stroke v ocenjevalni komisiji 
(Natečajni pravilnik, 44 člen)

Imena članov ocenjevalne komisije niso objavljena kar je v nasprotju s 46. členom Natečajnega pravilnika. Zaradi neobjave sestave komisije ni možno oceniti njene skladnosti z natečajnim pravilnikom in ZJN-3. Ker sestava komisije ni objavljena udeleženci natečaja in člani komisije ne morejo vedeti ali med njimi obstoja konflikt interesov.

Naročilo izdelave projektne dokumentacije se bo oddalo v vrstnem redu kot bo določen z zaključnim poročilom.
(Pravilnik, 21. člen in 1. odstavek 53.člena )

V razpisu je navedeno, da se bo naročilo izdelave  projektne dokumentacije o oddalo zmagovalcu natečaja.
Glej vrstico: Prenos avtorskih pravic.

Vrednotenje storitve projektiranja (stopnja skladnosti z orodjem Archigram 4, v.09   Ob ocenjeni investicijski vrednosti 10.430.000 eur z DDV bo naročnik izločil kot nedopustne vse ponudbe, ki bodo presegale vrednost 200.000 eur (brez DDV) za izdelavo IZP, DGD, PZI, načrta opreme) , kar predstavlja 2,33% GOI. To je zgolj 30% priporočenih vrednosti izdelave projektne dokumentacije ZAPS. Morebitne udeležence natečaja opozarjamo, da sodelovanje v teh pogojih lahko prinaša resna finančna tveganja.   
Sorazmernost zahtevanih referenc
 

Zahtevane reference so sorazmerne. 
Zahtevani sta dve referenci objektov velikosti min.1.500 m2 za stavbe klasifikacije CC-SI 126 ali CC-SI 113. v obdobju od vključno 2014 do 2020, in sicer za najmanj 2 projektni dokumentaciji - oboje PGD (DGD) in PZI za isti objekt, za novogradnjo ali rekonstrukcijo objektov, v neto površini prostorov objekta min. 1500 m2.

Rok za izdelavo natečajne rešitve:
Petek, 15. 1. 2021, do 12. ure
 

Rok za oddajo natečajnih elaboratov je ustrezen (9 tednov od objave).
Prenos avtorskih pravic V razpisu natečaja je sicer predvideno, da bo naročnik natečaja izdelavo projektne dokumentacije naročil zmagovalcu natečaja, a je istočasno zahtevan podpis avtorske pogodbe, s katero vsi natečajniki prenesejo avtorske pravice (poleg ostalih, tudi pravice predelave) na naročnika, kar pomeni, da naročnik z njimi prosto razpolaga in v skrajnem primeru lahko naroči storitev izdelave projektne dokumentacije v posebnem postopku in kot osnovo uporabi zmagovalno ali katerokoli drugo natečajno rešitev.

 
To obvestilo je namenjeno podaji osnovnih informacij o razpisu natečaja.  Podrobnosti razpisa lahko preberete na zgoraj objavljeni povezavi, kjer bodo objavljene tudi eventuelne spremembe rokov in ostalih razpisnih pogojev.