Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

 

NATEČAJ ZA STANOVANJSKO SOSESKO "MESTNI KARE POVŠETOVA"

Naročnik: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana
Predmet natečaja: Izbira strokovno najprimernejše rešitve za MESTNI KARE POVŠETOVA, ki je sestavljen iz dveh večjih programskih sklopov:
- Stanovanjska soseska (JSS MOL),
- Urbani zbirni center (MOL).
Rok oddaje: 10. 2. 2021
Povezava na objavo razpisa.

https://www.ulinfotok.si/index.php/objava?id_obrazec=375526

https://www.jssmol.si/objave-in-razpisi/urbanisticni-arhitekturni-natecaji/odprti-enostopenjski-projektni-natecaj-za-izbiro-strokovno-najprimernejse-resitve-za-mestni-kare-povsetova


NATEČAJNI POGOJI:
 

Zastopanost stroke v ocenjevalni komisiji
(Natečajni pravilnik, 44 člen)

 

Naročilo izdelave projektne dokumentacije se bo oddalo v vrstnem redu kot bo določen z zaključnim poročilom.
(Pravilnik, 21. člen in 1. odstavek 53.člena )

 
Vrednotenje storitve projektiranja (stopnja skladnosti z orodjem Archigram 3, v05) Vrednost projektne dokumentacije je omejena na 3,3% ocene GOI,kar je cca. 60% priporočenih vrednosti na podlagi  izračuna z orodjem Arhigram. Hkrati je naročnik v razpis vključil inovativni stimulativni mehanizem, ki bo v primeru uspešnosti obvladovanja investicijskih stroškov rezultiral z nagrado projektantu.*
Sorazmernost zahtevanih referenc
 
Zahtevane reference so sorazmerne (zelena barva na semaforju) – za pooblaščenega arhitekta ali vodjo projekta projektiranje realizirane gradnje z BTP nadzemnega dela vsaj 1.500 m2
Roki za izdelavo natečajne rešitve Roki so ustrezni -  več kot 12 tednov od objave.
Prenos avtorskih pravic  Avtorska pravica se zagotavlja v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP)v skladu s 53. členom Pravilnika o javnih natečajih.

 * izvleček iz vzorca pogodbe:
"V primeru, da bo v fazi izvedbe dosežena nižja vrednost od ciljne vrednosti pri kateremkoli od v natečajnih pogojih navedenih delov investicije, bo naročnik projektantu priznal stimulacijo v višini 30% razlike med ciljno vrednostjo in dejansko nižjo doseženo vrednostjo, kar bosta naročnik in projektant uredila s sklenitvijo dodatka k tej pogodbi za izdelavo projektne dokumentacije po podpisu zapisnika o končnem obračunu med naročnikom in izvajalcem GOI del."

To obvestilo je namenjeno podaji osnovnih informacij o razpisu natečaja.  Podrobnosti razpisa lahko preberete na zgoraj objavljeni povezavi, kjer bodo objavljene tudi eventuelne spremembe rokov in ostalih razpisnih pogojev.