Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

 

DOŽIVLJAJSKI MOST MUSTE

Odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: DOŽIVLJAJSKI MOST MUSTE

Predmet projektnega natečaja
Namen natečaja je pridobiti strokovno najprimernejšo rešitev za povezovalno brv – Doživljajski most MUSTE, med Fužinami in Štepanjskim naseljem, s pripadajočimi ureditvami trgov na obeh bregovih Ljubljanice. Cilj natečaja je povezati odprt prostor dveh nabrežij Ljubljanice v doživljajsko in funkcionalno celoto z raznolikimi programi in ambienti ter s tem zvišati bivanjsko kakovost obstoječim bližnjim naseljem, ki jih trenutno pogosto povezujemo z negativnimi konotacijami.

Naročnik: Mestna občina Ljubljana
Rok oddaje: 19.09.2019
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=315186


Podatki o nagradnem skladu, priznanjih in odškodninah:

• 1. nagrada 6.000 EUR
• 2. nagrada 4.800 EUR
• 3. nagrada 3.600 EUR
• tri priznanja po 1.800 EUR
• 10 odškodnin po 600,00 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 19.800 EUR.
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 6.000 EUR V primeru, da bo podeljenih več kot 10 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.


Dodatne informacije in vprašanja:

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil  tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.


območje obdelave
  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik ocenjevalne komisije (naročnik):
prof. Janez Koželj, podžupan MOL

Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (ZAPS):
Andrej Mercina, univ.dipl.inž.arh.

Članica (naročnik):
mag. Helena Regina, MOL, Oddelek za varstvo okolja

Član (naročnik):
doc. Rok Žnidaršič, univ.dipl.inž.arh.

Član (IZS):
dr. Branko Bandelj, univ.dipl.inž.grad.

Namestnica članov (naročnik):
Nataša Jazbinšek Seršen, MOL, Oddelek za varstvo okolja

Namestnica članov (ZAPS):
Suzana Simič, univ. dipl. inž. kraj.arh.

Poročevalka A:
Lenka Kavčič, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalka KA:
Nasta Rak, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Skrbnici natečaja:
Sandra Banfi Škrbec, univ. dipl. inž. arh.
Helena Vidic Bizjak, univ.dipl.prav.
UREDITEV OBMOČJA LENTA IN DRAVSKE PROMENADE V MARIBORU

Odprti, enostopenjski, natečaj (projektni za ožje območje in idejni za širše območje) za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: UREDITEV OBMOČJA LENTA IN DRAVSKE PROMENADE V MARIBORU

Predmet projektnega natečaja
Mestna občina Maribor želi na območju levega in desnega brega reke Drave izvesti parkovno in urbano ureditev, s sprehajalno potjo, kolesarsko stezo ter lokalno spremljajoče športno rekreacijske površine. V ta namen se je občina odločila, da razpiše odprti, projektni, enostopenjski natečaj za ureditev Dravske promenade (projektni del natečaja na Lentu) in idejni del natečaja v širšem območju obeh dravskih nabrežij od Malečniškega mostu na vzhodu do Mariborskega otoka na zahodu. Mestna občina Maribor želi z razpisom natečaja pridobiti strokovno najprimernejšo rešitev s poudarkom na rešitvah ureditev promenade s parkovnimi ureditvami linearne povezave prostora ob Dravi ter oblikovanje vsebin in spremljajočih objektov za vzpostavitev prostočasnih, rekreacijskih in športnih površin

Naročnik: Mestna občina Maribor
Rok oddaje: 30.08.2019
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=313409


Podatki o nagradnem skladu, priznanjih in odškodninah:

• 1. nagrada 10.000 EUR
• 2. nagrada 8.000 EUR
• 3. nagrada 6.000 EUR
• tri priznanja po 3.000 EUR
• 10 odškodnin po 1.250 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 33.000 EUR.
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 12.500 EUR V primeru, da bo podeljenih več kot 10 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.


Dodatne informacije in vprašanja:

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil  tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.


območje obdelave
  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik ocenjevalne komisije (naročnik):
Gregor Reichenberg univ. dipl. inž. arh.

Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (ZAPS):
Robert Potokar univ. dipl. inž. arh.

Član (naročnik):
Saša Arsenovič župan naročnik

Član (naročnik):
Izr. prof. Uroš Lobnik univ. dipl. inž. arh.

Članica (ZAPS):
Darja Matjašec univ. dipl. inž. kraj. arh.

Namestnik članov (naročnik):
Tomaž Kancler univ. dipl. inž. arh.

Namestnica članov (ZAPS):
mag. Polona Filipič univ. dipl. inž. arh.

Poročevalec A:
dr. Andrej Šmid univ. dipl. inž. arh.

Poročevalka KA:
Anja Bauman Školjak univ. dipl. inž. kraj. arh.

Izvedenka za spomeniško varstvo:
Alenka Zupan univ. dipl. um. zgod. in soc. kult.

Izvedenec za investicijo:
Robert Pangeršič grad.teh.

Skrbnica natečaja: 
Dunja Šutanovac univ. dipl. inž. arh.
 
KOPALIŠČE VEVČE

Odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: KOPALIŠČE VEVČE

Predmet projektnega natečaja
Naročnik Mestna občina Ljubljana želi celovito urediti območja nekdanjega kopališča Vevče. Mestna občina Ljubljana je pred kratkim postala lastnica tega območja in ga želi ponovno revitalizirati z izgradnjo novega kopališča. Z izvedbo odprtega, enostopenjskega, -projektnega natečaja želi naročnik MOL v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije:
-pridobiti strokovno najprimernejšo urbanistično in arhitekturno rešitev ureditve novega letno-zimskega kopališča Vevče
-pridobiti informativne predloge za ureditev razširjenega natečajnega območja – ureditev brežin Ljubljanice v športno rekreacijske površine izbrati izdelovalca projektne dokumentacije.
Namen te natečajne naloge je podaja usmeritev za izdelavo natečajne rešitve in projektne dokumentacije za izgradnjo novega kopališča s pripadajočimi objekti in ureditvami. Pri izdelavi natečajne rešitve ter kasneje projektov za gradnjo je potrebno upoštevati zahteve iz OPN in omejitve zaradi priobalnega pasu reke Ljubljanice.

Naročnik: Mestna občina Ljubljana
Rok oddaje: 27.08.2019
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=312062

Obvestila:

Sporočilo za javnost št. 1. 18.7.2019:
Podaljšani so roki za oddajo natečajnega elaborata in vsi ostali roki:
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj: 2.8.2019
Rok za odgovore na vsebinska vprašanja: 10.8.2019
Rok za postavljanje formalnih vprašanj (8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov): 5.9.2019
Rok za odgovore na formalna vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov): 12.9.2019
Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije: četrtek 19. 9. 2019 do 16:00 ure

Public release No.1  18.7.2019:
Deadline for the submisson and subsequently all other deadlines have been prolongated:
Deadline for asking substantive questions: 2.8.2019
Deadline for answers to substantive questions: 10.8.2019
Deadline for asking formal questions: 5.9.2019
Deadline for answers to formal questions:  12.9.2019
Submission of the competition tender documentation: thursday 19. 9. 2019 untill 16:00 hour


Podatki o nagradnem skladu, priznanjih in odškodninah:

• 1. nagrada 10.800 EUR
• 2. nagrada 8.640 EUR
• 3. nagrada 6.500 EUR
• tri priznanja po 3.220 EUR
• 10 odškodnin po 400 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 35.600 EUR.
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 4.000 EUR V primeru, da bo podeljenih več kot 10 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

 


Dodatne informacije in vprašanja:

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil  tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.


območje obdelave
  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik ocenjevalne komisije (naročnik):
prof. Janez Koželj, podžupan MOL

Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (ZAPS):
Aleš Vodopivec univ.dipl.inž.arh, Stvar projektiranje d.o.o.

Članica (naročnik):
Milena Todorić Toplišek, MOL, Služba za razvojne projekte in investicije

Član (naročnik):
Marko Kolenc, MOL, Oddelek za šport

Član (ZAPS):
Blaž Babnik Romaniuk, mag.inž.arh

Namestnik članov (naročnik):
Drago Banović, Javni zavod Šport Ljubljana

Namestnik članov (ZAPS):
Damjan Černe, univ. dipl. inž. kraj.arh.

Poročevalec A:
Marko Mahnič, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalec KA:
Nika Cigoj Sitar, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Izvedenec za investicijo:
Robert Pangršič

Skrbnica natečaja:
Veronika Ščetinin, univ. dipl. inž. arh.

 
2. faza arhitektura: UL Fakulteta za strojništvo

Odprti, dvostopenjski (urbanistični in arhitekturni), projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejših rešitev za nove objekte za UL Fakultete za farmacijo in UL Fakultete za strojništvo
2. faza arhitektura : UL FS

Predmet projektnega natečaja
Predmet natečaja je arhitekturna zasnova stavbe Fakultete za strojništvo na območju z oznako EUP RD 358, v okvir univerzitetnega središča Brdo (OPPN 65). Obravnavano območje se nahaja v zahodnem delu mesta Ljubljane, ob severnem vznožju Rožnika, ki ga na zahodni strani zaključi Pot spominov in tovarištva (PST). Stavba Fakultete za strojništvo se umesti v ožje območje določeno na podlagi predhodnega urbanističnega natečaja za stavbi Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo. Predmet natečaja je tudi zunanja ureditev širšega natečajnega območja obeh fakultet, ki v določenih delih presega meje lastništva.

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (FS) in Fakulteta za farmacijo (FFA) želijo s predvidenim posegom zaključiti gradnjo v območju novega univerzitetnega središča Brdo, kjer se že nahajajo Biotehniška fakulteta (BF), Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT) ter Fakulteta za računalništvo in informatiko (FRI).

Nova stavba fakultete naj pedagogom in študentom zagotovi kakovostne delovne pogoje za študij in raziskovanje, vrhunske, sodobne in tehnično brezhibne laboratorijske ter druge z njimi povezane prostore in na sploh stimulativno univerzitetno okolje.  Izbrana natečajna rešitev bo podlaga za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo stavbe fakultete. Ožje natečajno območje fakultete meri ca 1,57 ha, širše natečajno območje zunanje ureditve pa ca 4,67 ha.

Naročnik: Univerza v Ljubljani in investitorja UL FAKULTETA ZA FARMACIJO in UL FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
Rok oddaje: 09.10.2019
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=308198

Obvestila:

Sporočilo za javnost št. 3, 27.6.2019
Objavavljena je predstavitev ob vodenem ogledu.

Sporočilo za javnost št. 2, 26.6.2019
Dodaten termin za ogled lokacije je v sredo, 10. julija 2019 ob 11:00 uri na Fakulteti za farmacijo in ob 13:00 na Fakulteti za strojništvo.

Sporočilo za javnost št. 1, 23.5.2019
Objavljen je angleški prevod natečajne naloge in izvleček iz natečajnih pogojev.

Contest brief in english is published: ENG_B_competition brief_FS and ENG_A_competition rules_UL FFA FS summary

 


Podatki o nagradnem skladu, priznanjih in odškodninah:

2 .faza arhitektura: UL FS
• 1. nagrada 20.000 EUR
• 2. nagrada 16.000 EUR
• 3. nagrada 12.000 EUR
• tri priznanja po 6.000 EUR
• 6 odškodnin a 1.000 EUR

V primeru, da bo v drugi fazi UL FS podeljenih več kot 6 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.


Dodatne informacije in vprašanja:

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil  tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.


območje obdelave
  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS):
Dean Lah, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): 
prof. dr. Mitjan Kalin, univ. dipl. inž. str. dekan UL FS

Članica (naročnik):
Irena Leban, univ. dipl. inž. arh. 

Član (naročnik):

mag. Tomaž Kancler, univ. dipl. inž. arh. 

Član (naročnik):
prof. dr. Roman Šturm, univ. dipl. inž. str.

Član (ZAPS):

Architect Prof. Dipl.-Ing. Much Untertrifaller

Član (ZAPS):

Mitja Zorc, univ.dipl.inž.arh.

Namestnik članov (naročnik):

prof. dr. Miha Boltežar, univ.dipl.inž.str.

Namestnica članov (ZAPS
):
Jerneja Ačanski Veber, univ.dipl.inž.arh.

Poročevalka A:

Martina Ferfila, univ. dipl. inž. arh.

Izvedenec KA
:
Urban Švegl, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Izvedenec za tehnologijo UL FS:

dr. Blaž Dolinšek, univ. dipl. inž. grad.

Izvedenec investicija GOI:
Anton Vidic, univ. dipl. inž. grad.

Izvedenka GF:
doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl, univ. dipl. inž. grad.

Izvedenec strojne instalacije:
Mitja Gostinčar, univ. dipl. inž. str.

Skrbnika natečaja:
dr. Jernej Markelj, mag. inž. arh.
mag. Špela Kryžanowski, univ. dipl.inž.arh.

 
2. faza arhitektura: UL Fakulteta za farmacijo

Odprti, dvostopenjski (urbanistični in arhitekturni), projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejših rešitev za nove objekte za UL Fakultete za farmacijo in UL Fakultete za strojništvo
2. faza arhitektura : UL FFA

Predmet projektnega natečaja:
arhitekturna zasnova stavbe Fakultete za farmacijo na območju z oznako EUP RD 358., v okvir univerzitetnega središča Brdo (OPPN 65). Obravnavano območje se nahaja v zahodnem delu mesta Ljubljane, ob severnem vznožju Rožnika, ki ga na zahodni strani zaključi Pot spominov in tovarištva (PST). Stavba fakultete se umesti v ožje območje, določeno na podlagi predhodnega urbanističnega natečaja za stavbi Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo. Predmet natečaja je tudi zunanja ureditev širšega natečajnega območja obeh fakultet, ki v določenih delih presega meje lastništva.

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (FS) in Fakulteta za farmacijo (FFA) želijo s predvidenim posegom zaključiti gradnjo v območju novega univerzitetnega središča Brdo, kjer se že nahajajo Biotehniška fakulteta (BF), Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT) ter Fakulteta za računalništvo in informatiko (FRI).

Nova stavba fakultete naj pedagogom in študentom zagotovi kakovostne delovne pogoje za študij in raziskovanje, vrhunske, sodobne in tehnično brezhibne laboratorijske ter druge z njimi povezane prostore in na sploh stimulativno univerzitetno okolje.

Izbrana natečajna rešitev bo podlaga za izdelavo projektne dokumentacije stavbe fakultete. Ožje natečajno območje fakultete meri ca 1,38 ha, širše natečajno območje zunanje ureditve pa ca 4,67 ha.

Naročnik: Univerza v Ljubljani in investitorja UL FAKULTETA ZA FARMACIJO in UL FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
Rok oddaje: 25.09.2019
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=308190

Obvestila:

Sporočilo za javnost št. 3, 27.6.2019
Objavavljena je predstavitev ob vodenem ogledu.

Sporočilo za javnost št. 2, 26.6.2019
Dodaten termin za ogled lokacije je v sredo, 10. julija 2019 ob 11:00 uri na Fakulteti za farmacijo in ob 13:00 na Fakulteti za strojništvo.

Sporočilo za javnost št. 1, 23.5.2019
Objavljen je angleški prevod natečajne naloge in izvleček iz natečajnih pogojev.

Contest brief in english is published: ENG_B_competition brief_FFA and ENG_A_competition rules_UL FFA FS summary


Podatki o nagradnem skladu, priznanjih in odškodninah:

2 .faza arhitektura: UL FFA
• 1. nagrada 20.000 EUR
• 2. nagrada 16.000 EUR
• 3. nagrada 12.000 EUR
• tri priznanja po 6.000 EUR
• 6 odškodnin a 1.000 EUR

V primeru, da bo v drugi fazi UL FFA podeljenih več kot 6 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.


Dodatne informacije in vprašanja:

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil  tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.


območje obdelave
  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS):
Dean Lah, univ. dipl. inž. arh.

Namestnica predsednika ocenjevalne komisije (naročnik):
prof.dr. Irena Mlinarič Raščan, mag. farm.,dekanja UL FFA

Članica (naročnik):
Irena Leban, univ. dipl. inž. arh. 

Član (naročnik):
prof. dr. Borut Božič, mag. farm., spec. med. biokem.

Član (naročnik):
Andrej Kalamar, univ.dipl.inž.arh.

Član (ZAPS):

prof. arch. DI Roger Riewe

Član (ZAPS):
Boris Bežan, univ.dipl.inž.arh.

Namestnik članov (naročnik):

izr. prof. dr. Rok Dreu, mag. farm.

Namestnik članov (ZAPS
):
Aleksander Lužnik, mag. inž. arh

Poročevalec A:

Igor Berlot, univ. dipl. inž. arh.

Izvedenec KA
:
Urban Švegl, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Izvedenec za tehnologijo UL FFA:

Smiljan Pavišič, univ. dipl. inž. arh.

Izvedenec investicija GOI:
Anton Vidic, univ. dipl. inž. grad.

Izvedenka GF:
doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl, univ. dipl. inž. grad.

Izvedenec strojne instalacije:
Mitja Lenassi, univ. dipl. inž. str.

Skrbnika natečaja:
dr. Jernej Markelj, mag. inž. arh.
mag. Špela Kryžanowski, univ. dipl.inž.arh.
UL Fakulteta za strojništvo in UL Fakulteta za farmacijo: 1.faza urbanizem

Odprti, dvostopenjski (urbanistični in arhitekturni), projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejših rešitev in izbiro izdelovalcev dokumentacije za nove objekte za UL Fakultete za farmacijo in UL Fakultete za strojništvo
UL FFA IN UL FS 1.faza urbanizem: UL FFA IN UL FS

Predmet projektnega natečaja:
Predmet natečaja KOT CELOTE je urbanistična zasnova umestitve in arhitekturna zasnova stavb Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo na območje z oznako EUP RD 358., v okvir univerzitetnega središča Brdo (OPPN 65). Obravnavano območje se nahaja v zahodnem delu mesta Ljubljane, ob severnem vznožju Rožnika, ki ga na zahodni strani zaključi Pot spominov in tovarištva (PST).

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (FS) in Fakulteta za farmacijo (FFA) želijo s predvidenim posegom zaključiti gradnjo v območju novega univerzitetnega središča Brdo, kjer se že nahajajo Biotehniška fakulteta (BF), Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT) ter Fakulteta za računalništvo in informatiko (FRI).

Nove stavbe obeh fakultet, vključno z ureditvijo zunanjih površin, naj pedagogom in študentom zagotovijo kakovostne delovne pogoje za študij in raziskovanje, vrhunske, sodobne in tehnično brezhibne laboratorijske in druge z njimi povezane prostore ter na sploh stimulativno univerzitetno okolje.

Območje natečaja obsega površine, ki na zahodu mejijo na območje Poti spominov in tovarištva, na severu mejijo na Glinščico, na jugu na kmetijske površine ob odvodnem jarku in na vzhodu na obstoječe območje fakultet (FKKT in FRI). Po občinskem prostorskem načrtu MOL je natečaj predpisan za tri enote urejanja prostora, to so RD-358 z namensko rabo centralnih dejavnosti za izobraževanje, RD-486, ki je namenjena ureditvi parkovnih površin ob Poti spominov in tovarištva in RD-555, ki predstavlja obvodni pas Glinščice. Izbrana natečajna rešitev 1. URBANISTIČNE FAZE bo podlaga za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN 65 Fakultete ob biotehniškem središču. Območje natečaja meri ca 4,30 ha, od tega EUP RD-358 ca 3,67 ha.

Naročnik: Univerza v Ljubljani in investitorja UL FAKULTETA ZA FARMACIJO in UL FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
Rok oddaje: 07.11.2018
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=262681

Obvestila:

Obvestilo za javnost št. 1: 24.7.2018

Objavljena je natečajna naloga v angleščini:
Contest brief in english is published: B_1_CONTEST TASK eng

Obvestilo za javnost št. 2: 15.10.2018

Objavljena so pojasnila in dopolnitev natečajnih pogojev.
Natečajni elaborat je potrebbno oddati najpozneje do srede 7.11.2018 do 16:00 ure, maketo najpozneje do srede 14.11.2018 do 12:00 ure in kuverto ANKETA najpozneje do petka 17.5.2019!

Sporočilo za javnost št. 3: 31.10.2018:

Fotografije makete širšega območja so objavljene med dokumentacijo E_foto maketa. Maketa je na ogled na ZAPS-u, v času uradnih ur od 5.11.2018.

Sporočilo za javnost št. 4: 14.5.2019:
Kuverto ANKETA je potrebno oddati najpozneje do 9.10.2019!


Podatki o nagradnem skladu, priznanjih in odškodninah:

1.faza urbanizem: UL FFA in UL FS
• 1. nagrada 10.000 EUR
• 2. nagrada 8.000 EUR
• 3. nagrada 6.000 EUR
• tri priznanja po 3.000 EUR

2.faza arhitektura: UL FFA
• 1. nagrada 20.000 EUR
• 2. nagrada 16.000 EUR
• 3. nagrada 12.000 EUR
• tri priznanja po 6.000 EUR
• 6 odškodnin a 1.000 EUR

2.faza arhitektura: UL FS
• 1. nagrada 20.000 EUR
• 2. nagrada 16.000 EUR
• 3. nagrada 12.000 EUR
• tri priznanja po 6.000 EUR
• 6 odškodnin a 1.000 EUR

V primeru, da bo v drugi fazi UL FFA ali UL FS podeljenih več kot 6 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.


Izvleček iz vzorca pogodbe za projektiranje:

• predmet pogodbe (2. - 5. člen): izdelava analitičnega dela, izdelava zazidalne osnove na podlagi natečajne rešitve, izdelava strokovnih podlag – prilog OPPN, izdelava OPPN, izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč in druge aktivnosti.
• Pogodbeni roki: kot navedeno v 6. členu
• Zavarovanje projektantske odgovornosti (11.člen):
- za zavarovalno vsoto do višine skupne pogodbene vrednosti, z veljavnostjo 30 dni po sprejetju OPPN (dokazilo se dostavlja po podpisu pogodbe)
• Prenos avtorskih pravic (20.člen): delen


Dodatne informacije in vprašanja:

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil  tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.


območje obdelave
  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

1.faza urbanizem: UL FFA in UL FS:
Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS):
Dean Lah, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik):
prof. dr. Mitjan Kalin, univ. dipl. inž. str. dekan UL FS

Članica (naročnik):
prof.dr. Irena Mlinarič Raščan, mag. farm., dr. med. sci.,dekanja UL FFA

Članica (naročnik):

Irena Leban, univ. dipl. inž. arh.

Član (naročnik):
prof. Janez Koželj, univ.dipl.inž.arh.

Član (ZAPS):

prof. arch. DI Roger Riewe

Član (ZAPS):

prof. dr. Davorin Gazvoda, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Namestnik članov (naročnik):

prof. dr. Borut Božič, mag. farm., spec. med. biokem.

Namestnica članov (ZAPS
):
Jana Kocbek, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalka A:

Damjana Zaviršek Hudnik, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalec KA
:
Urban Švegl, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Izvedenec za program UL FS
:
mag. Tomaž Kancler, univ.dipl.inž.arh.

Izvedenka za OPN MOL ID:
mag. Maja Brusnjak Hrastar, univ. dipl. inž. arh.

Skrbnika natečaja:
dr. Jernej Markelj, mag. inž. arh.
mag. Špela Kryžanowski, univ. dipl.inž.arh.