Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

 

Ureditev starega mestnega jedra Laško

Odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA LAŠKO

Predmet projektnega natečaja:
Z natečajem želi Občina Laško pridobiti strokovno najprimernejšo rešitev za oblikovno ter funkcionalno prenovo osrednjih odprtih javnih površin v mestnem jedru Laškega: del Trubarjevega nabrežja pod občinsko zgradbo, del Savinjskega nabrežja pod Hotelom Savinja, del Mestne ulice in del Kidričeve ter Trubarjeve ulice ter del Aškerčevega, Valvasorjevega in Orožnovega trga. Rešitev naj vključuje prenovo javnih površin s kakovostno zasnovano urbano opremo in ureditvijo peščevih površin, kolesarskega, motornega in mirujočega prometa ob sočasnem načrtovanju površin za dostavo in intervencijo ter površin za gostinske, tržne in prireditvene dejavnosti. Naročnik bo v nadaljevanju postopka, upoštevajoč rezultate natečaja, izbral izdelovalca projektne in tehnične dokumentacije za izvedbo načrtovanih ureditev.

Naročnik: Občina Laško
Rok oddaje: 28.03.2019
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=292215


Podatki o nagradnem skladu, priznanjih in odškodninah:

• 1. nagrada 5.000 EUR
• 2. nagrada 4.000 EUR
• 3. nagrada 3.000 EUR
• tri priznanja po 1.500 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 16.500 EUR.

• 7 odškodnin po 500 EUR
Skupni znesek odškodninski sklada je: 3.500 EUR

V primeru, da bo podeljenih več kot 7 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.


Dodatne informacije in vprašanja:

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil  tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.


območje obdelave
  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS):
Matej Vozlič, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik):
Franc Zdolšek, župan

Članica (naročnik):
Tina Rosina Košir, univ.dipl.prav.

Član (naročnik):
Rupert Gole, univ. dipl. inž. arh.

Članica (ZAPS):
dr. Ana Kučan, univ. dipl. inž. kraj.arh.

Namestnik članov (naročnik):
Andrej Kaluža, univ.dipl.inž.stroj.

Namestnik članov (ZAPS):
dr. Šenk Peter, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalka A:
Veronika Ščetinin, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalec KA:
Aljaž Babič, mag. inž. kraj. arh.

Izvedenka ZVKD:
Nataša Podkrižnik, univ.dipl.umet. zgod.

Skrbnik natečaja:
Jernej Červek, univ. dipl. inž. arh.
Center Barje

Odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: CENTER BARJE

Predmet projektnega natečaja:
Naročnik Mestna občina Ljubljana želi izvesti celostno ureditev območja med križiščem Ižanske ceste in Peruzzijeve ulice na zahodu ter vodotokom Iščica na vzhodu območja. Območje je danes precej zapuščeno in delno degradirano, leži pa na osrednjem območju naselja, ob križišču dveh prometnih cest. Površina celotnega območja je 14.412,88 m2.

Želja naročnika je, da bi z omenjenimi ukrepi ustvaril vaško središče, kjer bi se lahko lokalni prebivalci družili, srečevali, rekreirali in kjer bi lahko otroci in občani kvalitetno izkoristili svoj prosti čas. Hkrati pa bi se ustvaril tudi prostor za podjetniško dejavnost, prodaje lokalnih proizvodov in pridelkov ter občasna sejmišča.
Vse to bi omogočila ureditev Centra Barje.

Naročnik: Mestna občina Ljubljana
Rok oddaje: 15.03.2019
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=288623

Obvestila:

Sporočilo za javnost, št. 1, 28.1.2019
Priložen je posnetek fasade objekta Stare šole (Priloga 1a_C_4_posnetek_obst_stara_sola+ fasada in Priloga 1b_C_4_posnetek_obst_stara_sola+ fasada.dxf)


Podatki o nagradnem skladu, priznanjih in odškodninah:

• 1. nagrada 5.000 EUR
• 2. nagrada 4.000 EUR
• 3. nagrada 3.000 EUR
• tri priznanja po 1.000 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 15.000 EUR.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.


Dodatne informacije in vprašanja:

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil  tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.


območje obdelave
  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik ocenjevalne komisije (naročnik):
prof. Janez Koželj, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (ZAPS):
Miha Kajzelj, univ. dipl. inž. arh.

Članica (naročnik):
Špela Vrhovec, univ.dipl. inž. vod. in kom. inž

Članica (naročnik):
Zlata Gavrilovč, univ. dipl. politolog

Članica (ZAPS):
dr. Andreja Zapušek, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Namestnik članov (naročnik):
mag. Martin Maček univ. dipl. prav.

Namestnik članov (ZAPS):
Alenka Korenjak, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalka A:
Dunja Šutanovac, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalec KA:
Špela Kragelj Bračko, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Izvedenka za varstvo kulturne dediščine:
Andreja Bahar Muršič, univ. dipl. etnolog in sociolog kulture

Skrbnik natečaja:
Sandra Banfi, univ. dipl. inž. arh.

 

 
CENTER ZNANOSTI

Mednarodni, odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: CENTER ZNANOSTI

Predmet projektnega natečaja:
Osrednji predmet natečaja je arhitekturna zasnova stavbe “Centra znanosti”, urbanistična zasnova umestitve “Centra znanosti” znotraj natečajnega območja, anketna rešitev za celotno območje OPPN 81 ter v nadaljevanju postopka pridobitev izdelovalca projektne dokumentacije za "Center znanosti". Programsko bo »Center znanosti”stičišče znanosti, tehnologije in kulture skozi tesno vpetostjo v gospodarstvo, raziskovalno dejavnost in izobraževanje. “Center znanosti” naj predstavlja interdisciplinarni demonstracijski objekt in omogoča preizkus in prikaz novih tehnoloških rešitev oz. inovacij, naj bo tehnološko napredna in inovativna stavba, ki bo omogočala umestitev najaktualnejših tehnologij in sistemov tudi po izgradnji in bo zasnovana kot razvijajoča se stavba skozi daljše obdobje svojega življenjskega cikla.

Naročnik: RS, MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Rok oddaje: 20.12.2018
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=276738


Zavrti promocijski film

Obvestila:

Obvestilo za javnost št. 1: 19.10.2018
Natečajno gradivo (mape A, B in C) je objavljeno v angleščini.

Public Release No 1: 19.10.2018
Competition documentation (folders A_Competition rules, B_ competition brief, C_ competition basis_1.part and C_ competition basis_2.part) are published in english.
 

Obvestilo za javnost št. 2: 19.11.2018
OBVESTILO O PROSTOVOLJNI REGISTRACIJI ZA SODELOVANJE NA NATEČAJU
Kljub predhodnim odgovorom, da registracija ni potrebna, smo se zaradi optimizacije organizacije natečaja odločili za prostovoljno registracijo. Zato naprošamo vse natečajnike, ki nameravajo na natečaju Center znanosti oddati svoj elaborat, da se do 10.12.2018 registrirajo na spodnji spletni povezavi. Za eno oddano natečajno rešitev je potrebna samo ena registracija. Hvala za sodelovanje!
https://www.1ka.si/a/18994

Sporočilo za javnost št. 3: 26.11.2018
Fotografije makete širšega območja so objavljene med dokumentacijo E_foto maketa. Maketa je na ogled na ZAPS-u, v času uradnih ur od 26.11.2018.

Sporočilo za javnost št. 4: 5.12.2018
Zaradi velikega zanimanja za natečaj in s tem povezanimi dodatnimi poročevalci naročnik spreminja zahtevo glede obveznega števila oddanih elektronskih nosilcev iz 2 kom na 5 kom in število potrebnih oddanih map A3 iz 2 kom na 3 kom.


Podatki o nagradnem skladu, priznanjih in odškodninah:

• 1. nagrada 36.000 EUR
• 2. nagrada 23.000 EUR
• 3. nagrada 14.000 EUR
• tri priznanja po 7.000 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 94.000 EUR

Razpisani odškodninski sklad je:
• 24 odškodnin po 1.000 EUR
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 24.000 EUR

V primeru, da bo podeljenih več kot 24 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.


Dodatne informacije in vprašanja:

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil  tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.


območje obdelave
  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS):
prof. dr. Aleš Vodopivec, univ. dipl. inž. arh.

Namestnica predsednika ocenjevalne komisije (naročnik):
Katja Korošec, univ. dipl. inž. arh.

Član (naročnik):
Jurij Krpan, univ. dipl. inž. arh.

Član (naročnik):
prof. Janez Koželj, univ. dipl. inž. arh.

Članica (ZAPS):
Fuensanta Nieto, Founding Partner Nieto Sobejano Arquitectos

Namestnica članov (naročnik):
Ajda Radinja, univ. dipl. pol.

Namestnik članov (ZAPS):
doc. Miran Mohar, slikar, grafični oblikovalec in scenograf

Poročevalka A:
Veronika Ščetinin, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalka A:
Lenka Kavčič, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalka A:
Dunja Šutanovac, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalec KA:
Damjan Černe, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Izvedenec za trajnost:
Friderik Knez, univ. dipl. fiz.

Izvedenka za trajnost:
dr. Sabina Jordan, univ. dipl. inž. arh.

Izvedenec za investicijo:
Primož Kunstič, univ. dipl. inž. grad.

Izvedenec za gradbene konstrukcije:
dr. Bruno Dujič, univ. dipl. inž. grad.

Izvedenka za OPN MOL:
Monika Kovač Mesarić, univ. dipl. inž. arh.

Izvedenka za OPN MOL:
mag. Maja Brusnjak Hrastar, univ. dipl. inž. arh.

Skrbnik natečaja:
Jernej Prijon, univ. dipl. inž. arh.

 
UL Fakulteta za strojništvo in UL Fakulteta za farmacijo: 1.faza urbanizem

Odprti, dvostopenjski (urbanistični in arhitekturni), projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejših rešitev in izbiro izdelovalcev dokumentacije za nove objekte za UL Fakultete za farmacijo in UL Fakultete za strojništvo
UL FFA IN UL FS 1.faza urbanizem: UL FFA IN UL FS

Predmet projektnega natečaja:
Predmet natečaja KOT CELOTE je urbanistična zasnova umestitve in arhitekturna zasnova stavb Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo na območje z oznako EUP RD 358., v okvir univerzitetnega središča Brdo (OPPN 65). Obravnavano območje se nahaja v zahodnem delu mesta Ljubljane, ob severnem vznožju Rožnika, ki ga na zahodni strani zaključi Pot spominov in tovarištva (PST).

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (FS) in Fakulteta za farmacijo (FFA) želijo s predvidenim posegom zaključiti gradnjo v območju novega univerzitetnega središča Brdo, kjer se že nahajajo Biotehniška fakulteta (BF), Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT) ter Fakulteta za računalništvo in informatiko (FRI).

Nove stavbe obeh fakultet, vključno z ureditvijo zunanjih površin, naj pedagogom in študentom zagotovijo kakovostne delovne pogoje za študij in raziskovanje, vrhunske, sodobne in tehnično brezhibne laboratorijske in druge z njimi povezane prostore ter na sploh stimulativno univerzitetno okolje.

Območje natečaja obsega površine, ki na zahodu mejijo na območje Poti spominov in tovarištva, na severu mejijo na Glinščico, na jugu na kmetijske površine ob odvodnem jarku in na vzhodu na obstoječe območje fakultet (FKKT in FRI). Po občinskem prostorskem načrtu MOL je natečaj predpisan za tri enote urejanja prostora, to so RD-358 z namensko rabo centralnih dejavnosti za izobraževanje, RD-486, ki je namenjena ureditvi parkovnih površin ob Poti spominov in tovarištva in RD-555, ki predstavlja obvodni pas Glinščice. Izbrana natečajna rešitev 1. URBANISTIČNE FAZE bo podlaga za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN 65 Fakultete ob biotehniškem središču. Območje natečaja meri ca 4,30 ha, od tega EUP RD-358 ca 3,67 ha.

Naročnik: Univerza v Ljubljani in investitorja UL FAKULTETA ZA FARMACIJO in UL FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
Rok oddaje: 07.11.2018
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=262681

Obvestila:

Obvestilo za javnost št. 1: 24.7.2018

Objavljena je natečajna naloga v angleščini:
Contest brief in english is published: B_1_CONTEST TASK eng

Obvestilo za javnost št. 2: 15.10.2018

Objavljena so pojasnila in dopolnitev natečajnih pogojev.
Natečajni elaborat je potrebbno oddati najpozneje do srede 7.11.2018 do 16:00 ure, maketo najpozneje do srede 14.11.2018 do 12:00 ure in kuverto ANKETA najpozneje do petka 17.5.2019!

Sporočilo za javnost 31.10.2018:

Fotografije makete širšega območja so objavljene med dokumentacijo E_foto maketa. Maketa je na ogled na ZAPS-u, v času uradnih ur od 5.11.2018.


Podatki o nagradnem skladu, priznanjih in odškodninah:

1.faza urbanizem: UL FFA in UL FS
• 1. nagrada 10.000 EUR
• 2. nagrada 8.000 EUR
• 3. nagrada 6.000 EUR
• tri priznanja po 3.000 EUR

2.faza arhitektura: UL FFA
• 1. nagrada 20.000 EUR
• 2. nagrada 16.000 EUR
• 3. nagrada 12.000 EUR
• tri priznanja po 6.000 EUR
• 6 odškodnin a 1.000 EUR

2.faza arhitektura: UL FS
• 1. nagrada 20.000 EUR
• 2. nagrada 16.000 EUR
• 3. nagrada 12.000 EUR
• tri priznanja po 6.000 EUR
• 6 odškodnin a 1.000 EUR

V primeru, da bo v drugi fazi UL FFA ali UL FS podeljenih več kot 6 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.


Izvleček iz vzorca pogodbe za projektiranje:

• predmet pogodbe (2. - 5. člen): izdelava analitičnega dela, izdelava zazidalne osnove na podlagi natečajne rešitve, izdelava strokovnih podlag – prilog OPPN, izdelava OPPN, izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč in druge aktivnosti.
• Pogodbeni roki: kot navedeno v 6. členu
• Zavarovanje projektantske odgovornosti (11.člen):
- za zavarovalno vsoto do višine skupne pogodbene vrednosti, z veljavnostjo 30 dni po sprejetju OPPN (dokazilo se dostavlja po podpisu pogodbe)
• Prenos avtorskih pravic (20.člen): delen


Dodatne informacije in vprašanja:

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil  tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.


območje obdelave
  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

1.faza urbanizem: UL FFA in UL FS:
Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS):
Dean Lah, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik):
prof. dr. Mitjan Kalin, univ. dipl. inž. str. dekan UL FS

Članica (naročnik):
prof.dr. Irena Mlinarič Raščan, mag. farm., dr. med. sci.,dekanja UL FFA

Članica (naročnik):

Irena Leban, univ. dipl. inž. arh.

Član (naročnik):
prof. Janez Koželj, univ.dipl.inž.arh.

Član (ZAPS):

prof. arch. DI Roger Riewe

Član (ZAPS):

prof. dr. Davorin Gazvoda, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Namestnik članov (naročnik):

prof. dr. Borut Božič, mag. farm., spec. med. biokem.

Namestnica članov (ZAPS
):
Jana Kocbek, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalka A:

Damjana Zaviršek Hudnik, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalec KA
:
Urban Švegl, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Izvedenec za program UL FS
:
mag. Tomaž Kancler, univ.dipl.inž.arh.

Izvedenka za OPN MOL ID:
mag. Maja Brusnjak Hrastar, univ. dipl. inž. arh.

Skrbnika natečaja:
dr. Jernej Markelj, mag. inž. arh.
mag. Špela Kryžanowski, univ. dipl.inž.arh.