Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

    2021
    2020
    2019
    2018
    2017
    2016
    2014
    2013
    2012
    2011
    2010
    2009
    2008
    2007
    2006
    2005
    2004
    2003
    2002
 

Mestna večnamenska dvorana Portoval v Novem mestu

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za zasnovo objekta
MESTNA VEČNAMENSKA DVORANA PORTOVAL V NOVEM MESTU.

Predmet natečaja Pridobitev idejnih zasnov za projektiranje mestne večnamenske dvorane, sestavljene iz naslednjih objektov, ki morajo biti med seboj funkcionalno povezani:
1. Arena kot osrednja športna dvorana kapacitete 5.000 sedežev, namenjena športu ter kulturnim in zabavnim prireditvam. Izhodišče za projektiranje so standardi Mednarodne košarkarske zveze FIBA (igrišče za košarko) in standardi EHF (igrišče za rokomet). Rokomet in ostali športi, ki potrebujejo več tlorisnega prostora od košarke, so podrejeni izhodiščem za košarko oziroma se prilagajajo s spremembo postavitve izvlečnih tribun. Pomožni prostori se določijo smiselno z upoštevanjem zahtev različnih športnih zvez za izvedbo mednarodnih tekmovanj.

2. Tribuna stadiona, pod katero so prostori, ki se navezujejo na areno, to so ogrevalna dvorana, atletski del in nogometni del, ki jih povezuje skupni del, namenjen vsem sklopom. Konstrukcijska zasnova tribune mora omogočiti fazno izvedbo. Število sedežev na tribuni ni definirano in se prilagodi funkcionalni zasnovi prostorov pod tribuno.

3. V oziroma ob mestni večnamenski dvorani je potrebno zagotoviti minimalno 250 parkirnih mest, ki pokrivajo potrebe različnih uporabnikov v času večjih prireditev.

4. Zunanje ureditve v natečajnem območju urejanja, ki v čim večji meri ohranjajo obstoječe, pred kratkim zgrajene ureditve in se na obstoječe ureditve čim bolj smiselno navezujejo oziroma jih dopolnjujejo. Zunanje ureditve obsegajo prometne, tlakovne in parkovne površine. Prometne površine obsegajo peš komunikacije z vhodno ploščadjo, dimenzionirane na občasno popolno zasedenost dvorane, osebni motorni promet ob vsakodnevni in izredni rabi ter servisne dostope, ki vključujejo avtobusni promet za nastopajoče ekipe in navijače gostujočih ekip, tovorni servisni dostop z neposredno navezavo v parter dvorane (mobilno dvigalo, oprema gostujočih glasbenih skupin, gledališč ipd.).

Razstava bo odprta dne 04.07.2011 ob 17.00 uri v Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu. Odprta bo vsak delovni dan med 9. in 14. uro od 4. julija do vključno 15. julija. Vabljeni!Naročnik: Mestna občina Novo mesto
Rok oddaje: 25.05.2011
Zaključno poročilo komisije: 27.06.2011

2. nagrada: 25737, delovna šifra 18

plakati


Avtorji

Nosilec projekta:
MODULAR arhitekti d.o.o.

Arhitektura:
Martina Tepina, u.d.i.a.
Mark Koritnik, u.d.i.a.
Ana Tepina, u.d.i.k.a.
Maša Živec, u.d.i.a.

Konzultanti za strojne instalacije:
MENERGA d.o.o
Bojan Gavez, u.d.i.s.
Andrej Zupan, u.d.i.s.
Marko Sevšek, u.d.i.e.
Klemen Fajmut, u.d.eko.

Konzultant za konstrukcije:
GRAVITAS d.o.o
Gorazd Črnko, u.d.i.g.

Konzultant za fotovoltaiko:
PROAL d.o.o
Andrej Vrhovnik, u.d.i.s.

Konzultant za elektro instalacije:
WINKY d.o.o.
Boštjan Vindšnurer, u.d.i.e.

Konzulta za požarno varnost:
LOZEJ d.o.o.
Marijan Lozej, var. inž.


insert iz poročila komisije:

Umestitev objekta v prostor sledi morfologiji terena, kar zmanjšuje posege v krajino. Območje je urejeno v dveh nivojih (nivo dvorane, nivo stadiona), ki jih med seboj povezuje krožna pot, ki obenem tudi povezuje nove programe z obstoječimi

Projekt sodi v tisto skupino projektov, ki sledijo temeljni tezi iz projektne naloge tj. pridobiti najbolj ustrezno oblikovano in funkcionalno rešitev večnamenske mestne dvorane Portoval. Predlagana rešitev izpelje omenjeno tezo v obliki sugestivne vendar lirični dolenjski pokrajini ustrezne in enostavne rešitve, pri čemer daje ustrezen poudarek tako oblikovanju nove mestne arene, kakor tudi »ambiciozno zadržani« in minimalistično oblikovani rešitvi tribune stadiona.

Umestitev v prostor sledi morfologiji terena, kar minimizira posege v občutljivo krajinsko podobo. Predviden je krožni servisni promet v suterenu objekta, ter večnamenske javne urbane površine ob objektu, ki dajejo občutek mesto tvornosti oz. novega vitalnega središča vseh kategorij prebivalcev Novega mesta pa tudi celotne regije.

Pokrita garaža je ob južnem delu objekta ter v smeri S-J, locirana med areno in stadion. V osrednji večnamenski areni je predvidenih 11 različnih funkcionalnih rešitev, ki omogočajo kvalitetno spremljanje športnih in kulturnih prireditev 5047 obiskovalcem. Na tribunah stadiona je v I. fazi predvidenih 588 sedežev v končni podobi pa 1448 s čimer je nakazana možna končna podoba tega avditorija, kar je vsekakor odvisno tudi od razvoja nogometa in atletike na Dolenjskem. Igrišča so zasnovana v skladu z zahtevami FIBA, EHF in CEV.

Arena in tribuna stadiona sta v obliki klina, ki omogoča jasno prepletanje programa ter kvalitetno reševanje internih in javnih komunikacij. Ogrevalna dvorana je na »kontaktnem« delu in je ustrezno rešena. Press center je etažo višje od ostalih prostorov.

Sodobno zasnovana strešna konstrukcija predvideva pod stropom lesene vrtljive akustične panele, ki so locirani pod svetlobniki. Jeklena strešna okna so trislojna, opcijsko je na strehi predvidena fotovoltaika. Predvideva se izraba geotermalne energije z uporabo talnih kolektorjev in toplotnih črpalk. Predvideva se smotrna uporaba in vzdrževanje objekta ter sodobna racionalna gradnja.

Projekt tako po vsebini kot po obliki sodi v tisti presežek idejnih rešitev, ki nakazujejo možnost razvoja športne arhitekture na Slovenskem.

Priporočila ocenjevalne komisije: V primeru izvedbe projekta, bi bil potreben manjši odmik objekta od roba parcele. Strokovna komisija je presodila, da projekt glede kvalitete sodi v ožji izbor nagrajenih projektov, ki so primerni za realizacijo.

  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik:
prof. dr. Boris LESKOVEC, univ.dipl.inž.arh.

Namestnik predsednika:
Smiljan PAVIŠIČ, univ.dipl.inž.arh.

Člani:
Dean LAH, univ.dipl.inž.arh.
Urša VRHUNC, univ.dipl.inž.arh.
Borut NOVAK, univ.dipl.inž.prometa, mag.posl.ved
mag. Tatjana HREN, dipl.inž.grad.
Igor MERLIN, univ.dipl.inž.arh.

Namestnika članov:
Vlatka LJUBANOVIĆ, univ.dipl.inž.arh.
Igor ŠUŠTARIČ, univ.dipl.inž.arh.

Poročevalec za arhitekturo:
Klemen VODNIK, univ.dipl.inž.arh.

Poročevalka za krajinsko arhitekturo:
Nika CIGOJ, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Izvedenka za učinkovito rabo energije:
dr. Marjana ŠIJANEC ZAVRL, univ.dipl.inž.grad.

Izvedenec za šport:
Aleš ANTAUER, ekon.

Skrbnik natečaja:
dr. Tomaž SLAK, univ.dipl.inž.arh.