Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

    2021
    2020
    2019
    2018
    2017
    2016
    2014
    2013
    2012
    2011
    2010
    2009
    2008
    2007
    2006
    2005
    2004
    2003
    2002
 

Vrtec Pedenjped, enota Kašelj, Ljubljana

Sporočilo za javnost 3.5.2013
Dne 02.04.2013 je na naslov ZAPS prispela pritožba, ki zaradi anonimnosti ni izpolnjevala pogoja aktivne legitimacije in zato ni bila obravnavana.
Obrazložitev: V Natečajnih pogojih je v drugem odstavku poglavja 4.8 (Ugovori na vsebinske odločitve in zahtevek za revizijo) določeno: »Dodatno obrazložitev lahko zahtevajo le tisti avtorji, ki so bili pripuščeni v ocenjevanje. Morebitni ugovori – zahteve za dodatno obrazložitev se lahko nanašajo le na natečajni postopek ali vsebinske odločitve ocenjevalne komisije v kolikor niso skladne z natečajno nalogo ali v gradivu navedenimi obvezujočimi pogoji.«

Na podlagi podatkov iz pritožbe ni bilo možno ugotoviti, da je pritožba podana s strani strank, ki so upravičene do pritožbe (avtorjev, ki so bili pripuščeni v ocenjevanje) in zato pritožba ni bila obravnavana.

Razstava
Mestna občina Ljubljana z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije vabita na otvoritev razstave natečajnih rešitev. Otvoritev bo v četrtek, 11.4.2013, ob 17.00 uri v osredjem atriju Mestne hiše, Mestni trg 1, Ljubljana.
Razstava bo odprta do vključno 23.4.2013, vsak dan od 9.00 do 19.00 ure.
Vabljeni!

Predmet razpisanega natečaja je pridobiti najustreznejšo arhitekturno rešitev za novogradnjo vrtca Pedenjped v Zgornjem Kašlju, zagotoviti primerne prostorske pogoje, ter celostno urediti zunanje površine in mirujoč promet na območju obdelave. Obenem je cilj natečaja pridobitev izdelovalca projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in samo izgradnjo otroškega vrtca z 8 oddelki, za skupno 176 otrok. Investitorjeva želja je, da udeleženci natečaja s predlagano natečajno rešitvijo v okviru veljavnih standardov in normativov zagotovijo otrokom in vzgojiteljem prijetno, funkcionalno, kakovostno, energetsko varčno in zdravo stavbo vrtca, ki bo izpolnjevala predpisane pogoje za izvajanje predšolske vzgoje. Za potrebe umestitve in izgradnje nove enote vrtca Pedenjped v Zgornjem Kašlju je investitor namenil prostor v skupni velikosti 5.508m2. Obravnavano območje se nahaja v neposredni bližini osnovne šole in ni pozidano, vendar pa je specifično glede oblike in varovalnih pasov. Prav zato je poseben poudarek namenjen umeščenosti načrtovanih objektov znotraj prikazanega območja, ob upoštevanju racionalne izrabe prostora. Del obravnavane lokacije se nahaja neposredno ob železniškem koridorju, čez njo pa poteka tudi trasa koridorja komunalne infrastrukture primarnega značaja. Zaradi danih omejitev bo posebna pozornost namenjena umestitvi v meje območja ki je prikazana v grafičnih podlagah razpisnega gradiva.Naročnik: Mestna občina Ljubljana
Rok oddaje: 07.02.2013
Zaključno poročilo komisije: 19.03.2013rezultati natečaja1. nagrada: 43971, delovna šifra: 23


Avtorji:
Maja Ivanič, u.d.i.a.
Anja Planišček, u.d.i.a.
Andraž Intihar, u.d.i.a.
Urša Habič, u.d.i.ka.

Sodelavka: Katja Martinčič, štud. arh.

2. nagrada: 75741, delovna šifra: 27


Avtorji:
Ravnikar Potokar arhitekturni biro
Alenka Kramer, u.d.i.a.
Zala Likavec, u.d.i.a.
Andrej Blatnik, u.d.i.a.
Robert Potokar, u.d.i.a.

 

3. nagrada: 81061, delovna šifra: 07


Avtorji:
Bea Avguštin, štud. arh.
Vita Ilešič, štud. arh.
Andraž Keršič, štud. arh.
Alja Košir, abs. arh.
Eva Senekovič, abs. arh.
Tanja Sok, abs. arh.
Igor Šubic, univ. dipl. inž. arh.
Priznanje: 27993, delovna šifra: 40


Avtorji:
Katarina Čakš, abs. arh.
Aljoša Lipolt, abs. arh.
Stojan Lipolt, u.d.i.a.
Aljoša Kotnjek, štud. arh.
Jurij Ličen, štud. arh.
Blaž Škorjanc, štud. arh.
Priznanje: 01234, delovna šifra: 43


Avtorji:
Boštjan Kikelj
Mojca Magajne
Klemen Pavlin
Tomaž Faganeli
Priznanje: 07213, delovna šifra: 52


Avtorji:
mag. Peter Gabrijelčič, u.d.i.a. - avtor
Boštjan Gabrijelčič, u.d.i.a. - avtor
Tomaž Budkovič, u.d.i.a. - avtor
Aleš Gabrijelčič, abs. arh. - avtor
dr. Mitja Mazej, u.d.i.s. – konzultant za strojne instalacije
dr. Bruno Dujič, u.d.i.g. – konzultant za statično zasnovo
Denis Rovan, m.i.a. – konzultant za arhitekturno zasnovo
nenagrajeni elaborati

00721_39
02081_33
10923_51

11243_34
11579_36
12028_38

12134_3
12367_24
13091_13

13147_54
13512_47
14105_15

14271_20
15102_1
15122_9

17123_22
17131_25
19252_42

20128_44
21970_16
22464_45

25036_2
26125_19
26512_41

27013_4
27182_14
31980_29

34125_6
35886_53
38775_10

47219_5
47581_37
55432_11

58765_30
65169_31
66699_28

69696_46
71584_17
73219_32

74123_49
76784_12
77358_18

90004_21
90210_26
90210_50

94372_35
96242_48
97843_8  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednica:
Milena TODORIČ TOPLIŠEK, univ.dipl.inž.arh.

Namestnik predsednice:
Janez KOŽELJ, univ.dipl.inž.arh.

Člani:
Andreja JUG, univ.dipl.inž.arh.
Sergej HITI, univ.dipl.inž.kraj.arh
Mojca KITEK RUPARČIČ, univ.dipl.inž.a.rh.
Irena BEZGOVŠEK, univ.dipl.ekon.
Marko POTISEK, univ.dipl.inž.arh. 

Namestnika članov:
Jože PETERKOČ, univ.dipl.inž.arh.
Marjana ZUPANČIČ, spec.

Poročevalki:
Mima SUHADOLC, univ.dipl.inž.arh.
Urška KRANJC, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Skrbnica natečaja:
Marinka ŠKRILEC LUKAČ, univ.dipl.inž.arh.