Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

    2021
    2020
    2019
    2018
    2017
    2016
    2014
    2013
    2012
    2011
    2010
    2009
    2008
    2007
    2006
    2005
    2004
    2003
    2002
 

Partnerstvo Celovška

Sporočilo za javnost, 17. junij 2019.
Obveščamo vas, da je dolg po izvršbi v celoti poplačan. Poleg neporavnane obveznosti v višini 33% za natečajnike in v višini 20% za ocenjevalno komisijo bodo prejeli še izplačilo 25% zamudnih obresti na neizplačan del honorarja.

Sporočilo za javnost, 27. november 2015.
Oktobra 2015 je sodba postala pravnomočna. KID smo pozvali k plačilu, ker plačila nismo prejeli smo vložili predlog za izvršbo. Sklep o izvršbi je postal pravnomočen novembra 2015. Plačila s strani KID še nismo prejeli.

Sporočilo za javnost, 9. januar 2015.
V mesecu januarju 2013 smo prejeli ponudbo KID d.o.o., da so pripravljeni poravnati 50% tožbenega zahtevka. ZAPS je s ponudbo seznanila sodelujoče natečajnike in člane ocenjevalne komisije in od njih pridobila soglasje za poravnavo, a je poravnava v fazi sodnega postopka bila neuspešna.
Dne 10.12.2014 smo prejeli sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani, da je tožena stranka KID d.o.o. dolžna tožeči stranki ZAPS plačati dolgovani znesek v celoti. Sodišče je z izdajo sodbe v celoti ugodilo ZAPSu. Sodba še ni pravnomočna, ker se je tožena stranka KID d.o.o. na sodbo pritožila.

Sporočilo za javnost, 26. oktober 2012. Dva izmed partnerjev, plačnika deleža pogodbene vrednosti, nista poravnala svojih obveznosti. Eden ima blokiran račun od maja 2012, drugi ima zaprt račun. Preko odvetniške pisarne si še vedno prizadevamo za poplačilo izstavljenih računov. O morebitnem prejemu nakazil vas bomo takoj obvestili.

Sporočilo za javnost, 30. maj 2012. Dva izmed partnerjev kot razpisovalca in plačnika deleža pogodbene vrednosti nista poravnala svojih obveznosti. Prizadevamo si za poplačilo izstavljenih računov. O morebitnem prejemu nakazil vas bomo takoj obvestili. V skladu z natečajnimi pogoji (točka 4.10.) preostalega zneska pred plačilom s strani naročnika natečaja natečajnikom ne moremo nakazovati.

 Sporočilo za javnost, 27. januar 2012. Natečajnike obveščamo, da ZAPS izplačuje honorarje za podeljene nagrade, priznanja in odškodnine v višini 67%, to je v višini zneska kot ga je prejela s strani partnerjev. Takoj po prejemu preostalega zneska s strani partnerjev bodo natečajniki prejeli še razliko.

Sporočilo za javnost, 20. januar 2012. ZAPS pričakuje nakazilo za izplačilo honorarjev za podeljene nagrade, priznanja in odškodnine do konca prihodnjega tedna, takoj po prejemu zneska bomo obvestilo objavili na spletni strani zbornice.

Sporočilo za javnost, 13. januar 2012. Natečajnike obveščamo, da zbornica v skladu z točko 4.10. natečajnih pogojev še ne more nakazovati avtorskih honorarjev ker partnerji še niso nakazali ustreznega zneska po pogodbi na račun Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije.

Javni, idejni, odprti, anonimni, enostopenjski, urbanistični natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za zasnovo
"Partnerstvo Celovška"

Podatki o nagradnem skladu ter odškodninah:
1. nagrada 20.000,00 EUR
2. nagrada 15.000,00 EUR
3. nagrada 12.000,00 EUR
tri priznanja po 3.800,00 EUR
odškodnine po 600,00 EUR

Natečajniki, ki bodo natečajni projekt izdelali skladno z razpisanimi natečajnimi pogoji in natečajno nalogo, ter po mnenju ocenjevalne komisije dosegli zahtevano stopnjo obdelave, pa ne bodo prejeli nagrade ali priznanja, bodo prejeli odškodnino. V kolikor bo pripuščenih v ocenjevanje manj kot 24 natečajnih del, bodo podeljene odškodnine v višini 600,00 EUR sicer se bodo znižale.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

Predmet razpisanega natečaja:je
Pridobiti urbanistično zasnovo mestnega predela med Celovško cesto, Cesto Ljubljanske brigade, Severno obvozno cesto in gorenjsko železnico, ki obsega 43 ha površin. V natečajnih rešitvah je treba opredeliti zasnovo dejavnosti, omrežje odprtih površin, zasnovo stavbne strukture in prometnega omrežja ter zasnovo trajnostnega razvoja območja.

RAZSTAVA 
Mestna občina Ljubljana s partnerji A1, d.d., Ganamm, d.o.o., Geoplin plinovodi d.o.o., Geoplin d.o.o., Kranjska investicijska družba d.o.o. in Stolp gradnje d.o.o. z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije vabita na otvoritev razstave natečajnih rešitev, otvoritev bo v ponedeljek, 19.12.2011, ob 12.00 uri v Desnem atriju ljubljanske Mestne hiše, Mestni trg1. Ljubljana Razstava bo odprta do vključno 5.1.2012.Naročnik: Mestna občina Ljubljana s partnerji A1, d.d., Ganamm, d.o.o., Geoplin plinovodi d.o.o., Geoplin d.o.o., Kranjska investicijska družba d.o.o. in Stolp gradnje d.o.o.
Rok oddaje: 14.10.2011
Zaključno poročilo komisije: 06.12.2011rezultati natečaja1. nagrada: 16798


Avtorji:

Sandra Fatur

sodelavec  - prostorski prikazi
Jernej Jalovec

2. nagrada: 63322


Avtorji:

natečajni elaborat je projekt skupine Maja Farol

Urban Jeriha, u.d.i.a.
Kaja Lipnik Vehovar, u.d.i.a.
Marko Peterlin, u.d.i.a.
Meta Petrič, u.d.i.k.a.
Jernej Prijon, u.d.i.a.
Vid Razinger, u.d.i.a.
Arne Vehovar, u.d.i.a.
Tadej Žaucer, u.d.i.a.

Soavtorica koncepta:
Maja Simoneti, u.d.i.k.a.
 
Sodelavci:
Lovrenc Košenina, abs.arh.
Blaž Murn, abs.arh.
3. nagrada: 71045


Avtorji:

Marko Studen, u.d.i.a., M.Sc.

doc. dr. Ilka Čerpes, u.d.i.a.
Ranko Božović, u.d.i.s.
 
Soavtorji:
Jure Balentin, u.d.i.a.
Matic Blatnik, m.i.a.
Tomaž Budkovič, m.i.a.
Miha Dobrin, u.d.i.a. M.Phil.
Boris Matić, m.i.a.
Eva Matjašič, u.d.i.a.
Aleksandra Rakinić, u.d.i.a.
Jernej Šipoš, u.d.i.a.
Bine Karol Tekavec, abs.arh.
 
Konzultant za energetsko zasnovo:
EnPlus d.o.o.
 
Konzultant za krajinsko oblikovanje:
Landscape d.o.o.
Priznanje: 56041


Avtorji:

Andrej Mlakar
Tatjana Mahovič

Soavtor:
Uroš Piculin

Priznanje: 14252


Avtorji:

dr. Tatjana Capuder, u.d.i.a., Biotehniška fakulteta
dr. Ana Kučan, u.d.i.k.a., Biotehniška fakulteta, Studio AKKA
Luka Javornik, u.d.i.k.a., Studio AKKA
Ana Tepina, u.d.i.k.a., Studio AKKA

Sodelavci:
Zaš Brezar, abs.kraj.arh.
Miha Slekovec, u.d.i.k.a.
Mojca Kumer, u.d.i.k.a.

Konzultanti:
dr. Peter Lipar, u.d.i.g., promet
Grega E. Voglar, u.d.i.agr., remediacija območja

Priznanje: 69783


Avtorji:

Tomaž Meachtig, u.d.i.a.
Urša Vrhunc, u.d.i.a.

Soavtor:
Marko Ličen, abs.arh.

nenagrajeni elaborati

86352
75899
28377

20102
15451
12121

11112
07054


  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik:
doc. Bogdan REICHENBERG, univ.dipl.inž.arh.

Namestnik predsednika:
mag. Miran GAJŠEK, univ.dipl.inž.arh.

Člani:
dr. Aleš MLAKAR, univ.dipl.inž.kraj.arh.
doc. dr. Manca PLAZAR, univ.dipl.inž.arh.
Primož HOČEVAR, univ.dipl.inž.arh.
Blaž LOKAR, mag. ekon.
Jože ANDERLIČ
Matija TOMORI, univ.dipl.inž.arh.
Marjan VENGUST, dipl. inž. grad

Namestnika članov:

mag. Polona FILIPIČ, univ.dipl.inž.arh.
Tomaž LEVIČAR, univ.dipl.inž.arh.

Poročevalka:

Irena OSTOJIČ, univ.dipl.inž.arh.

Skrbnik natečaja:
Maj JUVANEC, univ.dipl.inž.arh.