Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

    2021
    2020
    2019
    2018
    2017
    2016
    2014
    2013
    2012
    2011
    2010
    2009
    2008
    2007
    2006
    2005
    2004
    2003
    2002
 

Narodna in univerzitetna knjižnica NUK II

SLOVENSKO

Vsem udeležencem natečaja se zahvaljujemo za sodelovanje in vas prosimo, da v skladu z natečajnimi pogoji in zaključnim poročilom do predvidoma 15. 9. 2012 na ZAPS, Vegova ulica 8, 1000 Ljubljana pošljete izpolnjeno avtorsko pogodbo za izplačilo nagrad, priznanj in odškodnin. Izplačevalec nagrad, priznanj in odškodnin je Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, Slovenija, davčna številka: 14246821, matična številka : 2399300, kontakt  e-mail:gp.mizks@gov.si

Nenagrajeno natečajno gradivo (v kolikor gradiva še niste prevzeli) je možno prevzeti do 7.9.2012. Gradiva ne hranimo na ZAPSu, zato je potrebno predhodno sporočiti delovno šifro elaborata na e-naslov natecaji@zaps.si.

Po tem roku ZAPS za gradivo ne odgovarja.

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za objekt s pripadajočo zunanjo ureditvijo "Narodna in univerzitetna knjižnica NUK II".

Predmet natečaja:
Z gradnjo NUK II je treba udejanjiti skupni cilj urbanizma, arhitekture, varstva kulturne dediščine in arheologije, namreč zagotoviti sodoben urbani prostor visoke kakovosti, v katerem bodo prepoznavne lokalne in zgodovinske posebnosti. Projekt NUK II je umeščen v južni del mestnega središča Ljubljane, med Rimsko, Slovensko in Zoisovo cesto ter Emonsko ulico.

Kot knjižnica razvija NUK svojo osrednjo vlogo v hitro spreminjajočem se informacijskem svetu ter se odziva na povečan obseg informacij in spremenjena pričakovanja glede dostopa do informacij. Naloga NUK je zagotavljati kar najudobnejši in najlažji fizični in spletni dostop do tiskanega in elektronskega gradiva v lastni zbirki in zbirkah drugih ponudnikov. NUK bo zagotavljala vse pogoje za odgovorno opravljanje svojih osrednjih nalog – hranjenja, varovanja in zaščite slovenske pisne kulturne dediščine za prihodnost, kar se nanaša na skladiščne prostore, pa tudi na digitalni arhiv z rezervno kopijo. Stavba NUK II mora biti prostor, ki je obenem namenjen ljudem in različnim pomembnim dejavnostim v njem: študiju, učenju, sodelovanju in izmenjavi idej, pregledovanju knjižničnih zbirk, pridobivanju informacij in uporabi računalniške tehnologije.

Razstava

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije vabita na otvoritev razstave natečajnih rešitev. Otvoritev bo v torek, 10. julija 2012, ob 16.00 uri v kompleksu Tobačne, Tobačna ulica 5, Ljubljana. Ob 20. uri bo sledil pogovor z nagrajenci v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, Grad Fužine, Pot na Fužine 2, Ljubljana.

Razstava bo odprta vsak dan (tudi ob sobotah in nedeljah) med 8:00 in 18:00 uro do vključno 20.julija 2012.  

ENGLISH

We would like to thank all the Competitors for their collaboration and ask you to send the completed Copyright Contracts (see draft in the attachment) before 15. 9. 2012 to the address: ZAPS, Vegova ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, for the payment of the prizes, honorable mentions or reimbursements as set in Competition Rules and in the Final Report. The Paying Authority for the payment of prizes, honorable mentions and reimbursements is the Ministry of Education, Science, Culture and Sport , Masarykova 16, 1000 Ljubljana, Slovenia, Tax Identification No.: 14246821, Registration No.: 2399300, Contact e-mail:gp.mizks@gov.si

Non-awarded authors can pick up their Competition Entries until 7. 9. 2012. Competition Entries are not stored at the ZAPS therefore you need to send us your working code beforehand to the following e-mail: natecaji@zaps.si. After the expiry of this deadline, the ZAPS shall no longer be responsible for the Competition Entries.

A public, project, open, anonymous, single-stage, architectural design competition for the selection of the most appropriate expert solution for the “National and university library NUK II”.

Subject to competition:
The construction of NUK II on the location of the new building must implement the common objective of urban planning, cultural heritage protection and archaeology, and therefore provide a contemporary urban space of high quality, reflecting recognisable local and historical characteristics. The NUK II project is located in the southern part of Ljubljana city centre, between Slovenska, Zoisova and Emonska ulica and Rimska cesta.

As a library, NUK develops its central role in a rapidly changing world of information and responds to the increased volume of information and to the changing expectations of people regarding access to information. The task of NUK is to provide a maximally comfortable and simple physical and online access to printed and electronic materials from its own collection and from collections of other providers. NUK will provide all necessary conditions for the responsible implementation of its central tasks – the keeping, conservation and protection of Slovenian written heritage for the future – which refers both to the storage facilities and to the digital archive with backups. The building of NUK II must be designed as a space intended for people as well as different important activities carried out in this space: studying, learning, the interaction and exchange of ideas, the examination of library collections, the acquisition of information and the application of computer technology.

Exhibition

Ministry of education, science, culture and sport and ZAPS kindly invite you to the opening of the exhibition of the Competition entries. The opening will be held on Tuesday, 10th July 2012 at 16.00 hours in the Tobačna complex, Tobačna ulica 5, Ljubljana. The event will be followed by the presentation of the awarded competitors in the Museum for architecture and design, Fužine castle, Pot na Fužine 2, Ljubljana.

The exhibition will be open (including Saturdays and Sundays) between the 08:00 and 18:00 hour up to and including 20 July 2012.Naročnik: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Rok oddaje: 23.03.2012
Zaključno poročilo komisije: 03.05.2012rezultati natečaja1. nagrada: 30412, delovna šifra 042


Avtorji:

Avtorski tim Bevk Perović arhitekti

Matija Bevk, u.d.i.a.
Vasa J. Perović, MA BiA
Blaž Goričan, u.d.i.a.
Tina Marn, u.d.i.a.
Ida Sedušak, u.d.i.a.
Irene Salord, u.d.i.a.
Andrej Ukmar, u.d.i.a.
Jure Kozin, u.d.i.a.
Jožef Kalčik, u.d.i.a.
Urban Petranovič, abs.arh.
Radim Louda, u.d.i.a.

Davor Počivašek, u.d.i.a.

2. nagrada: 92310, delovna šifra: 038


Avtorji:
Matej Blenkuš, doc. dr. u.d.i.a.
Miloš Florijančič, prof. u.d.i.a.
Tomaž Mlinarič, m.i.a.
Mitja Zorc, doc. u.d.i.a.
3. nagrada: 17939, delovna šifra: 010


Avtorji:

Ravnikar Potokar Arhitekturni Biro d.o.o.

Janez Brežnik, u.d.i.a.
Javier Carrera, u.d.i.a.
Robert Potokar, u.d.i.a.
Louis Barcon, u.d.i.a.
Priznanje: 50327, delovna šifra: 020


Avtorji:

 Carlos Meri Cucart, architect and civil engineer

Znižano priznanje: 67087, delovna šifra: 008


Avtorji:

avtor: Marko Studen, univ.dipl.inž.arh.,M.Sc.

soavtorji: Miha Dobrin, univ.dipl.inž.arh., M.Phil.; Boris Matić, mag.inž.arh..; Jernej Šipoš, univ.dipl.inž.arh.; Miha Brezavšček, mag.inž.arh.;Alexander Nino Ruiz, univ.dipl.inž.arh.; Rebeka Bučinel, univ.dipl.inž.arh.; Matic Blatnik, mag.inž.arh., Eva Matjašič univ.dipl.inž.arh.

sodelavci: Tomi Maslovarič, univ.dipl.inž.arh.; Bine Karol Tekavec, abs.arh.

svetovalci: mag.Doris Dekleva Smrekar, funkcionalnost in programska razporeditev; doc. Metod Frilc, akademski kipar, vizualna podoba in oblika; dr. Bruno Dujič, univ.dipl.inž.grad., dr. Iztok Šušteršič, univ.dipl.inž.grad.,CBD d.o.o., konstrukcija in statika; Ranko Božović, EnPlus, koncept celovite energijske zasnove; prof. Lars Bylund, koncept osvetlitve; Andrej Srna, univ.dipl.inž.stroj., koncept požarnega svetovanja
Gregor Vreš u.d.i.k.a., Mitja Škrjanec u.d.i.k.a., Landscape d.o.o., konzultant za krajinsko oblikovanje

 

Znižano priznanje: 22167, delovna šifra: 097


Avtorji:

Jordi Hidalgo Tane?, architect

Znižano priznanje: 48295, delovna šifra: 114


Avtorji:
Johan Kramer, dipl.ing.arch.
Johannes Löbbert, dipl.ing. arch.
Masa Princic, mag.ing.arh.
Jakob Meves, dipl.ing.arch.
nenagrajeni elaborati

42480_95
12358_44
19807_118

00007_120
00333_33
00910_27

01905_59
01986_82
03500_64

03742_65
03839_75
04817_91

10011_110
10203_96
10205_48

10225_39
10440_22
11111_107

11113_69
11222_58
11235_41

11235_100
11722_101
12106_12

11222_58
11235_41
11235_100

11722_101
12106_12
12121_85

12448_07
13337_72
14785_71

15015_63
16669_106
16956_94

17038_23
18181_67
19721_78

19994_35
20117_56
20222_06

21181_51
22112_04
22227_109

23173_88
23312_53
23312_66

23520_81
23568_77
23681_47

24135_62
26104_117
26127_119

28057_111
30004_104
30411_84

31014_61
31031_21
31627_45

31667_46
32792_105
33333_50

33335_19
34329_05
34725_37

35628_49
36214_86
38200_89

38529_115
39157_83
42165_54

42817_108
42948_34
43834_113

45810_36
46924_16
47474_68

48264_116
50005_14
50103_79

50112_92
50200_87
51036_76

51818_28
53211_99
54376_11

56417_102
57831_25
59183_01

62756_15
63481_18
63838_17

64124_02
64887_55
67376_30

68593_09
70012_93
71353_31

72198_74
73521_73
75318_70

76211_103
77177_13
78135_43

79312_32
84171_03
87654_29

90831_112
95215_60
95347_80

96969_90
97501_26
99866_57

181104_98


  Dokumentacija

SLOVENSKO (21.50 KB)
A_B_NUKII_natecajni_pogoji (832.23 KB)
A_B1_NUKII_seznam_prostorov (121.50 KB)
A_B2_NUKII_organizacija_panojev (141.83 KB)
C_NUKII_natecajna_naloga (1.20 MB)
D2.1_NUKII_DOF (186.25 MB)
D2.2_NUKII_DOF (185.04 MB)
D4_NUKII_3D (3.05 MB)
E1_NUKII_konservatorski_nacrt (1.84 MB)
E2.1_Geomehansko hidro. porocilo (156.84 KB)
E2.2_NUKII_geoloska_karta (4.47 MB)
E3_NUKII_photo (44.03 MB)
F1_NUKII_Novi natečajni roki NUK II (130.92 KB)
F2_NUKII_situacija (4.37 MB)
F3_NUKII_navodilo_za_izdelavo_makete (1.99 MB)
G1_NUK II_konservatorski načrt_priloge (6.93 MB)
H1_Vsebinska vprasanja odgovori (443.38 KB)
H2_Pogoji sodelovanja na natecaju ZAPS (84.25 KB)
H3_NUKII_vloga (132.35 KB)
H4_NUKII_dopolnitev_natecajnih_pogojev_Revizija (78.65 KB)
H5_NUKII_arheologija_3D_layerji (1.25 MB)
H6_NUKII_arheologija_3D (1.22 MB)
I.1_Fotografije makete območja (777.59 KB)
J_odgovori_formalna_vprašanja.pdf (638.96 KB)
K_zaključno_poročilo (2.80 MB)
ENGLISH (22.00 KB)
A_B_NUKII_Competition_Rules (964.74 KB)
A_B2_Organisation of the Posters (204.79 KB)
A_B1_NUKII_List_of_Premises (109.00 KB)
C_NUKII_Competition_Brief (1.95 MB)
D2.1_NUKII_DOF (186.25 MB)
D2.2_NUKII_DOF (185.04 MB)
D4_NUKII_3D (3.05 MB)
E1_NUKII_Conservation_Plan (1.05 MB)
E2.1_Geomechanical & Hidro. Analyses (159.02 KB)
E2.2_NUKII_Geological_Map (4.47 MB)
E3_NUKII_photo (44.03 MB)
F1_NUKII_New time scedule NUK II (27.84 KB)
F2_NUKII_Surveying_Map (4.33 MB)
F3_NUKII_Information_for_3DModel (4.62 MB)
G1_NUKII_Conservation_plan_Annex (3.68 MB)
H1_NUKII_content_questions_answers (466.65 KB)
H2 Conditions CompetitionsZAPS (76.21 KB)
H3_NUKII_Application (5.91 KB)
H4_Amendement_Competition_Rules_Review (29.90 KB)
H5_NUKII_archaeology_3D_layers (1.25 MB)
H6_NUKII_archaeology_3D (1.22 MB)
I.1_Photographs of the wider area (1.75 MB)
J_answers_formal_questions (634.64 KB)
K_Final_report (2.88 MB)


OCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik / President:
prof. dr. Aleš VODOPIVEC, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik predsednika / Substitute for the President:
 Mitja VALIČ, univ. dipl. ekon.

Člani / Members:
prof. arh. DI Roger RIEWE, arhitekt
Saša BEGOVIČ, arhitekt
Carme PIGEM, arhitekt
prof. Kenneth FRAMPTON
prof. mag. Peter GABRIJELČIČ, univ. dipl. inž. arh.
prof. Janez KOŽELJ, univ. dipl. inž. arh.
Mateja KOMEL SNOJ, univ. dipl. komparativistka
 

Namestnika članov / Substitute of the Members :
Meta HOČEVAR, univ. dipl. inž. arh.
Aleš TIŠLER, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalec / Rapporteur:
Primož HOČEVAR, univ. dipl. inž. arh.

Izvedenca za učinkovito rabo energije /Experts in energy efficiency: 
mag. Sabina JORDAN, univ. dipl. inž. arh.
Friderik KNEZ, univ. dipl. fiz.

Izvedenca za gradbene konstrukcije / Experts in building structures:
mag. Marjana LUTMAN, univ. dipl. inž. grad. mag.
Franc CAPUDER, univ. dipl. inž. grad. 

Izvedenca za varstvo kulturne dediščine / Experts in the protection of cultural heritage:
Boris VIČIČ, univ. dipl. arheol.
dr. Andrej GASPARI, univ. dipl. arheol.

Skrbnica natečaja / Competition Custodian:
Špela KRYŽANOWSKI, univ. dipl. inž. arh.