Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

    2021
    2020
    2019
    2018
    2017
    2016
    2014
    2013
    2012
    2011
    2010
    2009
    2008
    2007
    2006
    2005
    2004
    2003
    2002
 

Občinsko središče v Vodicah

Razstava
Občina Vodice z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije vabita na otvoritev razstave natečajnih rešitev. Otvoritev bo v sredo, 19.6.2013, ob 18.00 uri v dvorani Kulturnega doma Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice. Razstava bo odprta do vključno 5.7.2013 vsak delovni dan  od 16.00 do 18.00 ure.
Vabljeni!
 

Predmet razpisanega natečaja je v 1. stopnji urbanistična zasnova območja vključno z oblikovanjem odprtih prostorov in ureditev mirujočega prometa ter arhitekturna zasnova Kopitarjevega centra z ureditvijo Kopitarjevega trga in Trga pod lipami ter v 2. stopnji podrobnejša izdelava natečajne rešitve iz 1. stopnje s poudarkom na podrobnejši arhitekturni rešitvi Kopitarjevega centra z ureditvijo Kopitarjevega trga in Trga pod lipami.

Idejni del natečaja predstavlja urbanistična zasnova območja ter funkcionalne zasnove stanovanjskih objektov in doma starejših občanov.

Projektni del natečaja predstavljajo arhitekturna rešitev Kopitarjevega centra ter podrobnejše ureditve odprtih prostorov Kopitarjevega trga in Trga pod lipami.Naročnik: Občina Vodice
Rok oddaje: 30.04.2013
Zaključno poročilo komisije: 07.06.2013

2. nagrada: 21453, delovna šifra: 02

 plakati


Avtorji
Mojca Gregorski, u.d.i.a.
Miha Kajzelj, u.d.i.a.
Matic Lašič, m.i.a.
Katja Lavriša, m.i.a.
 
Konzultant za strojne inštalacije:
Menerga, d.o.o.
 
Konzultant za elektro inštalacije:
Te Biro, d.o.o.
 
Konzultant za požarno varnost:
I.S.P., d.o.o.
 
3D vizualizacije:
Mark Koritnik, m.i.a.

insert iz poročila komisije:

Ideja predlagane rešitve sloni na vzpostavitvi novih potez in nadaljevanjem obstoječih, ki naj bi nadgradili pomen identitete in oblikovanja ambientov v obravnavanem območju. Stara Brniška cesta je osrednji element urejanja in je izpostavljena kot nosilka identitete območja. Dopolni se z raščeno strukturo pomembnih stavb in se spremeni v peš-cono, ki na novo definira trg s cerkvijo, župniščem in domom starejših občanov. V predlagani rešitvi je dan največji pomen ustvarjanju ambientov in ureditev, ki so primerne merilu kraja. S tem se urejanje prometa in pretočnost območja podredi doživljajski lepoti.

Rešitev gradi na pomenski ločitvi prostora komercialno upravnega središča in prostora pred cerkvijo. Novo občinsko središče, Kopitarjev center, je prepoznavna kompaktna kompozicija treh stavbnih volumnov nanizanih okrog dvorišča v podaljšku Kopitarjevega trga. S členitvijo stavbne mase na manjše volumne je doseženo ustrezno merilo kompleksa. Velikost notranjega trga v podaljšku Kopitarjevega trga ustreza potrebam in potencialu kraja. Objekt Kopitarjevega centra se preveč približa stavbnemu otoku na križišču Brniške in Škofjeloške ceste. Volumni gradirajo po višini tako, da ohranjajo vedute na cerkev z okolice ter istočasno zapirajo prostor središča od obremenjene Brniške ceste. Pomanjkljivost predstavlja odsotnost javnih vsebin in površin, ki bi se odpirale proti Trgu pod lipami in cerkvi; kompleks Kopitarjevega centra, razen prehoda, obrača cerkvi hrbet. Ločitev intimnejšega, tihega in posvečenega prostora pred cerkvijo od živahnega utripa Kopitarjevega centra je v zadostni meri dosežena že z vmesnim zelenim pasom.

Izraziti presežek zasnove je umestitev Doma starejših občanov ob stari Brniški cesti, nasproti župnijskega doma. Poseg zaokroži prostor od cerkve do župnišča v prostor vaškega značaja po vzoru morfoloških značilnosti kraja. Subtilno nadgradnjo danosti prostora dopolni oblikovanje objektov v skladu z lokalno tradicijo.

Objekti Kopitarjevega centra so oblikovani kot enostavni kubusi, ki se z leseno fasadno opno navezujejo na lokalno tradicijo gradnje gospodarskih objektov. Z zadržanim izrazom ne skušajo konkurirati cerkvi; prepuščajo ji prednostno vlogo, istočasno pa na primeren način soustvarjajo identiteto kraja.

Stanovanjska gradnja se navezuje na obstoječo stanovanjsko strukturo in tudi z različno orientiranimi objekti ni prepričljiva.

Natečajni predlog je zasnovan celostno - v svojo rešitev vključuje premislek o vseh pomembnih arhitekturno urbanističnih aspektih, ki lahko igrajo vlogo pri posegih kot so predvideni za razvoj središča kraja Vodice. Enako kot 1. nagrajena rešitev se v svoji zasnovi dotika tako vprašanj velikosti objektov, kot njihove strukturiranosti, razdrobljenosti, meril prostora in tem navezovanja na obstoječe okolje. Največji pomen pri svoji zasnovi pa zagotovo polaga na temo tvorjenja ambientov, za katere smatra, da so tisti najpomembnejši instrument, ki bo nove posege povezal z okoljem in omogočil identifikacijo prebivalcev z novo urbanistično situacijo. Ta aspekt natečajne rešitve je tudi njegova največja odlika, saj so ambienti in tvorjenje zunanjih prostorov artikulirani zelo precizno in z občutkom za obstoječe okolje. Zmožnost jasne artikulacije se nadaljuje tudi v objekte, ki so oblikovani skladno in s precizno odločitvijo o podobi in identiteti, ki naj jo ustvarjajo.

V zgoraj opisanih pogledih je natečajni predlog odličen. Njegova urbanistična zadrega pa izhaja prav iz prevelikega poudarka na tvorjenje ambientov, ki so morda v nekaterih točkah v koliziji z urbanističnimi pogoji lokacije. Tako na primer obstaja vprašanje smiselnosti Kopitarjevega trga, ki se v svoji artikulaciji zelo jasno obrača proti glavni cesti, ta pa je na nek način izločena iz prometne sheme.

 

Za izjemno subtilne ambientalne, krajinsko arhitekturne rešitve ter kvalitetno arhitekturno oblikovanje kompleksa Kopitarjevega centra ocenjevalna komisija elaboratu podeljuje 2. nagrado.

  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik:
Primož HOČEVAR, univ.dipl.inž.arh.

Namestnik predsednika:
Aco Franc ŠUŠTAR, župan

Člani:
Špela NARDONI KOVAČ, univ.dipl.inž.arh.
Matija BEVK, univ.dipl.inž.arh.
Franc MERVAR, župnik
Karla JANKOVIČ, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Rok BENDA, univ.dipl.inž.arh.

Namestniki članov:
doc.dr. Alenka FIKFAK, univ.dipl.inž.arh.
Tatjana RESMAN, univ.dipl.geog.
Pero KOVAČIĆ, dipl.inž.grad.

Poročevalka:
Maša ŽIVEC, univ.dipl.inž.arh.

Skrbnica natečaja:
Klara SULIČ, univ.dipl.inž.kraj.arh.