Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

    2021
    2020
    2019
    2018
    2017
    2016
    2014
    2013
    2012
    2011
    2010
    2009
    2008
    2007
    2006
    2005
    2004
    2003
    2002
 

OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC CERKLJE OB KRKI

Razstava
Občina Brežice z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije vabita na otvoritev razstave natečajnih rešitev. Otvoritev bo v sredo, 9.7.2014, ob 18.30 uri v v telovadnici OŠ Cerklje ob Krki. Razstava bo odprta vsak delovni dan od 10.7. do vključno 1.9.2014 od 8.00 ure do 13.00 ure na tej lokaciji, potem bo prestavljena v Brežice. Kraj in datum razstave bo objavljen na spletni strani www.zaps.si.
Vljudno vabljeni!
Vabilo

Predmet razpisanega natečaja je rekonstrukcija in dograditev Osnovne šole in vrtca v Cerkljah ob Krki ter ureditev zunanjih površin kompleksa z namenom zagotoviti pogoje za nemoteno in kakovostno izvajanje programa predšolske vzgoje in osnovne šole. Natečaj zajema ureditev površin enorazredne osnovne šole in vrtca s 5 oddelki ter pripadajočih zunanjih površin.
Natečajna naloga obsega investicijsko optimalno in strokovno najustreznejšo rešitev za predvideni program. Vsi posegi, obseg rekonstrukcije in dograditve oz. novogradnja morajo biti investicijsko upravičeni in morajo zagotavljati nemoteno in kakovostno delovanje osnovne šole in vrtca. Natečajna naloga obsega rekonstrukcijo obstoječih objektov Osnovne šole Cerklje ob Krki z dograditvijo novih manjkajočih površin za nemoteno in kakovostno delovanje osnovne šole in vrtca.
Organizacija novega šolskega kompleksa naj zagotavlja ustrezno povezanost in avtonomijo posameznih programskih sklopov in ustrezno ureditev pripadajočih zunanjih površin.Naročnik: OBČINA BREŽICE
Rok oddaje: 24.04.2014
Zaključno poročilo komisije: 24.06.2014rezultati natečaja1. nagrada: 17285, delovna šifra: 07


Avtorji:
Rok Žnidaršič, univ.dipl.inž.arh.
Jerneja Fischer Knap, univ.dipl.inž.arh.
 
Sodelavci:
Mojca Gabrič, univ.dipl.inž.arh.
Martin Kruh, abs.arh.
Samo Mlakar, univ.dipl.inž.arh.
Klara Bohinc, abs.arh.
Žiga Ravnikar, univ.dipl.inž.arh.

Konzultanti:
Krajinska arhitektura:
Iztok Kavčič, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Statika:
Tomaž Habič, univ.dipl.inž.grad.

Električne instalacije:
Tomaž Javšnikar, univ.dipl.inž.el.

Strojne instalacije:
Drago Wolf, univ.dipl.inž.str.

2. nagrada: 18181, delovna šifra: 08


Avtorji:
Jože Skok
Katja Aljaž
Matej Mejak
3. nagrada: 11235, delovna šifra: 02


Avtorji:
mag. Peter Gabrijelčič, univ.dipl.inž.arh.
Kaja Todorovič, abs.arh.
Aleš Gabrijelčič, abs.arh.

 

Konzultanti za konstrukcijsko zasnovo:
dr. Bruno Djurič, univ.dipl.inž.grad.
Jure Jančar, univ.dipl.inž.grad.

Priznanje: 22159, delovna šifra: 10


Avtorji:
Andrej Mercina, univ.dipl.inž.arh.
Tina Marn, univ.dipl.inž.arh.
Urban Petranovič, univ.dipl.inž.arh.
Davorin Počivašek, univ.dipl.inž.arh.
Ida Sedušak, univ.dipl.inž.arh.
Andrej Ukmar, univ.dipl.inž.arh.

Krajinska arhitektura: 
Zaš Brezar, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Gradbene konstrukcije:
Ivo Hafner, univ.dipl.inž.grad.

Strojne instalacije:
Boštjan Rant, univ.dipl.inž.str.

Priznanje: 48955, delovna šifra: 19


Avtorji:
Aljaž Šterk, univ.dipl.inž.arh.
Tomaž Šuln, univ.dipl.inž.arh.
Mitja Vovko, univ.dipl.inž.arh.
Robert Prešeren, abs.arh.
Miha Kralj, inž.grad.

 

Ostali sodelavci:
Blaž Breščak
Andrej Bregar
Jelka Hudoklin
Suzana Simič
Matic Ožbolt
Miran Markovič

Priznanje: 53518, delovna šifra: 20


Avtorji:
Uroš Razpet, univ.dipl.inž.arh.
 
Arhitektura, Plan B d.o.o.:
Matej Delak, univ.dipl.inž.arh.
Anže Grubelnik, abs.arh.
Katja Martinčič, abs.arh.
Gašper Medvešek, univ.dipl.inž.arh.
Sara Tomazin, abs.arh.

Krajina: 
Matej Kučina, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Statika:
Janko Mele, univ.dipl.inž.grad.

Elektro instalacije:
Tomaž Mikic, univ.dipl.inž.el.

Strojne instalacije:
Damir Jurak, univ.dipl.inž.str.

Priznanje: 96385, delovna šifra: 29


Avtorji:
Paulo Barbaresi, univ.dipl.inž.arh.
Matevž Gazvoda, štud.arh.
Sara Hočevar, štud.arh.
Monika Homar, štud.arh.
Tjaša Jerič, štud.arh.
Jani Petrovčič, štud.arh.

 

Konzultanti:
prof. Jurij Kobe, univ.dipl.inž.arh.
Josip Konstantinović, univ.dipl.inž.arh.
Janez Tomše, dipl.inž.el.
Tanja Štajdohar, univ.dipl.inž.kraj.arh.

ožji izbor

Elaborat povabljen k dodelavi: 18181, delovna šifra: 8


Avtorji:
Elaborat povabljen k dodelavi: 17285, delovna šifra: 7


Avtorji:
nenagrajeni elaborati

06445_34
06093_33
01101_32

01001_31
00770_30
10446_01

11611_03
12345_04
13840_05

14080_06
18596_09
25769_11

27041_12
27182_13
27292_14

33353_15
33784_16
35847_17

40886_18
55555_21
65544_22

67681_23
74123_24
83213_25

88315_26
88888_27
96242_28  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik:
Boris BRIŠKI, univ. dipl. inž. arh.

Namestnica predsednika:
Anica HRIBAR, prof. biol.

Člani:
Maja IVANIČ, univ. dipl. inž. arh.
Mateja SUŠIN BRENCE, univ. dipl. inž. arh.
Andreja URBANČ, prof.

Namestnika članov:
Tomaž ČELIGOJ, univ. dipl. inž. arh.
Matija KOLARIČ, univ. dipl. inž. grad.

Poročevalka za arhitekturo:
Špela NARDONI KOVAČ, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalka za krajinsko arhitekturo:
Klara SULIČ, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Skrbnika natečaja:
Vlado KRAJCAR, univ.dipl.inž.arh.
Barbara PUNGERČAR