Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

    2021
    2020
    2019
    2018
    2017
    2016
    2014
    2013
    2012
    2011
    2010
    2009
    2008
    2007
    2006
    2005
    2004
    2003
    2002
 

BRV IN KOLESARSKA POT - IRČA VAS

Ob zaključku javnega natečaj je naročnik Mestna občina Novo mesto izdala tiskano publikacijo.

Razstava:
Otvoritev razstave bo v četrtek 14.9.2017 ob 18.00 uri v atriju Knjižnice Mirana Jarca, Rozmanova 28, Novo mesto. Razstava bo na ogled vsak delovni dan do 28.9.2017 med 7:00 in 19:00 uro, ob sobotah med 8:00 in 13:00 uro.
Vljudno vabljeni.
vabilo

Predmet projektnega natečaja:
izdelava predloga za gradnjo nove brvi za pešce in kolesarje čez reko Krko pri Irči vasi ter pridobitev izdelovalca projektne in tehnične dokumentacije za izvedbo načrtovanih ureditev. Poleg arhitekturne in konstrukcijske zasnove brvi mora predlog vsebovati tudi rešitve za urejanje brežin reke Krke na natečajnem območju, z ureditvijo okolice obstoječega črpališča, ureditvijo peš in kolesarskih poti, navezavo na prometno omrežje ter potrebno komunalno infrastrukturo.

Portal JN 

 

 Naročnik: Mestna občina Novo mesto
Rok oddaje: 12.06.2017
Zaključno poročilo komisije: 11.07.2017

3. nagrada 11235, delovna šifra: 08

 Plakati


Avtorji
Vesna SKUBIC, abs. arh.
Matic ŠKARABOT, abs. arh.
Aleš ŽMAVC, abs. arh.
Gregor PLANINŠEK, univ. dipl. inž. grad.
Alojz ROVAN, univ. dipl. inž. grad.
Denis ROVAN, mag. inž. arh.

insert iz poročila komisije:

Zasnova brvi izhaja iz zamisli o povezovanju krošenj dreves na levem in desnem bregu Krke. Zato so avtorji v oblikovno zasnovo mostne konstrukcije vključili motiv dreves: podpore kot niz tankih debel in na njih ležeča rahlo usločena poteza mostu, ki na obeh bregovih prehaja v krošnje in se nevsiljivo vključuje v krajino obvodnega prostora Krke. Most ima štiri vitke vmesne podpore, od tega tri v reki, razmeščene tako, da most ne vpliva na plovbni režim. Podpore so montažne, jeklene, zasnovane kot V podpore, razvejane nad koto visokih voda, vpete v temeljno gredo, zabetonirano nad pilotoma. Prekladna konstrukcija je lesena, glavni vzdolžni nosilci razpona 25,00 m se na montaži na poziciji preklopov povežejo za vzpostavitev kontinuirnosti. Med vzdolžniki je izveden sistem prečnikov in sekundarnih vzdolžnih gred, na katere se pritrdijo lesene mostnice. Zasnova objekta je statično korektna, v elaboratu je dokazana konstrukcijska ustreznost zasnove. Krajna opornika sta zelo racionalna in funkcionalna. Prednost te rešitve je tudi montažna vgradnja podpor, ki omogoča razmeroma veliko hitrost izvajanja gradnje. Vendar pa je glede na pozicijo nad podporo in ekscentričnost obeh vzdolžnikov z vidika izvedbe nekoliko vprašljiva montažna »monolitizacija«, saj je ta izvedena na območju velikih negativnih momentov, zaradi ekscentričnosti bodo v stiku sekundarni statični vplivi, kontinuirnost pa bo brez vmesnega podpiranja v času gradnje dosežena le za prometno obtežbo in lastno težo krova. Za zagotovitev robustnosti bi bilo smiselno jeklene vmesne podpore po montaži zapolniti z betonom. Most je horizontalen, z isto višinsko koto na obeh bregovih; na levem bregu je potrebno zgolj manjše nadvišanje gozdne poti. Z zamikanjem posameznih polj v konstrukciji je ustvarjena zanimiva tlorisna členjenost prostora mostu, ki omogoča namestitev naslonjal oziroma elementov za sedenje. Rahlo usločena linija pohodne površine mostu, ki celotni zasnovi brvi daje zanimivo podobo in nekoliko lahkotnejši videz, zaradi višinske razlike – dviga in spusta nad reko - nudi dinamičen sprehod in zanimive razglede. Ob tem pa ni najbolj uspešno zasnovana ograja, ki je pravzaprav nosilni element mostne konstrukcije (lepljeni nosilci) in je zato polna. Ob zahtevani varnostni višini 120 cm je videti masivna, ustvarja vtis kanala oz. korita nad vodo in dokaj omejuje razglede na privlačno naravno okolje.

Rešitev vključuje posebne ureditve ob obeh vstopih na most in je na levem bregu zelo zadržana, zgolj s klopmi in nizkimi svetilkami. Na desnem bregu je vstopni del oblikovan kot trg s klopmi za posedanje, ki služi tudi za upočasnitev prometa in kot razgledišče. Zaradi lege na izteku klančine, ki se spusti s ceste, je trg nekoliko poglobljen in oblikovan kot zanimiv ambient, primerno oddeljen od cestnega prostora.

Rešitev dobro izkoristi obstoječe dostope do obrežja Krke, tako da ne posega v brežino pod cesto, in ob tem tudi pozorno uredi območje bližnje čolnarne, ki sicer ni predmet natečajne naloge. Pot pod mostom je opremljena s klopmi, predvidene so zadržane zasaditve. Nasprotno je ureditev počivališča – nabrežnega trga pod mostom in rekreacijskih površin, nekakšne plaže pri črpališču, dokaj obsežna. Vključuje krožno oblikovane betonske prefabrikate, zato v smislu gradbenih posegov in tudi oblikovanja predvideva temeljito preoblikovanje sicer naravno ohranjene obrežne ravnice. Predvsem ureditev linijskega pomola in večjih ploščadi na sami brežini Krke predstavlja obsežen poseg v najobčutljivejši del obvodnega prostora.

Elaborat odlikuje inovativna zasnova brvi z izjemno vitkimi podporami, na katerih skorajda lebdi rahlo usločena linija mostu, ki je v nasprotju s podporami precej robustna, kar ustvarja zanimiv kontrast. Poleg tega domiselno zasnovana konstrukcija mostu z igro zamikov omogoča zanimivo dinamiko zožitev in razširitev mostu in s tem prinaša svež pristop. Zato je ocenjevalna komisija temu predlogu prisodila 3. nagrado.

  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik:
prof. dr. Aleš Vodopivec, univ.dipl.inž.arh.

Namestnik predsednika:
doc.dr. Tomaž SLAK, univ.dipl.inž.arh.

Člani:
Habič Tomaž, univ.dipl.inž.grad.
dr. Kovačič Iztok, univ.dipl.inž.arh
Jerala Izidor, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Namestnika članov:
mag. Jelka Hudoklin, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Melita Muren, univ.dipl.inž.arh.

Poročevalec za arhitekturo:
Klemen Vodnik, univ.dipl.inž.arh.

Skrbnica natečaja:
Damjana Zaviršek Hudnik, univ.dipl.inž.arh.  

Izvedenec GI:
prof.dr. Milenko Pržulj