Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

    2021
    2020
    2019
    2018
    2017
    2016
    2014
    2013
    2012
    2011
    2010
    2009
    2008
    2007
    2006
    2005
    2004
    2003
    2002
 

ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI IG

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski arhitekturno krajinski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: 

Namen reševanja prostorske problematike ZPKZ Ig na obstoječi lokaciji tega zavoda

Predmet projektnega natečaja:
izdelava idejne zasnove za celovito prenovo kompleksa Ižanskega gradu, ki zajema odstranitev obstoječih stavb na južni in vzhodni strani gradu, rekonstrukcijo grajske stavbe, gradnjo novih stavb za potrebe ZPKZ Ig ter ureditev pripadajočih zunanjih površin.  

 

 Razstava

Otvoritev razstave bo v sredo 17.1.2018 ob 17:00 uri v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, MAO, Grad Fužine, Ljubljana. Razstava bo na ogled vsak dan, razen ob ponedeljkih, od 18.1.2018 do vključno 5.2.2018, med 10:00 in 18:00 uro.
Vljudno vabljeni.

vabiloNaročnik: RS MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Rok oddaje: 06.10.2017
Zaključno poročilo komisije: 02.11.2017
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=213284Priznanje: 82324, delovna šifra: 02

 Plakati


Avtorji
Paulo Barbaresi, univ.dipl.inž.arh.
Frederico Barbaresi, arh.
Carlo Barbaresi, arh.
Lea Medja Žlogar, mag.inž.arh.
Ana Ogrič, mag.inž.kraj.arhit.
Eva Vasileska, mag.inž.arh.
Sebastian Almada, arh.


Sodelujoči

Urška Oblak, mag.inž.kraj.arhit.
Lara Baler, abs.arh.
Iztok Zajc, dipl.inž., Zajc inž. Iztok Zajc s.p.
Simon Kogoj, univ.dipl.inž.udig.
Klimaterm d.o.o.


insert iz poročila komisije:

Natečajna rešitev je edina, ki je poskušala nalogo rešiti popolnoma brez uporabe varovalnega zidu in je v tem pogledu najbolj inventivna. Žal pa ideja ni bila ustrezno realizirana, saj se je pri funkcionalnosti objekta in njegovi zasnovi glede varnosti pokazalo preveč pomanjkljivosti. Rešitev predlaga kompleks, ki je sestavljen iz treh delov. Poleg obnove gradu je predvidena gradnja novega objekta v obliki črke V in povezovalnega dela, ki služi kot podstavek obema objektoma. Umestitev novega objekta v prostor je ustrezna in zaradi odsotnosti varovalnega zidu na prvi pogled zelo privlačna (gozdne površine se klinasto zajedajo v novi objekt). En krak novega objekta je vzporeden s plastnicami, drugi pa se vanje zajeda. V nižje etaže gradu so umeščeni manj varovani programi (odprti oddelek in uprava), tako da le ta v čim večji meri ohranja odprtost in dostopnost kot dominantni objekt v prostoru. V kletnem delu novega objekta (povezovalni del) je umeščen vhodni del s prostori za obiske. V novem objektu na V strani so v pritličju skupni prostori, v 1. in 2. nadstropju pa pripor, zaprti in polodprti oddelek.

Predlog je skladen je s prostorskim aktom z minimalnimi odstopanji, ki bi bila v nadaljnjih fazah projektiranja rešljiva. Upoštevane so smernice ZVKDS. V grad so umeščeni primerni programi, novi objekti so oblikovno nevtralni, tako da ohranjajo dominantno vlogo obstoječega objekta. Glede prezentacije gradu in grajskega prostora je rešitev bolj neugodna, saj se predvideva izvedbo posegov v velikem območju sicer nepozidanega prostora.

Krajinska zasnova se navezuje na zasnovo stavbe, ki se globoko zareže v hribino, kar višinsko ni v celoti rešeno. Glavni element ureditve je tako pot z območji igrišč, ki pa niso ustrezno ločena glede na kategorije zapornikov. Zaprte osebe v priporu in zaprtem oddelku imajo malo odprtih površin, le minimalna sprehajališča v sklopu objekta, ne pa tudi zunanjega igrišča in drugih odprtih površin, kar je neizkoriščen potencial glede na specifično lokacijo.

Elaborat je z vidika varnosti med vsemi prispelimi najslabše rešen. V tej točki ne izpolnjuje zahtev iz natečajne naloge, zato je za uporabnika nesprejemljiv. Iz vhodnega dela se v grad vstopa le po enem jedru, kjer prihaja do mešanja različnih skupin uporabnikov z različnimi režimi varovanja. Do prostorov v novi stavbi prav tako vodi le ena vertikala, ki jo uporabljajo vse kategorije zaprtih oseb in obiskovalci. Bivalni moduli so dobro organizirani, vendar zasnova ne upošteva zahtev iz natečajne naloge v zvezi z umeščanjem programov in povezav med njimi. Zato prihaja po celem kompleksu do mešanja poti različnih uporabnikov, kar je z vidika varnosti nesprejemljivo. Eden večjih problemov je tudi nerešena dostava, ki je predvidena preko zunanje odprte rampe in po travnatih površinah, ter posledično neustrezna. Za dostavna vozila kontrola dostopa sploh ni predvidena. Ker ni predviden zunanji varovalni zid ideja z vidika varnosti ni sprejemljiva. Zaprte osebe se namreč varovalnemu zidu (v tem primeru fasadi objekta) z zunanje strani lahko povsem približajo. Poleg tega ni zagotovljena funkcija omejevanja vidnih stikov.

Z vidika energetske ter inštalacijske zasnove je bil predlog ocenjen kot ustrezen. Predvidene površine so presežene, kar tudi vpliva na končno energetsko bilanco objekta. Investicija po mnenju izvedenca ni realno ocenjena. Celotna severna lamela novega objekta ni ustrezno osončena. Zahtevam po osončenosti ne ustreza večina celic pripora in polodprtega oddelka.

Kljub zanimivemu konceptu, dobri umestitvi v prostor in kompaktnosti zasnove ima elaborat preveč pomanjkljivosti oz. nedorečenosti, zato ni bil izbran med nagrajene rešitve. Očitno je nerazumevanje ali namerno ignoriranje organizacije zapora, ki pa je za končnega uporabnika bistvenega pomena. Poleg že navedenih težav ima elaborat še druge manjše pomanjkljivosti, zaradi katerih s strani ocenjevalne komisije ni bil izbran med kandidate za podelitev nagrad, zaradi izvirnosti pa mu podeljuje priznanje.

  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik:
Robert Potokar, univ. dipl. inž. arh. (ZAPS)

Člani:
Mojca Gregorski, univ. dipl. inž. arh. (ZAPS)
Urban Švegl, univ. dipl. inž. kraj. arh. (ZAPS)
Lucija Remec, univ. dipl. inž. grad. (naročnik)
Jasmin Musić, univ. dipl. politolog. (naročnik)
Tadeja Glavica, univ. dipl. prav. (naročnik)
Sonja Jurjavčič, univ. dipl. ekon. (naročnik)

Namestnika članov:
Klemen Pavlin, univ. dipl. inž. arh. (ZAPS)
Tina Teržan, univ. dipl. ekon. (naročnik)

Poročevalec za arhitekturo:
Mojca Kalan Šabec, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalec za krajinsko arhitekturo:
Danijel Mohorič, mag. inž. kraj. arh.

Izvedenka za kulturno dediščino:
Marija Ana Kranjc, univ. dipl. inž. arh.

Izvedenec za varnostno politiko načrtovanja delovanja zapora:
Goran Narič, dipl. varstvoslovec

Izvedenec za URE/OVE:
Mirt Martelanc, univ. dipl. inž. str.

Izvedenka za oceno investicije:
Meta Zajc Pogorelčnik, univ. dipl. inž. grad.

Skrbnik:
Dunja Šutanovac, univ.dipl.inž.arh.