Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

    2021
    2020
    2019
    2018
    2017
    2016
    2014
    2013
    2012
    2011
    2010
    2009
    2008
    2007
    2006
    2005
    2004
    2003
    2002
 

BRV ČEZ SOČO

Projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: 
brv čez Sočo

Predmet projektnega natečaja
Naročnik želi pridobiti projekt za novo brv čez Sočo v bližini cestnega odseka za Prapretno. Rešitev zajema tudi ureditev obeh bregov na izteku brvi na modrejčanskem polju (desni breg) in priključitev na obstoječo nabrežno pot na levem bregu Soče. Nova brv bo za peš in kolesarski promet povezala kraja Most na Soči in Tolmin, hkrati pa bo izboljšala navezavo na širši prostor doline Soče, ki je na turističnih zemljevidih poznana kot odlična destinacija za aktivni oddih.Razstava

Otvoritev razstave bo v sredo 4.7.2018 ob 18:00 uri v Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin. Razstava bo na ogled do 27.7.2018.
Vljudno vabljeni.Naročnik: Občina Tolmin
Rok oddaje: 20.04.2018
Zaključno poročilo komisije: 28.05.2018
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=244282Priznanje: 30212, delovna šifra: 17

 Plakati


Avtorji
prof. Janez Koželj, univ. dipl. inž. arh.
Blaž Rupar, univ. dipl. inž. arh., univ. dipl. inž. str.
Barbara Petek, mag. inž. arh.
Maruška Jamnik, mag. inž. arh.
Črt Jaklič, mag. inž. arh.
Alenka Kranjec, abs. arh.
Tina Rupar Kobe, univ. dipl. inž. arh.

insert iz poročila komisije:

Natečajna rešitev obravnava brv, zasnovano kot prednapet gredni sistem, ojačan z eksternim kablom, ki je vpet v betonska masiva - balvana, »vraščena« v naravni teren. Razpon brvi je 105 m in upošteva varnostno nadvišanje minimalno 2,03 m nad koto stoletnih voda. Brv se na levem bregu izteče v dve obojestranski klančini z naklonom 10%, od katerih bi lahko vsaj ena zagotavljala enostavnejšo uporabo gibalno oviranim osebam. Na desnem bregu se brv preko počivališča naveže na obstoječo pot. Ureditev celotnega območja sledi prepoznanju, da edinstvena krajina v smislu krajinske ureditve ne potrebuje dodatnega intenziviranja prostorskega doživljaja, zaradi česar avtorji, kot edini krajinsko ureditveni poseg, predlagajo le dva opornika – balvana, ki s svojo pojavnostjo sooblikujeta kvaliteto prostora. Preprosta in sonaravna ureditev klančin in počivališča s peščeno podlago omogoča funkcionalno nemoteno uporabo in možnost raznolike rabe, preprosta in všečna ureditev je zaradi tega dobrodošla tudi iz ekonomskega vidika izgradnje in vzdrževanja. V elaboratu je konstrukcijska zasnova opisana kot zasnova nateznih trakov v betonski konstrukciji (stress ribbon sistem) s prenosom nateznih sil v geotehnična sidra preko krajnih opornikov na pilonih ter finalno stabilizirana z jeklenico, vpeto v balvane. Predlagana rešitev je primer nerazumevanja konstrukcijske zasnove, saj predlaga niveletno brv v premi brez konkavnega radija, značilnega za stress ribbon sistem. Zaradi navedenega, je taka brv neizvedljiva. Preprostost celotne rešitve se, poleg krajinske ureditve in zasnove mostu, odraža v finalni obdelavi betonske pohodne površine mostu in enostavni mostni mrežni ograji.

Zasnova brvi izkazuje visoko mero spoštovanja do rečne in obrečne krajine v katero posega. Z minimalističnim pristopom, tako pri oblikovanju brvi, kot pri ureditvah dostopov in brežin, podpira preprost in zadržan koncept poseganja v ta prostor. Dva balvana, zazelenjene brežine, peščene klančine, razgledišče in preprosto oblikovanje urbane opreme sledijo zadržanemu konceptu poseganja v prostor, kar daje dodano vrednost projektu.

Avtorji te rešitve so po mnenju natečajne komisije najbolje prepoznali karakter in potrebe ožjega in širšega prostora. Predstavili so krajinsko in arhitekturno premišljeno, preprosto in odlično rešitev z izvirnim arhitekturnim izrazom in gospodarnim občutkom izvedbe in obratovanja.

Navkljub vsej odličnosti ta rešitev ni izvedljiva, predstavlja pa izziv stroki gradnje mostov.

Zaradi navedenih kvalitet je ocenjevalna komisija elaboratu prisodila priznanje.

  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik:
prof. mag. Peter Gabrijelčič, univ. dipl. inž. arh. (ZAPS)

Namestnica predsednika ocenjevalne komisije:
Nataša Štrukelj, univ. dipl. inž. arh.. (naročnik)

Člani:
Zoran Štanta, univ. dipl. inž. arh.. (naročnik)
Nina Lipušček, univ. dipl. inž. kraj. arh. (naročnik)
Peter Kristanič, univ. dipl. inž. grad. (IZS)

Namestnika članov:
Luka Javornik, univ. dipl. inž. kraj. arh. (ZAPS)
Tomaž Balut, univ. dipl. inž. grad. (naročnik)

Poročevalec za arhitekturo:
Klemen Vodnik, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalec GK in GOI:
Aljoša Klobučar, univ. dipl. inž. grad.

Skrbnik:
Veronika Ščetinin, univ.dipl.inž.arh.