Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

    2021
    2020
    2019
    2018
    2017
    2016
    2014
    2013
    2012
    2011
    2010
    2009
    2008
    2007
    2006
    2005
    2004
    2003
    2002
 

BRV ČEZ SOČO

Projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: 
brv čez Sočo

Predmet projektnega natečaja
Naročnik želi pridobiti projekt za novo brv čez Sočo v bližini cestnega odseka za Prapretno. Rešitev zajema tudi ureditev obeh bregov na izteku brvi na modrejčanskem polju (desni breg) in priključitev na obstoječo nabrežno pot na levem bregu Soče. Nova brv bo za peš in kolesarski promet povezala kraja Most na Soči in Tolmin, hkrati pa bo izboljšala navezavo na širši prostor doline Soče, ki je na turističnih zemljevidih poznana kot odlična destinacija za aktivni oddih.Razstava

Otvoritev razstave bo v sredo 4.7.2018 ob 18:00 uri v Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin. Razstava bo na ogled do 27.7.2018.
Vljudno vabljeni.Naročnik: Občina Tolmin
Rok oddaje: 20.04.2018
Zaključno poročilo komisije: 28.05.2018
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=2442821.nagrada: 12358, delovna šifra: 02

 Plakati


Avtorji
Denis Rovan, mag. inž. arh.
Aleš Žmavc, abs. arh.
Matic Škarabot, abs. arh.
Gregor Planinšek, univ. dipl. inž. grad.
Alojz Rovan, univ. dipl. inž. grad.
Katja Saje, univ. dipl. inž. arh.


Sodelujoči

 

 Konzultant: Pavel Saje, univ. dipl. inž. grad.

 

 

insert iz poročila komisije:

Nova brv je oblikovno zasnovana z videzom tankega loka preko reke, kot navzgor napeta konstrukcija, ki nima vertikalno izstopajočih delov ter se na oba rečna bregova priključi v kar se da najnižji točki ter hkrati omogoča udobno vožnjo ter neovirane poglede, tako z brvi, kot na njo. Vertikalna napetost da konstrukciji potrebno togost in zanesljivost, obojestransko tanjšanje mostnega nosilca proti sredini reke pripomore k občutku lahkotnosti in likovni izčiščenosti objekta. Avtorji rešijo problem različnih višin nad stoletno vodo z domiselno igro geometrije mostnega parapeta, ki ima vzdolž objekta različne višine. Tako se vozišče brvi od temena proti levemu bregu počasi utopi v nosilec, kjer se na izteku lijakasto razširi in s tem olajša kolesarjem dostop na brv. Projekt obravnava celoten obrečni prostor kakovostno in celovito. Izpeljava zadržanih in nevsiljivih ureditev ob brvi je elegantna in premišljena. Brv se na levem bregu razpre in preko ograje dostopnih ramp diskretno vpne v dostopni nasip. Predlagana ureditev dostopnega nasipa je v naklonu, ki še omogoča ozelenitev brez močnih elementov (oporni zidovi, stene, goli kamnometi) in je pomembna, tako za ohranjanje celovitosti obrečnega prostora, kot za samo pojavnost brvi. Zasaditev z avtohtonim rastjem je ustrezna. Podaljšanje priključne klančine, ki zmanjša vzdolžni naklon dostopne rampe je smiselna, saj s tem poveča udobnost dostopa za pešce in kolesarje, hkrati pa je horizontalna razpotegnjenost dostopnega nasipa likovno skladnejša. Stik brvi z levim bregom zasleduje logiko brvi, ki je položena na obstoječ teren. Počivališče je smiselno umeščeno ob izmik dostopne poti, ki zaustavi kolesarja in omogoča sekvenčno doživljanje prostora pred vstopom na brv. Izbor pranega betona za priključne klančine se smiselno navezuje na kontekst obstoječih peščenih poti. Zaradi nevarnosti zdrsa je potrebno uporabiti pri betonu grob agregat. Na peščeni površini počivališča je otočno nameščena urbana oprema. Betonska klop z lesenim sedalom je oblikovana kot večnamenska ploščad. Rob rečne brežine je utrjen z umestitvijo plitkih teras, zasajenih z avtohtonim rastjem.

Brv upošteva 1-2 m nadvišanje nad stoletnimi vodami in svetlo širino pretoka. Brv je okvirni integralni sistem preko ene razpetine 106,90 m, z jekleno enocelično prekladno konstrukcijo, statične višine 2,9-1,3 m, z bočnima nosilnima parapetoma različne višine. Prekladna konstrukcija je monolitno vpeta v krajna opornika. Jeklena konstrukcija brvi je pripeta s sidrnimi vijaki na betonskih temeljih, v celoti skritih pod nivojem gotovega terena. Mostni krov predstavlja AB plošča iz lahkega betona, debeline 25 cm, brez sovpreganja z jeklom, s strešastim sklonom 2%. Širina preklade (svetla) je spremenljiva, od maksimalno 6,0 m do minimalno 3,0 m. Odvodnjavanje mostu je preko strešastega padca in linijskega požiralnika v vzdolžno kanaleto. Postavljena je v mejah 5 m odmika od ceste, s priključnimi potmi – klančinami, umeščenimi na rob ureditvenega območja. Mostna ograja s poudarjenim ročajem teče vzdolž celotne brvi in se nadaljuje po priključnih poteh. Voziščna površina na objektu in dostopnih rampah je iz pranega betona. Ocena investicije s strani natečajnika je nekaj nižja od ocene podane s strani izvedenca.

Ocenjevalna komisija je ugotovila, da elaborat št. 2 v celoti izpolnjuje vse cilje natečajnega razpisa ter da v optimalni meri upošteva vse robne pogoje, tako ožje lokacije, kot širšega prostora. Z minimalistično, domiselno in skrajno zadržano konstrukcijo brvi ter diskretnim oblikovanjem posegov v brežine reke Soče, se objekt elegantno vključi v odprto krajino. Ocenjevalna komisija je zato soglasno odločila, da se elaboratu št. 2 dodeli prva nagrada.

  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik:
prof. mag. Peter Gabrijelčič, univ. dipl. inž. arh. (ZAPS)

Namestnica predsednika ocenjevalne komisije:
Nataša Štrukelj, univ. dipl. inž. arh.. (naročnik)

Člani:
Zoran Štanta, univ. dipl. inž. arh.. (naročnik)
Nina Lipušček, univ. dipl. inž. kraj. arh. (naročnik)
Peter Kristanič, univ. dipl. inž. grad. (IZS)

Namestnika članov:
Luka Javornik, univ. dipl. inž. kraj. arh. (ZAPS)
Tomaž Balut, univ. dipl. inž. grad. (naročnik)

Poročevalec za arhitekturo:
Klemen Vodnik, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalec GK in GOI:
Aljoša Klobučar, univ. dipl. inž. grad.

Skrbnik:
Veronika Ščetinin, univ.dipl.inž.arh.