Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

    2021
    2020
    2019
    2018
    2017
    2016
    2014
    2013
    2012
    2011
    2010
    2009
    2008
    2007
    2006
    2005
    2004
    2003
    2002
 

BAZENSKI KOMPLEKS V OKVIRU ŠPORTNO REKREACIJSKEGA PARKA V ČEŠČI VASI

Javni, projektni, dvostopensjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za BAZENSKI KOMPLEKS V OKVIRU ŠPORTNO REKREACIJSKEGA PARKA V ČEŠČI VASI

Predmet projektnega natečaja
Naročnik ima z izgradnjo bazenskega kompleksa namen zagotoviti osnovne pogoje za razvoj športnih plavalnih klubov in izvedbo tekmovanj, omogočiti pogoje za širjenje plavalne kulture ter realizacijo programov s področja rekreacije in rehabilitacije specifičnih skupin uporabnikov.

Na podlagi natečajnih rešitev bo naročnik lahko nadaljeval z razvijanjem športno-rekreacijskega parka v Češči vasi (ŠRP). Predvideno je, da bo bazenski kompleks v kombinaciji z objektom velodroma v prihodnosti opredeljen kot olimpijski športni center, ki bo nudil optimalne pogoje za vadbo v olimpijskih panogah (kolesarstvu, atletiki in plavanju) oz. za pripravo na tekmovanja na najvišjem nivoju v absolutni kategoriji.Naročnik: Mestna občina Novo mesto
Rok oddaje: 06.04.2020
Zaključno poročilo komisije: 03.04.2020
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=3362441. nagrada: 10510, delovna šifra: 11/2

Plakati

Mapa


Avtorji
Dean Lah, univ. dipl. inž. arh.
Milan Tomac, univ. dipl. inž. arh.


Sodelujoči
Jurij Ličen, mag. inž. arh., M. Arch.
Nuša Završnik Šilec, mag. inž. arh.
Polona Ruparčič, univ. dipl. inž. arh.
Eva Tomac, abs. arh.
Carlos Cuenca Solana, M. Arch.
Jakob Kajzer, mag. inž. arh.
Sara Ambruš, mag. inž. arh.
Sara Mežik, abs. arh.

insert iz poročila komisije:

Rešitev izhaja iz predpostavke o »pravšnjem« merilu pojavnosti bazenske stavbe glede na naravne danosti in v odnosu do obstoječe športne dvorane (velodrom). Rešitev stavbe pokritega bazena celovito nadgrajuje prostorsko situacijo. Športne dvorane, ki po svoji formi in velikosti ekstrovertirano dominira nad prostorom, ne preglasi in ne poruši obstoječe hierarhije. To doseže z upoštevanjem topologije nagnjenega terena in z delnim vkopom bazenske stavbe. Bazenski korpus postane objekt nižjega višinskega gabarita, ki v prostorskem kontekstu ne predstavlja novega prostorskega poudarka, ampak se prilagaja značaju celovitega konteksta. Jasno je razpoznavna konceptualna ideja o strehi, ki se subtilno, horizontalno vpenja v krajinsko podobo območja. Močan nagovor strehe kot razpoznavnega elementa grajenega je nadgrajen s premišljeno konstrukcijsko zasnovo, ki omogoča, da zalebdi nad prostorom. Idejo strehe, ki v zgodovinskem kontekstu simbolno predstavlja motiv zavetja, so avtorji dosledno, uspešno in celovito izpeljali.

Bazenska stavba je umeščena na vzhodni del parcele. Zaradi poglobitve objekta je tudi vhodni nivo poglobljen, nižji glede na prometni plato in s tem jasno ločen. Ob tem nastane atrij, ki kot del celostne vhodne 'plaze' med objektoma bazena in dvorane postane svojevrsten milje. V prvi fazi se parkirišče prilagaja terenu in je urejeno na način slepih žepov, obračališče avtobusov z drop-off cono je pomaknjeno v 'plazo'. Avtorji predlagajo, da se v drugi fazi obstoječe parkirišče pred športno dvorano preoblikuje. Z zasukom parkirnih mest in vzpostavitvijo enosmernega prometa dobimo zanimiv predlog, ki pa ni v celoti usklajen s širšim območjem (prometna shema celote). S tem predlogom se na enostaven način uredi odprta komunikacijska površina za pešce, ki predstavlja ustrezen zunanji predprostor (vhodna 'plaza') za obe športni stavbi. Predlagana rešitev predstavlja potencial glede oblikovanja zunanjega javnega odprtega prostora.

Bazenski kompleks ima jasno tlorisno zasnovo, pomožni in podporni prostori so orientirani proti JV, bazeni pa proti SZ. Po prerezu je objekt razdeljen na tri nivoje: vhod z garderobami na srednjem, fitnes s savnami in upravo na zgornjem ter glavne bazenske površine na spodnjem nivoju oziroma dvonivojsko. Višina prostorov po objektu sledi gradaciji in pomembnosti ter zahtevam posameznih programov. Zaradi nivojske ločenosti bazenov avtorji ustvarijo tribune po obodu oz. dveh stranicah, kar ustvari amfiteatralnost prostora plavalnega bazena. Prostori skozi zastekljene površine vizualno prehajajo v okolico. Prostoren vhodni atrij prehaja v transparentno recepcijo z lokalom, skozi katero se neoviran pogled nadaljuje v bazensko dvorano in naprej v okolico. Zagotovljena je kakovostna naravna osvetlitev vseh pomembnejših prostorov, vključno z introvertiranim atrijem v prvem nadstropju za potrebe savn, uprave in fitnesa. Notranja organizacija ima določene funkcionalne pomanjkljivosti, ki jih je potrebno ponovno premisliti.

Konstrukcija je jasna, enostavna ter berljiva. Nosilna konstrukcija strehe so enoetažni visoki stenski nosilci – paličja. Objekt je zaradi vkopanosti toplotno stabilen in zato trajnostno naravnan. Zunanji bazen je nivojsko izenačen z notranjim (plavalnim). Motiv notranjih tribun z idejo amfiteatra se nadaljuje v zunanjo ureditev in postane nosilni krajinski element zunanjega bazena.

Avtorji so prepoznali problematiko prostora in uspešno povezali celostno podobo grajenih struktur s poudarkom na spoštovanju razmerij v prostoru. Arhitekturni izraz in zasnova konstrukcije sta enostavna in iskrena. Odlikuje ju čist in jasen koncept bazenske stavbe. Streha je likovna podoba stavbe, njena umestitev pa izraža kakovosten odnos do naravne in grajene krajine. Tlorisna zasnova temelji na prečiščeni in jasni organizaciji. Motiv lebdeče strehe nad vkopano stavbo usmerja odprte poglede in omogoča stik z okolico proti naravni krajini na zahodu. Posebej zanimivo je oblikovana notranjost dvorane, ki s tribunami ustvari ambientalno zanimiv prostor, ki se nadaljuje v kakovostne zunanje vizure.

Rešitev je med vsemi edinstvena in izstopa predvsem zaradi svojevrstne umestitve in odnosa do okolice. Ocenjevalno komisijo je posebej prepričala s celovitim odgovorom na problematiko okoliškega konteksta, do katerega vzpostavi jasno izražen odnos v konceptualnem, urbanističnem in arhitekturnem smislu.

Iz navedenih razlogov je ocenjevalna komisija soglasno elaboratu št. 11 oz. 11/2 podelila prvo nagrado.

  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS):
Aleš Žnidaršič, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik):
doc. dr. Tomaž Slak, univ. dipl. inž. arh.

Član (naročnik):
mag. Gregor Macedoni, župan MONM

Član (naročnik):
dr. Iztok Kovačič, univ. dipl. inž. arh.

Član (ZAPS):
dr. Idis Turato, dipl. ing. arh.

Namestnica članov (naročnik):
Mojca Tavčar, univ .dipl. inž. geod.

Namestnica članov (ZAPS):
Suzana Simič, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Poročevalka A:
Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh.

Skrbnica natečaja:
Natalija Zanoški, mag.inž.arh.

Pomočnica skrbnice natečaja:
Viktorija Tekstor, univ. dipl. inž. arh.