Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

    2021
    2020
    2019
    2018
    2017
    2016
    2014
    2013
    2012
    2011
    2010
    2009
    2008
    2007
    2006
    2005
    2004
    2003
    2002
 

STANOVANJSKO POSLOVNI OBJEKT NT6 V NOVEM MESTU

Odprti projektni natečaj s predizborom (dvostopenjski natečaj) za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izdelovalca projektne dokumentacije za STANOVANJSKO POSLOVNI OBJEKT NT6 V NOVEM MESTU

Predmet projektnega natečaja
Predmet natečaja je arhitekturna zasnova večnamenskega stanovanjsko poslovnega objekta NT6 in pripadajočega trga ter pridobitev ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije za objekt in trg. Predmet natečaja je tudi urbanistična in prometna ureditev območja A1, ki bo izdelovalcu OPPN podlaga za pripravo dopolnjenega osnutka.   
Razstava

Odprtje razstave bo v sredo, 19. 08. 2020 ob 11:00 uri v Galeriji Kocka v Kulturnem centru Janeza Trdine , Novi trg 5, v Novem mestu.

V kolikor se boste udeležili otvoritve razstave se morate obvezno prijaviti na e-naslov: miha.segula@trgograd.net.

Razstava bo na ogled do 19.9.2020, od ponedeljka do petka v delavnem času Zavoda Novo mesto od 7. do 15. ure in ob vseh prireditvah, ki potekajo v KC Janeza Trdine. Do nadaljnjega velja, da se za obisk oglasijo v tajništvu, saj so prireditveni prostori zaradi varnostnih ukrepov Covid-19 zaprti. Ob obisku veljajo vsi varnostni ukrepi NIJZ.Naročnik: Trgograd d.o.o. Litija
Rok oddaje: 23.04.2020
Zaključno poročilo komisije: 15.07.2020

1. nagrada: 38098, delovna šifra: 14

Plakati

A3 mapa


Avtorji
Arhitekti Počivašek Petranovič d.o.o.
Urban Petranovič, univ. dipl. inž. arh.?
Davorin Počivašek, univ. dipl. inž. arh.?
Aleksi Vičič, mag. inž. arh.?
Astrid Magajna, štud. arh.?Urša Gantar, mag. inž. arh.?
Tinka Dolinar, abs. arh.


Sodelujoči
gradbene konstrukcije: mag. Matija Kovačec, univ. dipl. inž. grad.
promet: ?Peter Berglez, univ. dipl. inž. gr.
strojne instalacije?: Teo Reberšak, univ. dipl. inž. str.
požarna varnost?: Jernej Krmelj, inž. str.

insert iz poročila komisije:

Elaborat sodi med natečajne predloge, ki so za izhodišče za svojo zasnovo vzeli usmeritve okoljskega poročila zelo direktno in na tej osnovi, v smislu iskanja najbolj primerne artikulacije, nadaljevali in »gradili« dalje. Celotna arhitekturno urbanistična in krajinska zasnova je premišljena in skladna ter prostorsko logična. Upošteva tako programske in funkcionalne zahteve naročnika kot tudi pričakovanja za skrb javnega interesa, kar je bil tudi eden od bistvenih ciljev natečaja.

Projekt tvorita dva razmaknjena volumna, t.i. vila bloka, ki sta v parterju povezana. S strani Seidlove ceste določata jasno ulično linijo, z druge strani pa sta oblikovno zalomljena in ustvarjata razgibano notranjo fasado. Preko nizkega povezovalnega elementa – parterja objekta, je v osrednjem delu ustvarjena zahtevana vizualna povezava do Kapiteljske cerkve. Razmik med volumnoma je primerno širok in pomeni tudi smiselno členjenost stavbnih mas v prostoru ulice. Terasna etaža je skladno z urbanističnimi zahtevami umaknjena.

Volumen povezanega objekta je oblikovan tako, da s svojo artikulacijo odgovarja na različne urbane situacije: s severne strani vstopnega križišča je eleganten in ozek, ob Seidlovi cesti kot jasno oblikovan ulični objekt, z jugozahodne strani, kjer se nahaja KC Janeza Trdine, se razširi in s tem obenem tvori nov trg pred kulturnim centrom, na vzhodni strani pa je oblikovan kot razgibana zalomljena poteza, kar posledično ustvarja tudi razgiban zunanji prostor. Celotna zunanjost objekta je artikulirana z uporabo prostorskih okvirjev, ki so zunanji nosilni elementi, obenem pa tudi glavni elementi podobe objekta.

S premišljeno artikulacijo volumna objekta se hkrati vzporedno s tem oblikuje tudi zunanji prostor. Ta je zasnovan kot hibrid parka in trga, kjer se mešajo in menjajo tlakovane in zasajene površine. V kompleksni geometriji širše situacije, kjer ni jasne urbanistične mreže in ima vsak objekt svojo smer in drugačno morfologijo, zunanji odprt prostor nastopa kot vezni člen med elementi - objekti - kot povezan in fluiden javni prostor, ki ni monumentalen, temveč je stalno spreminjajoč in sestavljen iz med seboj povezanih mikro ambientov.

Programsko je objekt zasnovan skladno z zahtevami natečaja. V pritličje je umeščen zahtevani poslovno trgovski program, s predvideno živilsko trgovino. Na jugozahodni strani sta v pritličje umeščena še dva manjša lokala, v povezavi s trgom pred KCJT. Vhoda za stanovanjski program zgornjih etaž potekata iz notranje parkovne strani objekta. V nivoju parterja objekta so umeščeni tudi ostali potrebni servisni programi, kot so vhod v javno garažo, kolesarnice, prostori za smeti, itd.

Stanovanjski sklop, ki se nahaja v etažah objekta je kljub razgibani fasadi zasnovan racionalno. Poleg pričakovane funkcionalnosti in racionalnosti enot, natečajni predlog odlikuje še koncept notranjih zastekljenih atrijev - mini pokritih dvorišč, s katerih se vstopa v posamezna stanovanja. Gre za arhitekturno zanimiv moment zasnove, ki nima samo oblikovne kvalitete od zgoraj osvetljenega notranjega komunikacijskega prostora, temveč predstavlja tudi pomembni skupni prostor, socialno točko, ki pripada mali skupnosti stanovalcev. Ta dodatni element socialnosti - občutka pripadanja skupnosti je še posebej pomemben kadar takšen objekt stoji v izrazito frekventni in urbani situaciji kot je obravnavana.

Stanovanjske enote same so racionalno zasnovane, s smiselno postavljenimi servisi in usklajenimi odnosi med velikostjo prostorov. Vse enote imajo zunanje prostore - lože, kot naravna nadaljevanja notranjih bivalnih prostorov. Stanovanja na terasnih etažah so večja in zasnovana bolj luksuzno, z večjo količino servisnih prostorov, in seveda z več zunanjega prostora. Garaža je, ne glede na nepravilno obliko, funkcionalna in učinkovita, zasnovana v dveh etažah in z ustreznim številom parkirnih mest. Zagotovljena so mesta za servisne in shrambne površine. Uvoz v garažo poteka s Ceste na Loko, kar je ustrezno.

Konstruktivno je objekt zasnovan premišljeno, z uporabo standardnih gradbenih tehnik, predvideni rastri so smiselni, kar je natečajni predlog, kot eden redkih, prikazal tudi z izdelanim statičnim modelom. Kot del zunanje podobe so predvideni okvirji izdelani iz vidnega betona. Glede na to, da gre predvsem za vidne stebre in robove plošč, in ne za večje površine, je takšna uporaba vidnega betona tudi izvedbeno dosegljiva.

Ureditve odprtega prostora so ustrezno oblikovno in programsko bogato razdelane, pri čemer natečajno rešitev odlikuje velik delež zelenih površin ter kvalitetna in jasna funkcionalna zasnova. Avtorji so obsežnim parkovnih površinam zagotovili ustrezen delež raščenega terena ter korektne rešitve za zelene površine nad podzemno garažno hišo. Prepoznavna je glavna ideja umestitve objekta v zelenem, ki ga prebada mreža ustrezno umeščenih funkcionalnih povezav in na katero se na južni strani pripenja osrednji trg oziroma urbana ploščad, kot tisti element, ki povezuje vsa bistvena programska jedra (nov objekt, objekt KCJT in park). Odprti prostor je oblikovno prepoznaven, predvsem pa z objektom tvori enovito celoto, pri čemer zagotavlja, da bo mesto s tem dobilo kvaliteten urbani prostor.

Natečajni predlog je skladno obddelan in dobro premišljen v vseh pomembnih aspektih: arhitekturnih, urbanističnih, krajinskih in upošteva zahteve okoljskega poročila. Programsko ustreza željam naročnika in obenem tudi primerno inetrepretira zahteve mesta. Stanovanjske enote so dobro zasnovane, prav tako je objekt v smislu organizacije in arhitekturne artikulacije jasen. Razvidna je sposobnost tehnične razdelave in zmožnosti prilagajanja različnim projektnim zahtevam.

Komisija je v procesu odločevanja skrbno pretehtala vse zgoraj omenjene aspekte in med seboj primerjala natečajne predloge. Soglasno je sprejela odločitev, da se natečajnemu elaboratu št. 14 podeli 1. nagrado, saj je v celoti gledano dosegel največjo skladnost in primernost glede na kompleksno situacijo lokacije - morda najpomembneje pa je, da ponuja tudi svež in zanimiv arhitekturni pristop, ki je zasnovan na specifičnost lokacije in bo, v primeru, da se zgradi v okviru predlagane zasnove, pomenil tudi jasno arhitekturno identiteto – veliko pridobitev za mesto.

  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS):               
Matija BEVK, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik):    

Tomo KRES

Član (naročnik):       
Miha ŠEGULA, univ. dipl. inž. arh.

Član (naročnik):                            
doc. dr. Tomaž SLAK, univ. dipl. inž. arh.

Članica (ZAPS):                               
Monika FINK SERŠA, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik članov (naročnik):                   
Andrej POGLAJEN

Namestnik članov (ZAPS):                       
Sergej HITI, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Poročevelec A:                       
Rupert GOLE, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalka KA:
Špela Kragelj BRAČKO, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Skrbnica natečaja:                           
Katja ŠEVERKAR, univ. dipl. inž. arh.