Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

    2021
    2020
    2019
    2018
    2017
    2016
    2014
    2013
    2012
    2011
    2010
    2009
    2008
    2007
    2006
    2005
    2004
    2003
    2002
 

HOTEL EUROPA BLED

Odprti, projektni, dvostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za HOTEL EUROPA BLED

Predmet projektnega natečaja
Predmet natečaja je izdelava natečajnega predloga za izgradnjo novega hotela Europa Bled in ureditev celotnega območja hotela.
Z natečajem želi investitor pridobiti strokovno najprimernejše rešitve za ureditev celotnega kompleksa predvidenega novega hotela na Rečici, ki bodo ob upoštevanju usmeritev prostorskih aktov, pogojev ZVKDS, programskih in funkcionalnih izhodišč v največji možni meri upoštevale programsko trženjski koncept hotela.Naročnik: Hotel E.Bled d.o.o.
Rok oddaje: 23.10.2020
Zaključno poročilo komisije: 17.12.2020

1.nagrada: 13102-2, delovna šifra: 01

Plakati

Mapa


Avtorji
Peter Cesar, univ.dipl.inž.arh.
Ana Kosi, univ.dipl.inž.arh.
Ognen Arsov, univ.dipl.inž.arh.
Domen Radosavljevič, univ.dipl.inž.arh.
Tamara Rijavec, univ.dipl.inž.arh.
Sara Škarica, univ.dipl.inž.arh.
Andraž Žitnik, univ.dipl.inž.arh.
Jakob Marčič, študent
Ana Cesar, univ.dipl.inž.arh.


Sodelujoči
Klemen Jerman, d.i.e., BIRO ELPLAN d.o.o., elektro inštalacije
Vili Urankar, str.teh., biro 5 d.o.o., strojne inštalacije
Edvard Štok, u.d.i.g., KONSTAT BIRO d.o.o., gradbene konstrukcije
Aleš Hudernik, univ.dipl.gosp.inž.stroj, Aleš Hudernik s.p., požarna varnost
Iztok Šušteršič, u.d.i.g., gradbene konstrukcije Miran Kambič, fotograf

insert iz poročila komisije:

Avtorji v svoji natečajni rešitvi jasno zasledujejo idejo ponuditi gostu unikatno doživetje letovišča z bogato tradicijo in naravno ter kulturno dediščino. S premišljeno zasnovo želijo na lokaciji ustvariti poseben kraj s prepoznavno identiteto, ki se odpira na lokalni kontekst. Pri snovanju Hotela Europa želijo avtorji, z arhitekturnim in krajinskim oblikovanjem poustvariti edinstvenost lokacije in tako gostu ponuditi enkratno doživljajsko izkušnjo.

Rešitev izkazuje premišljeno iskanje ustrezne prostorske in arhitekturne kontinuitete z okoliško morfološko podobo zazidave, zato avtorji volumen hotelskega kompleksa smiselno členijo na dva manjša objekta, ki ju umestijo pravokotno na breg, zarotirana čelno proti jezeru. Arhitekturna zasnova na ta način odpira razglede na jezero tako mimoidočim kot gostom, hkrati pa nudi zadostno osončenost sosednjih obstoječih objektov. Stavbna masa sicer predimenzioniranega hotela se na ta način zaznavno zmanjša, vendar po mnenju komisije še vedno nadvladuje prostor in obstoječo silhueto kraja.

Oba volumna v spodnjih etažah povezuje nižji vkopan objekt, ki na terenu ob Kolodvorski ulici spretno soustvarja javni vhodni predprostor hotela z vhodnim pavilijonom. Komisija prepozna prednost zasnove z vhodnim trgom, ki gostu ponuja fascinanten pogled na jezero. Med trgom in Župančičevo cesto avtorji med volumnoma uredijo javno pot, ki se vije preko parkovno urejene brežine – Lifestyle park. Tudi zasaditve zasledujejo željo po ustvarjanju doživetja, zato so smiselno izbrane, tako po obliki, barvi in vonju. Arhitekturna zasnova v iskanju navezave na kontekst širšega prostora vzpostavlja zelo jasno funkcionalno shemo, ki botruje nameri zadostiti potencialnega gosta za lifestyle celostno izkušnjo. Celoten hotelski kompleks avtorji smelo členijo na vkopan podstavek z garažami in servisnimi prostori ter na dva nadzemna lesena volumna, ki gradita prepoznavno ikonično podobo hotela. Po prerezu sicer volumen manj uspešno sledi naklonu obstoječega terena in po mnenju komisije dramatično previseva nad Župančičevo cesto.

V predlagani rešitvi komisija prepozna funkcionalno dovršeno programsko zasnovo hotela, ki zadošča zahtevam natečajne naloge. V pritličju je v povezovalnem paviljonu centralno umeščen glavni vhod, kjer ob prihodu gost doživi edinstven pogled na jezero in Blejski otok. V pritličju so umeščeni še recepcija, lobby bar, Lifestyle klub in trgovina. Poljavne vsebine pritličja se v etažah navežejo na hotelske sobe ter na terasno restavracijo s pogledom. V prvi kleti je urejen wellness in kongresni center, pod njima sta kuhinja in restavracija s teraso, ki sta zelo smiselno povezani in locirani v isti etaži. V restavracijo je možen tudi neposredni vhod iz parka. V nižjih kleteh so locirani servisni in tehnični prostori ter garaža. Komisija v jasni funkcionalni zasnovi prepozna enostavno zasnovo povezovalnih poti in komunikacij za vse uporabnike hotela, ki so logično deljene na poti za zaposlene, goste in obiskovalce.

Vse hotelske sobe so umeščene v dveh nadzemnih volumnih s pogledi na jezero in okoliško gorovje. Komisija izpostavi kakovostno funkcionalno zasnovo hotelskih sob, ki pomeni možnost kasnejših kombinacij, povezovanja in prilagoditev. Sobo sestavljajo bivalni, servisni in terasni del, z opremo po zahtevani kategorizaciji, ki odraža prostornost in svetlost.

Oblikovanje stavbe izraža jasno arhitekturno misel, s karakterno močnim in artikuliranim lesenim ovojem, ki deluje kot blažilnik med zunaj in znotraj. Fasadna tekstura in členjenost dajeta stavbi globino in taktilnost. Filigransko oblikovana lesena fasada nadaljuje logiko tradicionalne lesene gradnje in po mnenju komisije spretno vzpostavlja povezavo med zunaj in znotraj, med stavbo in kontekstom, tako vizualno kot tudi pomensko. V oblikovanju interjera je jasno izražen celosten likovni in materialni koncept.

Komisija pri elaboratu prepozna smelo iskanje ustreznega arhitekturne pojavnosti za preobsežen hotelski program na obravnavani lokaciji. Avtorji s predlagano prostorsko zasnovo skušajo vzpostaviti odnos med stavbno maso in odprtim prostorom. Členjenost stavbe zasleduje prehodnost prostora, ki jo rešitev poudari tudi s premišljeno krajinsko ureditvijo. Po mnenju komisije avtorji zahteve natečajne naloge primerno prevedejo, tako v zasnovo in oblikovanje hotelskega volumna, kot tudi v zunanjo ureditev. Rešitev spretno poda vse programske, funkcionalne, tehnične in prezentacijske zahteve ter s podano idejo išče dialog med to-časnim življenskim slogom in značilnostmi lokacije. Elaborat je edini med prispelimi, ki z upoštevanjem priporočil in usmeritev, nakazuje uspešno zasnovo hotela na dani lokaciji. Predlagani rešitvi zato komisija soglasno dodeli prvo nagrado.

  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednica ocenjevalne komisije (ZAPS):               
doc. mag. POLONA FILIPIČ, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik):    

BOŠTJAN PREBIL

Član (naročnik):       
DARKO ADŽIEV

Član (naročnik):                            
ROBERT KLINAR, Občina Bled

Član (ZAPS):                               
GAŠPER MEDVEŠEK, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik članov (ZAPS):                       
GREGOR TRPLAN, univ. dipl. inž. arh.

Skrbnica natečaja:                           
DUNJA ŠUTANOVAC, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalka A:                       
DAMJANA ZAVIRŠEK HUDNIK, univ. dipl. inž. arh.

Izvedenka za urbanizem:                       
SAŠA REPE univ.dipl.inž.arh.

Izvedenka ZVKD:                            
IRENA VESEL, univ. dipl. inž. arh.

Izvedenec za hotele:                            
GORAN KRIŽNAR

Izvedenec za investicijo:                       
PRIMOŽ KUNSTIČ, univ. dipl. inž. grad.