Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

    2021
    2020
    2019
    2018
    2017
    2016
    2014
    2013
    2012
    2011
    2010
    2009
    2008
    2007
    2006
    2005
    2004
    2003
    2002
 

VRTEC V BOHINJSKI BISTRICI

Javni, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za 
VRTEC V BOHINJSKI BISTRICI

Predmet projektnega natečaja
Naročnik Občina Bohinj načrtuje gradnjo novega samostojnega vrtca z 11 oddelki ter vsemi potrebnimi pripadajočimi prostori ter zunanjo ureditvijo vključno z dostopom.
Cilj natečaja je, da občina zgradi objekt, ki bo zagotovil ustrezne prostore vrtca, ki bo rešil prostorske težave v obstoječem vrtcu ter zagotovil po velikosti in namenu ustrezne prostore ter objekt na ustrezni izbrani lokaciji.
Investitor pričakuje umestitev objekta na planirani lokaciji tako, da bo le ta doprinesel k urejanju podobe Bohinjske Bistrice, vključno z izboljšanjem prometne infrastrukture v območju bodočega vrtca (dovoz, dostop, parkiranje, …), hkrati pa pričakuje objekt s prostori, ki bodo po velikosti in drugih značilnostih skladni z normativi, obenem pa bodo zagotavljali spodbudno in prijetno bivalno okolje za otroke in vzgojitelje.Razstava

Otvoritev razstave bo v ponedeljek 24. 8. 2020 ob 18.00 uri v Kulturnem domu Joža Ažmana, Triglavska cesta 16, Bohinjska Bistrica.
Vljudno vabljeni.
VabiloNaročnik: Občina Bohinj
Rok oddaje: 21.05.2020
Zaključno poročilo komisije: 03.07.2020
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=347158Znižana 1. nagrada: 21520, delovna šifra: 31

Plakati

Mapa


Avtorji

Avtorji arhitekture:

Ana Jerman, abs. arh.
Janja Šušnjar, mag. inž. arh.
Sofia Romero Guerra – Nozaleda, M. Arch.
Miguel Sotos Fernandez – Zuniga, M. Arch.
Maruša Zorec, univ. dipl. inž. arh.

Avtor krajinske arhitekture:
Luka Javornik, univ. dipl. inž. kraj. arh.Sodelujoči

Primož Praper, strokovnjak za energetsko učinkovito sonaravno gradnjo


insert iz poročila komisije:

Natečajni elaborat od drugih izstopa s svojo jasnostjo in enostavnostjo, v odnosu do značaja prostora pa je rešitev namenoma zadržana, a hkrati spoštljiva do lokalnega konteksta. Predlagana zasnova je rezultat dobrega branja prostora in smiselnega povzemanja njegove strukture kakor tudi krajinske slike naselja. Urbanistično arhitekturna rešitev z najmanjšimi možnimi posegi definira prostor in sledi trajnostnim načelom sodobne gradnje.

Avtorji so s poglobljeno analizo širšega prostora in lokalnega konteksta umestili novo stavbo vrtca na skrajni severozahodni rob parcele na način, da trije volumni, prekriti z dvokapnimi strehami, nadaljujejo podobo horizontalno zasnovane šolske stavbe. Volumni se gabaritno prilagajajo razmerju obstoječih stavbnih mas šole in se preko višjega, dvoetažnega volumna spustijo na pritlični volumen, v katerega umestijo prostore prvega starostnega obdobja. Z manjšim volumnom skupnega večnamenskega prostora in telovadnice pa se navežejo na merilo obstoječe stanovanjske pozidave robnega pasu naselja Bohinjske Bistrice. V gradaciji višine volumnov avtorji poleg prostorske navezave iščejo navdih v frazi »Iz majhnega raste veliko«, kar opredelijo z dejstvom, da so otroci prvega starostnega obdobja v pritličju, drugega obdobja v nadstropju in se s tem simbolično navezujejo na osnovno šolo, ki pomeni za njih naslednjo razvojno obdobje.

S tlorisno razpirajočo kompozicijo treh volumnov, treh različno velikih hiš, pa ustvarijo odgovor geometriji šole in sosednje stanovanjske pozidave kot linearne strukture parcel, razvidne že iz franciscejskega katastra. Nastane preplet dveh geometrij v katerega umestijo vhodni trg – vhodno ploščad, ki se nadaljuje v vhodno avlo in v tri pripete trakte, različnih višin. Avla postane notranje – pokrito skupno dvorišče, ki je povezovalni in fluidni večnamenski prostor, mesto srečevanja, dogodkov, odhodov in prihodov. Odpira se tako proti jugu kot severu in na zahodu na vhodno ploščad, na vzhodu pa v pritlični trakt z igralnicami. Avla se povezuje s prvim nadstropjem s stopniščem in s hodnikom do skupnega prostorsko dislociranega telovadnega prostora, kar omogoča izvedbo različnih dejavnosti tudi v popoldanskem času.

Dvovišinski trakt je umeščen najbližje šoli in je delno poglobljen, da se zmanjša njegova pojavnost v prostoru, to pa sicer pomeni delno poslabšanje dostopnosti v pritličju do servisnega dela s kuhinjo, zobozdravstvene ordinacije in upravnih prostorov. Nad servisnim delom so locirane igralnice drugega starostnega obdobja.

Tlorisna organizacija igralnic omogoča njihovo povezovanje po severnem hodniku in tudi na južni strani pred igralnicami do skupnih zunanjih pokritih prostorov. Krožna pot, ki jo lahko razumemo kot reinterpretacijo tradicionalnega povezovalnega ganka notranjih in zunanjih komunikacij, omogoča fleksibilno kroženje. Ob predvideni širitvi vrtca, ki jo avtorji vidijo z zaprtjem teras tako v pritličju kot nadstropju, bi se ta pot sicer izgubila. Igralnice se odpirajo dvostransko, proti severu in jugu, igralnice prvega starostnega obdobja na zunanje terase, pred katerimi so zasajena sadna drevesa, igralnice drugega starostnega obdobja v nadstropju pa na pokriti gank.

Avtorji zasnujejo konstrukcijo vrtca v smislu trajnostne lesene konstrukcije, saj naj bi bil novi vrtec lesen, vendar konstrukcija v tej fazi ni do konca razrešena in dovolj nazorno predstavljena. Notranjost je večinoma izvedena v lesu in v betonu, ki zraste iz betonske temeljne plošče. Dvokapna streha je prekrita s pločevinasto kritino, sive neodbojne barve, ki ne povzroča bleščanja v prostoru.

Tudi krajinska zasnova in ideja oblikovanja zunanjega prostora je prepričljiva in izkazuje odličnost na več nivojih. Predpisan dostop z Ajdovske ceste avtorji zaključijo s parkirnim prostorom, ki ga je možno zasnovati s krožnim prometom, da je pristopnost predvsem v jutranjih konicah čim lažja. V konceptualnem smislu je otroško igrišče kompaktno dvorišče domačije z osrednjo igralno trato, ki jo obkrožajo igralne površine med drevesi. Omogoča dober nadzor in doživljajsko pestrost. Iz koncepta zasaditve je razviden prijeten, intimen, varen in pregleden ambient. Mestoma peščena podlaga in izbira sadnih dreves podpirata koncept domačije. Izbrane so užitne rastline, da se bodo otroci lahko skozi igro spoznavali z različnimi sadeži, spremljali njihovo zorenje in zanje skrbeli. Igrišče je glede na starostne skupine otrok primerno strukturirano.

Vstop do objekta določa tlakovana vstopna površina z značilnim motivom vaške lipe. Pojasnitve koncepta krajinske zasnove v gradivu kažejo na dobro razumevanje tako snovanja odprtega prostora kot razvoja in doživljajskega sveta otrok. Gre za subtilno, igrivo in zanimivo intervencijo v odprt prostor vrtca, ki na sodoben način prikliče tradicionalne elemente in ambiente, značilne za prostorski kontekst Bohinjske Bistrice.

Predlagana natečajna rešitev programsko upošteva zahteve investitorja in jih smiselno prostorsko in arhitekturno razporedi v tri volumne. Rešitev je tudi skladna s prostorskimi akti in z natečajno nalogo. Zaradi jasne geometrije ter kvalitetno in funkcionalno organiziranega notranjega in zunanjega prostora, se je elaborat kljub nekaterim pomanjkljivostim uvrstil v končni, najožji izbor. Med vsemi prispelimi elaborati je zaradi vseh naštetih kvalitet najbolj primeren za izgradnjo, zato se mu podeli prva (znižana) nagrada.

  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS): 
Robert POTOKAR, univ. dipl. inž. arh. 

Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): 
Aleksander Saša OSTAN, univ. dipl. inž. arh.

Članica (naročnik):
Mojca ROZMAN, ravnateljica OŠ 

Član (naročnik): 
Andrej KOVAČIČ, dipl. inž. geod., višji svetovalec

Članica (ZAPS):
Damjana ZAVIRŠEK HUDNIK, univ. dipl. inž. arh.

Namestnica članov (naročnik):
Monika RAVNIK, dipl. inž. živ., podžupanja

Namestnik članov (ZAPS):
Zaš BREZAR, univ. dipl. inž. kraj. arh. 

Poročevalec A:
Jože JAKI, univ. dipl. inž. arh.
Urša Vrhunc, univ.dipl.inž.arh.

Poročevalka KA: 
Nika CIGOJ SITAR, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Urška KRANJC, , univ. dipl. inž. kraj. arh.

Izvedenec GOI:
Robert PANGRŠIČ 

Skrbnica natečaja:
Sandra BANFI ŠKRBEC, univ. dipl. inž. arh.