Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

    2021
    2020
    2019
    2018
    2017
    2016
    2014
    2013
    2012
    2011
    2010
    2009
    2008
    2007
    2006
    2005
    2004
    2003
    2002
 

ZDRAVSTVENA POSTAJA TABOR V MARIBORU

Odprti, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za ZDRAVSTVENO POSTAJO TABOR V MARIBORU.

Predmet projektnega natečaja
Predmet projektnega natečaja je izdelava idejne arhitekturne zasnove za objekt Zdravstvene postaje Tabor v Mariboru, ki bo zagotovil nove ambulantne prostore za izvajanje zdravstvene dejavnosti.

Oddaja natečaja bo potekala v skladu z razmerami v času oddaje. V kolikor bodo 15 dni pred oddajo elaboratov še vedno v veljavi izredni ukrepi, bo zagotovljena možnost digitalne oddaje elaboratov.

 Razstava

Vabilo na razstavoNaročnik: Mestna občina Maribor
Rok oddaje: 11.06.2020
Zaključno poročilo komisije: 31.07.2020
Povezava na Portal JN: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=3482601. nagrada: 11111, delovna šifra: 02

Plakati

Mapa


Avtorji
Uroš Lobnik univ. dipl. inž. arh.
David Mišič univ. dipl. inž. arh.
Žiga Kreševič univ. dipl. inž.arh.
Sašo Žolek mag. inž. arh.
Goran Piršić dipl. inž. arh. (UN)
Davor Fistrič dipl. inž. arh. (UN)


Sodelujoči
Marija Konečnik, univ. univ. dipl. ing. arh. - konzultant za medicinsko tehnologijo?
Petra Geršak Klaneček univ. dipl. ing. gr. - konzultant za požarno varnost?
Domen Gradišnik univ. dipl. ing. gr. - konzultant za gradbene konstrukcije
?Boris Kokol univ.dipl. ing. str. - konzultant za strojne inštalacije?
Vladimir Golubič univ. dipl. ing. el. - konzultant za elektro inštalacije

insert iz poročila komisije:

Kvaliteto urbanističnega dela elaborata je komisija prepoznala v obravnavanju prostorskega koncepta tega dela mesta.

Parterna navezava objekta na širšo okolico kaže na razumevanje problematike urbanističnega umeščanja objekta. Avtorji z urbanistično gesto vzpostavitve koridorja, ki ga imenujejo »Taborska promenada«, povezujejo srednješolski center na jugu, preko Druge gimnazije in programi ob južnem delu Magdalenskega parka, železniške postaje, s severnim delom Magdalenskega parka. Objekt Zdravstvenega doma Tabor tako postane »samo« dodaten program v nizu na omenjeni urbanistični osi. Navezava nanjo nudi torej edini logičen prijem oblikovanja kontekstualnih ambientov.

Elaborat ločuje med temnejšimi površinami Taborske promenade ob Žitni ulici in svetlejšimi površinami vzdolž severnega pročelja na Jezdarski ulici. Vhodna partija se kaže kot podaljšek promenade. Izkoriščanje Kostanjevčeve ulice za potrebe uvoza in izvoza iz podzemne garaže, omogoča smiselna parkirna mesta za ranljivejše skupine.

Avtorji obravnavajo objekt, ki tlorisno sicer zavzema obliko črke L kot monovolumenski, s tektonsko poudarjenem pokritim vhodnim delom. Pozicija vhodov je logična in za potrebe delovanja doma smiselna. Z nevtralno fasadno obravnavo se objekt umešča med vilenski del na vzhodu in kolektivno gradnjo na zahodu obravnavanega območja.

Manj ustrezna se je komisiji zdela anonimno – generična podoba zunanjosti, brez prave kontekstualne navezave na prostorske danosti okolice. Fasado v veliki meri tvorijo vertikalne lamele, ki po eni strani nudijo smiselno senčenje steklenih površin, po drugi strani pa privatnost v posameznih ordinacijah. Avtorji k elementu lamel dodajo še barvne vložke, ki pripomorejo k subtilnejši percepciji sicer monotone stavbne mase. Orientacijo v notranjosti objekta definira odprt pokrit atrij, ki takoj po vstopu v objekt nudi pogled na vse etaže. Na atrij je navezan tandem hodnikov v smeri vzhod – zahod, s spremljajočim programom v osrednjem, naravno neosvetljenem delu. Vse ordinacije so umeščene na zunanjo fasado, kar omogoča njihovo naravno osvetlitev. Manj ustrezna je pozicija posameznih programskih sklopov, a jih je zaradi fleksibilne tlorisne zasnove možno tudi premeščati.

Zaradi širšega urbanističnega koncepta, fleksibilne in racionalno smiselne tlorisne zasnove ter dosledne ambicioznosti projekta, komisija elaboratu podeljuje 1. nagrado.

  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik ocenjevalne komisije (naročnik):
Gregor Reichenberg, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (ZAPS):
Primož Hočevar, univ. dipl. inž. arh.

Član (naročnik):
prim.doc.dr. Jernej Završnik, dr. med. spec.

Članica (naročnik):
Milena Frankič, viš.med.sest.

Član (ZAPS):
Aleš Vodopivec, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik članov (naročnik):
mag. Tomaž Kancler univ. dipl. inž. arh.

Namestnica članov (ZAPS):
Jana Kocbek, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalka A:
Dalija Tanšek, univ. dipl. inž. arh.

Izvedenka za tehnologijo:
Irena Mihelič, univ.dipl.oec.

Izvedenec za tehnologijo:
Marko Turčin, univ.dipl.oec.

Izvedenec za investicijo:
Robert Pangeršič, grad.teh.

Skrbnica natečaja:
Dunja Šutanovac, univ. dipl. inž. arh.