Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

    2021
    2020
    2019
    2018
    2017
    2016
    2014
    2013
    2012
    2011
    2010
    2009
    2008
    2007
    2006
    2005
    2004
    2003
    2002
 

ZDRAVSTVENA POSTAJA TEZNO V MARIBORU

Odprti, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za ZDRAVSTVENO POSTAJO TEZNO V MARIBORU .

Predmet projektnega natečaja
Predmet idejnega dela natečaja je urbanistična zasnova natečajnega območja z umestitvijo objekta Zdravstvene postaje Tezno z lekarno ter Četrtnega centra Tezno na natečajno območje obdelave. Predmet projektnega natečaja je izdelava idejne arhitekturne zasnove za objekt Zdravstvene postaje Tezno v Mariboru, ki bo zagotovila, tako nove ambulantne prostore za izvajanje zdravstvene dejavnosti, kot tudi prostorov lekarne, v skladu s Programsko nalogo, ki sta jo posredovala ZDM in Mariborske lekarne.Razstava

Vabilo na razstavo

Posnetek otvoritve razstave 22.1.2021Naročnik: Mestna občina Maribor
Rok oddaje: 24.11.2020
Zaključno poročilo komisije: 24.12.2020
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=3671171.nagrada: 21363, delovna šifra: 10

Plakati

Mapa


Avtorji
Uroš Lobnik, univ.dipl.inž.arh.
David Mišič, univ.dipl.inž.arh.
Žiga Kreševič, univ.dipl.inž.arh.
Sašo Žolek, mag.inž.arh.
Goran Piršić, dipl.inž.arh. (UN)
Davor Fistrič, dipl.inž.arh. (UN)
Maja Žalik, dipl.inž.arh. (UN)


Sodelujoči
Ana Židanik, dipl.inž.arh.(UN), sodelavka na področju arhitekturnega načrtovanja in opreme
Boštjan Švent, univ.dipl.ing.gr., konzultant za medicinsko tehnologijo
Petra Geršak Klaneček, univ.dipl.ing.gr., konzultant za požarno varnost
Aleš Koprivšek, u.d.i.k.a., konzultant za krajinsko arhitekturo
Domen Gradišnik, univ.dipl.ing.gr., konzultant za gradbene konstrukcije
Damir Jurak, univ.dipl.ing.str., konzultant za elektro inštalacije
Olga Vanček, dipl.ing.gr., konzultant za prometno in komunalno ureditev

insert iz poročila komisije:

Urbanistična zasnova projekta temelji na širšem dojemanju Tezna kot linearnega mesta. Zazna pomen Ulice Heroja Nandeta, kot presečne ulice med kolektivno gradnjo na zahodu in razpršeno gradnjo pretežno enodružinskih hiš na vzhodu. Uvedba tako imenovane »Tezenske promenade«, ki spaja osrednjo komunikacijsko hrbtenico Ptujske ceste, preko novega urbanega središča s težiščem v četrtnem centru, s stražunskim gozdom, se kaže kot smiselna in logična. Elaborat kvalitetno umesti četrtni center ob Prekmursko ulico in spretno locira glavni vhod v zdravstveni dom ter vhod v lekarno na skupno vhodno ploščad. Tako tudi bodoča poglobitev knjižničnega dela četrtnega centra z atrijem pripomore h kompleksnejšemu dojemanju osrednje vhodne ploščadi. »Shared space« na vzhodu območja omogoča enakomerno disperzijo potrebnih sekundarnih vhodov in uvozov ter povezuje Prekmursko ulico s Stražunskim gozdom.

Osrednjo komunikacijsko hrbtenico, ki smiselno povezuje programe, predstavlja odprt hodnik z vertikalnimi komunikacijami, čakalnicami in servisnimi prostori. Hrbtenica je pomaknjena proti vzhodnemu robu objekta in tako nadaljuje urbanistično dikcijo nadaljevanja prostorske osi. Stavbni volumen sestavljajo tri lamele, med katere sta umeščena dva atrija. V območju južnega atrija avtorji spretno prilagajajo programska odstopanja od volumenskega rastra. Sistem notranjih poti deluje logičen in pregleden, prav tako je omogočena dobra orientacija uporabnikom zdravstvenih storitev. Manj ustrezna je umestitev posameznih programskih sklopov, vendar je komisija mnenja, da je takšna odstopanja možno popraviti v kasnejših projektnih fazah, saj objekt v veliki meri sestoji iz skeletne konstrukcije. Naravna osvetlitev in naravno prezračevanje sta omogočeni, saj so ordinacije in prostori zaposlenih umeščeni ob obodne stene.

Arhitekturno pojavnost objekta definirajo členjene stavbne mase - triptih lamel in dvojec atrijev, z v notranjost umaknjenimi vhodi. Vhodi so materialno ločeni od preostalega fasadnega ovoja in s tem izpostavljeni. Objekt prostorsko deluje kompaktno in racionalno. Vhodni lobby deluje prevelik in neracionalen, vendar komisija meni, da ga je možno brez spremembe koncepta racionalizirati. Fasadni ovoj stavbe predstavlja sistem deloma pomičnih in prostorsko ukrivljenih lamel iz perforirane pločevine. Četudi se avtorji v elaboratu natančno opredelijo do tipologije fasadnega ovoja, se le-ta iz racionalnih razlogov komisiji zdi manj primerna rešitev. Prav tako se komisiji posledično zdi manj primeren arhitekturni nagovor perforiranega fasadnega obodnega plašča, ki zaradi »komplicirane« pojavnosti ne odraža utilitarnosti vsebine. Komisija je enotnega mnenja, da racionalizacija fasadnega ovoja ne posega v avtorski koncept »biofilične« arhitekturne zasnove. Manj primerne se zdijo tudi celostenske zasteklitve, saj onemogočajo smiselne organizacije posameznih ordinacij.

Zaradi širšega urbanističnega koncepta, smiselne ureditve javnega parterja, čitljive arhitekturne misli ter kompaktne, racionalne in prilagodljive programske zasnove, komisija elaboratu podeljuje najvišjo nagrado.

  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik ocenjevalne komisije (naročnik):
Gregor Reichenberg, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (ZAPS):
Vid Razinger, univ. dipl. inž. arh.

Član (naročnik):
prim.doc.dr. Jernej Završnik, dr. med. spec.

Članica (naročnik):
Milena Frankič, viš.med.sest.

Član (ZAPS):
Davorin Počivašek, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik članov (naročnik):
mag. Tomaž Kancler, univ. dipl. inž. arh.

Namestnica članov (ZAPS):
Marja Konečnik, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalec A:
dr. Jernej Markelj, univ. dipl. inž. arh.

Izvedenka za tehnologijo:
Irena Mihelič, univ.dipl.oec.

Izvedenec za tehnologijo:
Marko Turčin, univ.dipl.oec.

Izvedenec za investicijo:
Robert Pangeršič, grad.teh.

Izvedenec požar:
Aleš Robnik, projektant za požarno varnost

Skrbnica natečaja:
Dunja Šutanovac, univ. dipl. inž. arh.