Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

    2021
    2020
    2019
    2018
    2017
    2016
    2014
    2013
    2012
    2011
    2010
    2009
    2008
    2007
    2006
    2005
    2004
    2003
    2002
 

Gimnazija Šentvid in telovadnica Osnovne šole Šentvid

Javni, projektni, enostopenjski natečaj za za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: NOVOGRADNJO GIMNAZIJE ŠENTVID IN TELOVADNICE OSNOVNE ŠOLE ŠENTVID

Predmet projektnega natečaja:
ureditev kompleksa Gimnazije Šentvid in Osnovne šole Šentvid, ki vključuje novo stavbo gimnazije, novo stavbo telovadnice osnovne šole, obstoječo stavbno lamelo osnovne šole, obstoječo športno dvorano Gimnazije Šentvid ter pripadajoče zunanje javne in športne površine. Novogradnja Gimnazije Šentvid predvideva neto površino 4.891 m2, telovadnica Osnovne šole Šentvid pa 2.216 m2. Načrtovano je rušenje štirih obstoječih stavb na severozahodnem delu kareja, ohrani pa se arhitekturno kakovostna stavbna lamela na jugovzhodu. Vanjo posegi v sklopu natečaja niso predvideni. Sestavni del kompleksa je tudi športna dvorana Gimnazije Šentvid, v katero posegi prav tako niso predvideni, razen morebitne izvedbe povezovalnega hodnika med obstoječo dvorano in novim objektom gimnazije. Poleg novih stavb je potrebno učencem in dijakom zagotoviti varno pot v šolo, urediti skupne zunanje športne površine, vstopno ploščad/dvorišče Gimnazije Šentvid ter zadostne in ustrezno umeščene parkirne površine za potrebe obeh programov.Razstava

Otvoritev razstave bo v torek 8.6.2021 ob 12.00 uri v Osrednjem atriju ljubljanske Mestne hiše.
Razstava bo na ogled vsak dan do 16.6. 2021 od 8.00 do 22. ure.
Vljudno vabljeni.
Vabilo
 Naročnik: RS MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT in MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Rok oddaje: 25.03.2021
Zaključno poročilo komisije: 05.05.2021
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=378907Priznanje: 16731, delovna šifra: 06

Plakati

Mapa


Avtorji
SVET VMES
Jure Hrovat, mag.inž.arh.
Ana Kreč, mag.inž.arh.
Ludmila Jankovicová, mag.inž.arh.
Matic Hlede, štud.arh.
Urh Ručigaj Roberts, mag.inž.arh., AssociateRIBA
Avtorji krajinske arhitekture:
Kolektiv TEKTONIKA
Darja Matjašec, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Nejc Florjanc, mag.inž.kraj.arh.
Pia Kante, mag.inž.kraj.arh.
Katja Mali, mag.inž.kraj.arh.


Sodelujoči
Amadej Mravlak, abs. arh.

insert iz poročila komisije:

Elaborat odraža ambiciozen pristop k oblikovanju notranjega prostora šole. Ta je izpeljan tudi v urbanistični zasnovi: vsi trije osnovni funkcionalni sklopi – osnovna šola, telovadnica in gimnazija povezani v enoten objekt. Ideja šole kot združene enote, kjer so vsi programi medsebojno povezni, je bila ocenjena kot kvalitetna. Omenjeni koncept je funkcionalno delno prekinjen na točki vstopa v gimnazijo, kjer tekaška steza preči vhodni del in se izteka na vstopno ploščad na zahodni strani.

Rešitev zunanji šolski predprostor umesti med obstoječo telovadnico in novo šolo, prometna ureditev pa predvideva potek tovornih vozil za dostavo do skladišč na severu lokacije mimo nove gimnazije, kar je bilo ocenjeno kot manj primerno. Prometno so bile ustreznejše ocenjene rešitve, ki so dostavo vršile na severni strani zdravstvenega doma, z organizacijo dvosmernega prometa. Poglobljeni atrij, ki omogoča naravno osvetlitev in prezračevanje parkirnih prostorov, z umestitvijo košarke na prostem, je bil ocenjen kot kvaliteten. Umestitev velikega stavbnega korpusa telovadnice med obe šoli je bila pri vseh elaboratih ocenjena kot manj primerna, tako z vidika manj kvalitetnih pogledov iz učilnic gimnazije, kot z vidika odvzema skupnega odprtega prostora, ki bi lahko bil namenjen učencem obeh šol.

Umestitev telovadnice ob ulico vzpostavi varno, odprto in pregledno šolsko krajino, ki omogoča dobro povezanost zahtevanih programov. Z duhovito umestitvijo krožne tekaške steze je nakazana povezava med osnovno šolo in gimnazijo, tekaška steza za sprint pa usmeri proti športni dvorani. Zmik med diagonalno umeščeno tekaško stezo in posameznimi igrišči v smeri S-J ustvarja vrzeli, ki v osrednjem šolskem dvorišču omogočajo gosto zasaditev dreves, s čimer avtorji šolsko krajino oblikujejo v gozdič, ki blaži hrup z igrišč in vpliv toplotnega otoka ter ustvarja smiseln rob proti bližnjemu pokopališču.

Nova telovadnica je povezana z osnovno šolo in preko funkcionalnih površin v kleti z gimnazijo. Kot kvalitetno je bila ocenjena podzemna povezava Gimnazije z obstoječo telovadnico.

Stavbo gimnazije zaznamuje razkošen vstopni avditorij, ki se razteza po celotni širini objekta in se zaključi s prostori za učenje nastopanja in umetnosti. Ostale etaže gimnazije so z vstopnim delom povezane samo po vertikalnih komunikacijah, ki so istočasno tudi požarna stopnišča. Komisija je višje vrednotila rešitve, ki so javni prostor učenja razvile po prerezu stavbe. Elaborat v vseh etažah uvaja dodatne odprte prostore učenja. Vse klasične učilnice so usmerjene na južno stranico. Na ta način so vsi pogledi učencev iz učilnic usmerjeni na streho telovadnice in zunanje športne površine, kar je bilo z vidika hrupa in motenj pedagoškega procesa ocenjeno kot manj kvalitetno. Manj ustrezno je bilo pri elaboratu ocenjeno preseganje kvadratur.

Nova telovadnica korektno rešuje vsa pričakovana izhodišča.

Zaradi svežega in ustvarjalnega pristopa k oblikovanju novega prostora šole v notranjosti in zunanjosti objektov, je komisija elaboratu podelila priznanje.

  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik ocenjevalne komisije (MOL):
prof. Janez Koželj, univ.dipl.inž.arh., podžupan MOL

Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (ZAPS): 
Gašper Medvešek, univ.dipl.inž.arh.

Članica (naročnik-MIZŠ):
Sabina Čamernik, univ.dipl.inž.arh.

Član (naročnik-MIZŠ):
Jaka Erker, ravnatelj Gimnazije Šentvid

Članica (MOL):
Maja Žitnik, univ.dipl.inž.arh.

Članica (ZAPS):
Maja Ivanič, univ.dipl.inž.arh.

Članica (ZAPS):
Jerneja Fischer Knap, univ.dipl.inž.arh.

Namestnik članov (ZAPS):
Luka Javornik, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Namestnica članov (naročnik-MIZŠ):
Janja Smrke Šikovc, univ.dipl.inž.arh.

Namestnica članov (naročnik-MOL):
Nada Paj, ravnateljica Osnovne šole Šentvid

Poročevalka A:
Špela Nardoni Kovač, univ, dipl.inž.arh.

Poročevalec KA:
Damjan Černe, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Izvedenka za urbanizem:
mag. Katarina Konda, univ. dipl. inž. arh.

Izvedenka za promet:
Uršula Longar, univ. dipl. inž. grad.

Skrbnica natečaja:
Dunja Šutanovac, univ.dipl.inž.arh.