Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

    2021
    2020
    2019
    2018
    2017
    2016
    2014
    2013
    2012
    2011
    2010
    2009
    2008
    2007
    2006
    2005
    2004
    2003
    2002
 

Univerzitetni kampus Sonce v Kopru

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in za izbiro izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za izdelavo objekta in zunanjo ureditev za Univerzitetni kampus Sonce v Kopru, območje urejanja na parc. št. 1567/33, k.o. Koper

 

Univerza na Primorskem v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije vabita na otvoritev razstave natečajnih rešitev za UNIVERZITETNI KAMPUS SONCE, ki bo v petek, 12.2.2010, ob 11:00 uri v prostorih Armerije na Titovem trgu v Kopru.
Razstava bo odprta do vključno 26.2.2010, vsak delovni dan med 9:00 in 15:30 uro.
Vabljeni!

Univerza na Primorskem v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije vabita na otvoritev razstave natečajnih rešitev za UNIVERZITETNI KAMPUS SONCE, ki bo v četrtek, 8.4.2010, ob 17:00 uri v Hiši arhitekture v Ljubljani. Razstava bo odprta do vključno 16.4.2010, vsak delovni dan med 8:00 in 16:00 uro.
Vabljeni!

Vsem udeležencem natečaja se zahvaljujemo za sodelovanje in vas prosimo, da v skladu z natečajnimi pogoji do vključno 11.5.2010, v času uradnih ur ZAPS (vsak delavnik med 8.00 in 12.00 uro, razen ob torkih med 12.00 in 16.00 uro) dvignete svoje natečajne elaborate. Da bi mogli pravočasno pripraviti gradivo, ki ga boste prevzeli, prosimo, da predhodno sporočite šifro vašega elaborata ter naziv natečaja z e-sporočilom na naslov barbara.pungercar@zaps.si ali po telefonu v času uradnih ur na št. 01 24 20 672. Po tem datumu gradiva ne bomo več hranili!Naročnik: Univerza na Primorskem, Universita del litorale
Rok oddaje: 28.01.2010
Zaključno poročilo komisije: 28.01.2010rezultati natečaja1. nagrada: 22129, delovna šifra 14


Avtorji:

Bevk Perović Arhitekti d.o.o., Tobačna 5, Ljubljana

Matija Bevk, univ. dipl. inž. arh.
Vasa J. Perović, MA BiA
Tina Marn, univ. dipl. inž. arh.
Ida Sedušak, univ. dipl. inž. arh.
Jozef Kalcik, univ. dipl. inž. arh.
Andreja Pikelj, univ. dipl. inž. arh.
Davorin Počivašek, univ. dipl. inž. arh.
Jure Kozin, univ. dipl. inž. arh.
Gonzalo Piqueras, univ. dipl. inž. arh.
Gorazd Črnko, univ. dipl. inž. grad. - statična zasnova
Gašper Blejec, univ. dipl. inž. grad. - prometna zasnova
Jože Oblak, univ. dipl. inž. str. - inštalacijska zasnova
3D predstavitev: www. vizualizacije.com

2. nagrada: 22010, delovna šifra 11


Avtorji:

Gužič Trplan arhitekti d.o.o., Poljanska cesta 6, Ljubljana

Gregor Trplan, univ. dipl. inž. arh.
Mojca Guzič Trplan, univ. dipl. inž. arh.

Sodelavci:
Arhitektura:
Barbara Pirih, abs.arh.
Maja Osterman, abs.arh.
Mojca Rataj, abs.arh.

Trodimenzionalna prezentacija:
Martin Modic

Krajinska arhitektura:
Landscape d.o.o., Gregor Vreš, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Gradbene konstrukcije:
Spit d.o.o. Nova Gorica, mag. Miran Lozej, univ. dipl. inž. grad.

Elektro instalacije in oprema:
Winky d.o.o., Boštjan Vindšnurer, univ. dipl. inž. el.

Strojne instalacije in oprema:
Biro Mikroklima, Medart Hafner s.p., Medart Hafner, univ. dipl. inž. str.

Zasnova požarne varnosti: 
IVD Projektiva d.o.o., Aleš Robnik, univ. dipl. inž. str.

Prometna ureditev:
IPOD d.o.o., Roman Anzeljc, univ. dipl. inž. grad.

Komunalna ureditev:
Kono - B d.o.o., Beno Kočevar, kom. inž.

3. nagrada: 77359, delovna šifra 34


Avtorji:

Arhitektonika d.o.o., Cesta v Podboršt 11a, Ljubljana

Marjeta Fendre, univ. dipl. inž. arh.
Peter Ličen, univ. dipl. inž. arh.
Tinka Prekovič, univ. dipl. inž. arh.
Petra Ostanek, univ. dipl. inž. arh.
Natalija Zanoški, abs. arh.
Andrej Goljar, univ. dipl. inž. arh.

Sodelavci:
Blaž Šolar, štud. arh.
Mateja Pipan, štud. arh.

Avtorica krajinske zasnove:
dr. Andreja Zapušek Černe, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Statika:
Elea iC d.o.o., Tomaž Strmole, univ. dipl. inž. grad.

Strojne instalacije in energetsko učinkovito trajnostno načrtovanje kompleksa:
Hermes Commerce d.o.o., Janez Šlibar, univ. dipl. inž. str.

Elektro instalacije:
Winky d.o.o., Boštjan Vindšnurer, univ. dipl. inž. el.

Zasnova varstva pred požarom:
Lozej d.o.o., Marijan Lozej, var. inž.

 

Zvišano priznanje: 18304, delovna šifra 24


Avtorji:

Dekleva Gregorič arhitekti, Projektiranje d.o.o., Dalmatinova ulica 11, Ljubljana 

Aljoša Dekleva, M.Arch (AA Dist)
Tina Gregorič, M.Arch (AA Dist)
Martina Marčan, mia
Eva De Sabbata, 1st level degree
Lea Kovič, univ. dipl. inž. arh.
Daniel Schwartz, dipl. inž.
Ana Štebe, univ. dipl. inž. arh.
Tea Smrke, univ. dipl. inž. arh.
Tomislav Vagaja, abs. arh.
Vid Zabel, štud. arh.
Marko Dekleva, univ. dipl. inž. arh.

Sodelavci:
Statika:
Gorazd Črnko, univ. dipl. inž. grad.

Požar in strojne instalacije:
Jože Oblak, univ. dipl. inž. str.

Statika lesene konstrikcije:
Bruno Dujič, univ. dipl. inž. grad.
Iztok Šušteršič, univ. dipl. inž. grad.

Zvišano priznanje: SOLEI, delovna šifra 38


Avtorji:Avtorji arhitekture:
Uroš Pust, univ. univ. dipl. inž. arh.
mag. Miha Lečnik, univ. univ. dipl. inž. arh.
mag. Lidija Dragišič, univ. dipl. inž. arh.
Milojka Urbar Lečnik, univ. dipl. inž. arh.

Avtorja krajinske arhitekture:
Dušan Stupar, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Tumaž Stupar, univ. dipl. inž. kraj. arh.

SODELAVCI

Arhitektura:
Breda Bizjak, univ. dipl. inž. arh.
Irena Voglar, univ. dipl. inž. arh.
Nikye Tuljak, štud. arh.

Vizualizacija:
Matej Štefanac, univ. dipl. inž. arh.
Dušan Stupar, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Jan Šavli, univ. dipl. inž. arh.

Izvedenec za gradbene konstrukcije:
Gorazd Črnko, univ. univ. dipl. inž. grad.

 Izvedenca za promet:
Goran Jovanovič, univ. dipl. inž. grad.
Sergej Destovnik, univ. dipl. inž. grad.

Izvedenec za elektro instalacije:
Tomaž Jevšnikar, univ. dipl. inž. str.

Izvedenec za strojne instalacije:
Marko Vrabec, univ. dipl. inž. str.

Izvedenec za učinkovito rabo energije:
mag. Bojko Jerman, univ. dipl. inž. arh.

Izvedenec za požarno varnost:
Miro Komat, univ. dipl. inž. var.

Izvedenca za promet:
Goran Jovanovič, univ. dipl. inž. grad.
Sergej Destovnik, univ. dipl. inž. grad.

Ponudnik izdelave projektne dokumentacije:

Aplan d.o.o., Kidričeva 46, Koper

 

Znižano priznanje: 19248, delovna šifra 33


Avtorji:

ATELJE HOČEVAR d. o. o., Gerbičeva 54, 1000 Ljubljana

Peter Grmek, Domžale
Blaž Završnik, Ljubljana
Miha Kapš, Novo Mesto
Tadej Glažar, Ljubljana
Primož Hočevar, Ljubljana
Damjan Černe, Tomaj, Dutovlje

Sodelavci:
ADKRAJINE d.o.o., Ljubljana
CBD d.o.o., Celje
BIRO LOVŠIN d.o.o., Trzin
I.S.P. d.o.o., Kamnik
IPSUM d.o.o., Domžale
LINEAL d.o.o. Maribor
INŽENIRING BIRO d.o.o., Maribor

nenagrajeni elaborati

98889, delovna šifra 12
16129, delovna šifra 13
14257, delovna šifra 16

76767, delovna šifra 17
22652, delovna šifra 21
61635, delovna šifra 22

19127, delovna šifra 23
46147, delovna šifra 25
74897, delovna šifra 27

85321, delovna šifra 28
22485, delovna šifra 31
29115, delovna šifra 32

09085, delovna šifra 35
98765, delovna šifra 36
32343, delovna šifra 37  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik
prof. dr. Aleš Vodopivec, univ. dipl. inž. arh.

Namestnica predsednika
Astrid Prašnikar, univ. dipl. prav.

Člani:
Miha Dešman, univ. dipl. inž. arh.
prof. dr. Davorin Gazvoda, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Jana Gojanović Purger, univ. dipl. inž. arh.
Janja Sever, univ.dipl.inž.arh.
Vanda Rode, univ.dipl. soc.
Branka Arnautović, univ. dipl. inž. arh.
mag. Elizabeta Zirnstein, univ. dipl. prav.

Namestniki članov
doc. dr. Ilka Čerpes, univ. dipl. inž. arh.
Tanja Marsič, univ. dipl. prav.
Viljan Tončič, univ. dipl. inž. grad.

Poročevalca za arhitekturo
Klemen Vodnik, univ. dipl. inž. arh.
Larisa Bertok, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalec za krajinsko arhitekturo
Sergej Hiti, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Izvedenka za učinkovito rabo energije
dr. Marjana Šijanec Zavrl, univ. dipl. inž. grad.
 

Izvedenec za promet
Arno Rupnik, univ. dipl. inž. grad.

Skrbnik natečaja
Edmond Mahnič, univ. dipl. inž. grad.