Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

2017
2016
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0
 

Dom zaščite in reševanja v Trzinu

Razstava
Otvoritev razstave bo v ponedeljek, 30.1. 2017 ob 18:00 uri, v avli Centra Ivana Hribarja, Ljubljanska cesta 12/f, v Trzinu.
Razstava bo na ogled do 27. 2.2017.
Vabilo

Predmet natečaja:
Širše območje anketnega dela natečaja zavzema središčni del občine. Nekdaj nepozidan prostor med starim in novim Trzinom se je od osemdesetih let pa do danes napolnil z različnimi prostorskimi koncepti, ki so poleg rešitev pustili odprta tudi mnoga vprašanja. Namen anketnega dela natečaja je poiskati najprimernejše urbanistične rešitve, ki bodo zaokrožile centralno območje ter omogočile njegov skladen razvoj.
Projektni del natečaja obravnava Dom zaščite in reševanja (v nadaljevanju DZiR), ki se umešča v vzhodni še nepozidani del natečajnega območja. Cilj natečaja je poiskati najprimernejšo arhitekturno rešitev, ki bo s premislekom o razvoju celotnega območja soustvarjala urbani del Trzina.

Portal JNNaročnik: Občina Trzin
Rok oddaje: 07.11.2016
Zaključno poročilo komisije: 09.12.2016rezultati natečaja1. nagrada 11238, delovna šifra: 1


Avtorji:
Matej Andjelić, u.d.i.a.
Tina Marn, u.d.i.a.
Urban Petranovič, u.d.i.a.
Davorin Počivašek, u.d.i.a.
Martin Tomažič, u.d.i.a.
Andrej Ukmar, u.d.i.a.
 
Sodelavec za promet:
Peter Berglez, u.d.i.g.
2. nagrada: 25717, delovna šifra: 3


Avtorji:

Studio Abiro:

Matej Blenkuš, u.d.i.a.
Katja Cimperman, u.d.i.a.
Anja Cvetrežnik, u.d.i.a.
Grega Valenčič, m.i.a.
David Klobčar, abs.arh.
Tadej Rezar, abs.arh.
Matic Banko, abs.arh.
Rok Staudacher, abs.arh.

Studio AKKA:

Luka Javornik, u.d.i.k.a.
Priznanje: 16455, delovna šifra: 2


Avtorji:
Olga Bombač, mag.inž.arh.
Ana Cankar, univ.dipl.inž.arh., M.Arch.

Prometnik:

Tibor Krašovec, univ.dipl.inž.gr., ELEA iC d.o.o.
Jan Pergar, mag.inž.grad., ELEA iC d.o.o.

Gradbene konstrukcije:

Marko Pavlinjek, univ.dipl.inž.grad., ELEA ic d.o.o.

Vizualizacije: Jan Jazbec

nenagrajeni elaborati  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik:
Rok Benda, univ.dipl.inž.arh.

Namestnik predsednika:

Robert Potokar, univ.dipl.inž.arh.

Člani:
Sida Valentinčič, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Namestnika članov:
Polona Gorše Prusnik, univ. dipl. prav.
Maša Živec, univ.dipl.inž.arh.

Poročevalec za arhitekturo:
Špela Nardoni Kovač, univ.dipl.inž.arh.

Poročevalev za krajinsko arhitekturo:
Damjan Černe, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Skrbnica natečaja:
mag. Špela Kryžanowski, univ.dipl.inž.arh.
Rekonstrukcija in dozidava obstoječega objekta ALUO na Erjavčevi ulici v Ljubljani

Razstava
Otvoritev razstave bo v ponedeljek, 28.11. 2016, na UL ALUO, Erjavčeva cesta 23, Ljubljana.
Razstava bo na ogled do 9. 12.2016 med 10. in 16. uro, ob sobotah in nedeljah je akademija zaprta.
Vabilo

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: REKONSTRUKCIJO IN DOZIDAVO OBSTOJEČEGA OBJEKTA ALUO NA ERJAVČEVI ULICI V LJUBLJANI

Natečajno gradivo:
Natečajno gradivo se prevzame preko povezave s Portala javnih naročil na spletni strani UL:
https://www.uni-lj.si/aktualno/javna_narocila_in_razpisi/2016051713462575/

Predmet natečaja je idejna zasnova prenove stavbe Erjavčeva 23, novega prizidka in pripadajoče zunanje ureditve. Anketno se v okviru natečaja pridobi tudi predloge za ureditev celotnega dvoriščnega prostora kareja med Erjavčevo, Prešernovo cesto, Levstikovo cesto in Vrtačo.Naročnik: Univerza v Ljubljani
Rok oddaje: 23.09.2016
Zaključno poročilo komisije: 08.11.2016rezultati natečaja1. znižana nagrada: 31597, delovna šifra: 15


Avtorji:

izr. prof. mag. Tomaž Krušec, u.d.i.a.
Lena Krušec, u.d.i.a.
Vid Kurinčič, u.d.i.a.
avtorica krajinske arhitekture: dr. Ana Kučan, u.d.i.k.a.

sodelavci:
Jurij Nemec, u.d.i.a.
Zala Likavec u.d.i.a.
Miha Žgank, abs. arh.
Ajda Merslavič, abs.arh.
Neža Novak, abs. arh.
Rok Primažič, štud. arh.
Lev Rahovsky, štud. arh.
Nuša Rudman, abs.arh.
Aljaž Babič, abs. kraj.arh.

konzultant za statiko:
Ivan Ramšak, u.d.i.g.

2. nagrada: 23096, delovna šifra: 18


Avtorji:
Matija Bevk, u.d.i.a.
Vasa J.Perović, MA BiA
Blaž Goričan, u.d.i.a.
Samo Bojnec, abs.arh.
Valentin Tribušon, abs.arh.
Vid Žnidaršič, abs.arh.
Irene Salord Vila, arq
Urban Petranović, u.d.i.a.
Mitja Usenik, abs.arh.
Vid Tancer, abs.arh.
 
3. nagrada: 23916, delovna šifra: 02


Avtorji:
prof. Jurij Kobe, u.d.i.a.
Nataša Blažko, m.i.a.
Maja Kovačič, m.i.a.
Tanja Paulin, m.i.a.
Peter Plantan, u.d.i.a.
Urša Podlipnik, u.d.i.a.
Ina Radšel, m.i.a.
 
Enakovredno priznanje: 58016, delovna šifra: 01


Avtorji:
Boštjan Vuga, u.d.i.a. grad.dip.(AA)
Jurij Sadar, u.d.i.a.

Sodelavci:

Janž Omerzu, m.i.a.
Gregor Bucik, m.i.a.
Matic Škarabot, štud.arh.
Maša Ogrin, u.d.i.a.
Tjaša Plavec, m.i.a.
Jan Žiher, u.d.i.a.
Katjuša Kranjc, u.d.i.a.
Rok Kuhar, u.d.i.a.
Vesna Draksler, m.i.a.
Enakovredno priznanje:11101, delovna šifra: 06


Avtorji:
dr. Jaka Bežan, univ.dipl.inž.arh.
mag. Boris Bežan, univ.dipl.inž.arh.
mag. Monica Juvera Jimenez, univ.dipl.inž.arh.
Enakovredno priznanje: 93805, delovna šifra: 07


Avtorji:
Uroš Razpet
Aleš Vodopivec
Gašper Medvešek
Jure Kolenc
Janja Šušnjar
Petar Vidanoski
Karin Rožman
David Žalec
 
nenagrajeni elaborati

01234_04
07136_03
12345_09

13106_05
13579_19
21113_21

35813_12
46515_16
50988_14

52261_08
57234_13
68986_10

72127_11
81212_20
87502_17  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik:
doc.dr. Matej Blenkuš, univ.dipl.inž.arh.

Namestnik predsednika:

izr.prof. Boštjan Botas Kenda, univ.dipl. oblikovalec

Člani:
doc. Mojca Gregorski univ.dipl.inž.arh.
Irena Leban, univ.dipl.inž.arh.
Branka Arnautovič, univ.dipl.inž.arh. 

Namestnika članov:
Gregor Košorok, univ.dipl.inž.arh.
Petra Bauer, univ.dipl.inž.arh.

Poročevalec:
Damjana Zaviršek Hudnik, univ.dipl.inž.arh.

Skrbnica natečaja:
mag. Špela Kryžanowski univ.dipl.inž.arh.
Jezerska promenada na Bledu

Sporočilo za javnost, 20.10.2016
Obveščamo vas, da je zaključeno ocenjevanje elaboratov, katerih avtorji so bili povabljeni k dodelavi v sklopu faze tim. "pogajanj" (termin iz ZJN-3). Naročnik je v sodelovanju z ocenjevalno komisijo iz faze natečaja sprejel sklep o razvrstitvi elaboratov:
1. mesto elaborat 25316 b, delovna šifra: 10
2. mesto elaborat 31616, delovna šifra: 02
3. mesto elaborat 25316 a, delovna šifra: 04 

Razstava
Otvoritev razstave bo v četrtek, 5. maja 2016, ob 17. uri v Festivalni dvorani na Bledu. Razstava bo na ogled do 5. junija 2016.
Vabilo

Javni, odprti, projektni, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za
UREDITEV JEZERSKE PROMENADE NA BLEDU

Predmet razpisanega natečaj:
Zasnova promenade mora slediti s podrobnim načrtom zasnovani prenovi večplastnega območja kulturne dediščine Bleda, območja z velikim simbolnim pomenom ter nacionalno in mednarodno prepoznavnostjo. Cilj je oblikovati promenado kot celovito prostorsko potezo, ki bo ob upoštevanju vseh potencialov (značilnosti in kakovosti prostora) postala osrednja mestna površina, namenjena prvenstveno pešcem, ter dvignila kakovost in prepoznavnost prostora. Predmet natečaja so ureditve utrjenih površin, opredelitev stikov z robovi lastniških parcel, zasaditve, fasade nekaterih objektov, gostinski vrtovi, urbana oprema in pomožni objekti ter osvetlitev. V natečajni ekipi je zaželeno sodelovanje arhitekturne, krajinsko arhitekturne in oblikovalske stroke.Naročnik: Občina Bled
Rok oddaje: 25.03.2016
Zaključno poročilo komisije: 22.04.2016rezultati natečaja2. stopnja: 1. mesto 25316 b, delovna šifra: 10


Avtorji:
Maruša Zorec, u.d.i.a.
Maša Živec, u.d.i.a.
Darja Matjašec, u.d.i.k.a.
Nejc Florjanc, u.d.i.k.a.
Aleš Žmavc
Mark Koritnik
Aleksi Vičič
Katja Saje
Tadej Bolta
2. stopnja: 2. mesto: 31613, delovna šifra: 02


Avtorji:
Olga Bombač, mag.inž.arh.
mag. Monica Juvera Jimenez, u.d.i.a.
mag. Boris Bežan, u.d.i.a.
2. stopnja: 3. mesto 25316 a, delovna šifra: 04


Avtorji:
prof. Jurij Kobe, u.d.i.a.
Nataša Blažko, mag.inž.arh.
Maja Kovačič, mag.inž.arh.
Tanja Paulin, mag.inž.arh.
Peter Plantan, u.d.i.a.
Urša Podlipnik, u.d.i.a.
Ina Radšel, mag.inž.arh.
Iztok Kavčič, u.d.i.ka.
 

 

2. enakovredna nagrada 31616, delovna šifra: 02


Avtorji:
Olga Bombač, mag.inž.arh.
mag. Monica Juvera Jimenez, u.d.i.a.
mag. Boris Bežan, u.d.i.a.
2. enakovredna nagrada 25316 a, delovna šifra: 04


Avtorji:
prof. Jurij Kobe, u.d.i.a.
Nataša Blažko, mag.inž.arh.
Maja Kovačič, mag.inž.arh.
Tanja Paulin, mag.inž.arh.
Peter Plantan, u.d.i.a.
Urša Podlipnik, u.d.i.a.
Ina Radšel, mag.inž.arh.
Iztok Kavčič, u.d.i.ka.
2. enakovredna nagrada 25316 b, delovna šifra: 10


Avtorji:
Maruša Zorec, u.d.i.a.
Maša Živec, u.d.i.a.
Darja Matjašec, u.d.i.k.a.
Nejc Florjanc, u.d.i.k.a.
Aleš Žmavc
Mark Koritnik
Aleksi Vičič
Katja Saje
Tadej Bolta
Enakovredno priznanje: 42169, delovna šifra: 03


Avtorji:
Maj Juvanec, u.d.i.a.
Peter Bulovec, abs.arh.
Aleša Mrak Kovačič, u.d.i.a.
Damijan Gašparič, u.d.i.a. MArch
Taja Dežman, štud.arh.
Uroš Jereb, u.d.i.a.
Katja Remškar, u.d.i.a.
Enakovredno priznanje:12012, delovna šifra: 06


Avtorji:
Jana Kraševec, univ.dipl.inž.arh.
Marina Lovrič
Laura Perko
Karin Štrljič
Saša Štuhec
Jure Ule
nenagrajeni elaborati

25335_08
34783_05
57139_11

79278_09
80888_12
86573_07  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik:
Matevž Čelik univ.dipl.inž.arh.

Namestnik predsednika:
doc.dr. Aleš MLAKAR univ.dipl.inž.kraj.arh.

Člani:
asist.mag. Polona FILIPIČ univ.dipl.inž.arh.
Saša PIANO univ.dipl.inž.kraj.arh
Saša REPE univ.dipl.inž.arh.
Matej REZAR
Andrej POGAČNIK

Namestnika članov:
doc. Miha KLINAR
Matjaž BERČON univ.dipl.teol.

Poročevalka za arhitekturo:
Špela NARDONI KOVAČ, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalec za krajinsko arhitekturo:
Damjan ČERNE univ.dipl.inž.kraj.arh.

Izvedenenka za področje kulturne dediščine:
dr. Nika LEBEN univ.dipl.umet.zgod.

Skrbnica natečaja:
mag. Špela KRYŽANOWSKI, univ.dipl.inž.arh.

 
Prenova odprtih javnih površin mestnega jedra Novega mesta

Razstava
Otvoritev razstave bo v četrtek, 17. marca 2016, ob 18. uri v avli Kulturnega centra Janeza Trdine, Novi trg 5, 8000 Novo mesto. Razstava bo odprta vsak delovni dan med 10.00 in 12.00 uro, ob sredah tudi od 16.00 do 19.30, od 17. marca 2016 do vključno 1. aprila 2016.
Vabilo

Javni projektni, odprti, anonimni, dvostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izvajalca projektne dokumentacije za: PRENOVO ODPRTIH JAVNIH POVRŠIN MESTNEGA JEDRA NOVEGA MESTA

Predmet razpisanega natečaj:

Mestna občina Novo mesto želi kot naročnik natečaja pridobiti:
- strokovno najprimernejšo rešitev za oblikovno ter funkcionalno prenovo sledečih osrednjih odprtih javnih površin v mestnem jedru Novega mesta: Glavnega trga, Rozmanove ulice do uvoza v garažno hišo Novi trg, Kastelčeve ulice, Linhartove ulice, spodnjega dela Prešernovega trga med Kastelčevo ulico in Rozmanovo ulico ter kandijskega križišča;
- rešitve za prenovo javnih površin s kakovostno zasnovano urbano opremo in ureditvijo peščevih površin, kolesarskega, motornega in mirujočega prometa ob sočasnem načrtovanju površin za dostavo in intervencijo ter površin za gostinske, tržne in prireditvene dejavnosti;
- izdelovalca projektne in tehnične dokumentacije za izvedbo načrtovanih ureditev.

Predmet natečaja v posameznih stopnjah je:
1. stopnja: Urbanistična zasnova območja - osnovna ideja urejanja odprtih javnih površin na obravnavanem območju
2. stopnja: Podrobnejša arhitekturna in likovna ureditev odprtih javnih površin na obravnavanem območju na podlagi urbanistične rešitve iz 1. stopnje s poudarkom na oblikovanju tlakovanja, urbane opreme, javnih spomenikov, stalnih in začasnih prireditvenih prostorov ter načrtovanju komunalne opreme.

Izmed prispelih natečajnih rešitev v 1. stopnji bo izbrala 5 najprimernejših rešitev, in bo njihove izdelovalce - natečajnike povabila v 2. stopnjo.Naročnik: Mestna občina Novo mesto
Rok oddaje: 08.01.2015
Zaključno poročilo komisije: 11.03.2016rezultati natečaja1. nagrada 80116, delovna šifra: 7/2


Avtorji:
ATELIERarhitekti:
prof. Jurij Kobe, u.d.i.a.
Nataša Blažko, m.i.a.
Maja Kovačič, m.i.a
Tanja Paulin, m.i.a.
Peter Plantan, u.d.i.a.
Urša Podlipnik, u.d.i.a.
2. nagrada 17645, delovna šifra: 13/2


Avtorji:
Maruša Zorec
Uroš Rustja
Ana Golmajer
Danijel Tejič

Sodelavci:

Tadej Bolta
Maruša Žemlja
Erik Juriševič
Mark Koritnik
 
3. nagrada 71359, delovna šifra: 14/2


Avtorji:

Ravnikar Potokar arhitekturni biro

Ajdin Bajrović, u.d.i.a.
Primož Žitnik, u.d.i.a.
Robert Potokar, u.d.i.a.
Špela Kuhar, u.d.i.a.
Andrej Blatnik, u.d.i.a.
Matej Fornazarič, abs.arh.
Javier Carrera, u.d.i.a.

Krajinska arhitektura:

dr. Tanja Simonič Korošak
Enakovredno priznanje: 11111, delovna šifra: 4/2


Avtorji:
Blaž Budja, u.d.i.a.
Maja Slapernik, u.d.i.a.
Zala Likavec, u.d.i.a.
Nina Majoranc, u.d.i.a.
Rok Jereb, u.d.i.a.
Grega Valenčič, abs.arh.

konzultant za razsvetljavo: Matjaž Mavsar, u.d.i.e.

konzultant za pomet: Uršula Longar, u.d.i.g.

konzultanta za komunalno ureditev: Mojca Radakovič, u.d.i.g., Robi Radakovič, u.d.i.g.

Enakovredno priznanje: 00057, delovna šifra: 10/2


Avtorji:
Blaž Babnik Romaniuk, m.i.a.
dr. Dušan Stupar, u.d.i.k.a.
Anna Kravcova, m.i.a.
Boštjan Račič, gradbeni tehnik-konzultant za promet
Dragan Popović, u.d.i.k.a. – 3D modeliranje
ožji izbor

Elaborat izbran za 2. stopnjo: 80116, delovna šifra: 7


Avtorji:
Elaborat izbran za 2. stopnjo: 71359, delovna šifra: 14


Avtorji:
Elaborat izbran za 2. stopnjo: 17645, delovna šifra: 13


Avtorji:
Elaborat izbran za 2. stopnjo: 11111, delovna šifra: 4


Avtorji:
Elaborat izbran za 2. stopnjo: 00057, delovna šifra: 10


Avtorji:
nenagrajeni elaborati

17539_15
12358_17
96242_16

01904_12
06939_2
11522_11

15050_8
22000_3
37788_9

43536_6
55555_5
61216_1  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik:
doc.dr. Tomaž SLAK, univ.dipl.inž.arh.

Namestnik predsednika:
prof. Janez KOŽELJ, univ.dipl.inž.arh

Člani:
Gregor MACEDONI, župan MONM 
Izidor JERALA, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Marjan ZUPANC univ.dipl.inž.arh.

Namestnika članov:
Jana KOCBEK, univ.dipl.inž.arh.
Melita MUREN, univ.dipl.inž.arh.

Poročevalec:
dr. Iztok KOVAČIČ, univ.dipl.inž.arh.

Izvedenec:
Tomaž GOLOB, univ. dipl. umet. zgod.

Skrbnica natečaja:
Natalija ZANOŠKI, univ.dipl.inž.arh.

 
Ureditev vodne skulpture na stičišču Tomšičeve ulice in Slovenske ceste v Ljubljani

Sporočilo za javnost, dne 18.8.2016
Ob zaključku javnega natečaj za ureditev vodne skulpture na Slovenski cesti v Ljubljani je naročnik Mestna občina Ljubljana v sodelovanju z ZAPS izdala tiskano publikacijo, v kateri so predstavljeni vsi natečajni elaborati oddani na javnem natečaju.
Vabimo vas, da brezplačno publikacijo prevzamete na ZAPSu, Vegova ulica 8, Ljubljana v času uradnih ur, vsak delovnik med 8:00 in 12:00 uro razen ob torkih med 12:00 in 16:00 uro.
Nenagrajena avtorska skupina prejme en izvod publikacije. Nagrajene avtorske skupine pa prejmejo toliko izvodov, kot je navedenih avtorjev v zaključnem poročilu.

Sporočilo za javnost, dne 25.3.2016
Objavljamo popravek zaključnega poročila v točki 1.0 razpis natečaja in sicer dne 23.12.2015 je bil natečaj objavljen le na spletni strani ZAPS (www.zaps.si) in ne tudi na portalu javnih naročil, na portalu EU.

Sporočilo za javnost, dne 17.3.2016
Obveščamo vas, da je na otvoritvi razstave, dne 14.3.2016 pri elaboratu s šifro 52854_31, ki so prejeli priznanje, prišlo do napačne navedbe avtorjev. Pomotoma sta bila navedena soavtorja g. Boris Matič in g. Jernej Šipoš. Soavtorji elaborata so pravilno, kot navedeni v kuverti »avtor« napisani v zaključnem poročilu in na spletni strani zbornice.
Za napačno navedbo se opravičujem in vas prosimo za razumevanje!

Razstava
Otvoritev razstave bo 14. marca 2016 ob 15:00 uri v Osrednjem atriju Mestne hiše, Mestni trg 1 v Ljubljana. Ogled razstave bo možen vsak dan od 8:00 do 20:00 ure. Razstava bo odprta do 23. marca 2016.

Predmet razpisanega natečaj:
Predmet natečaja je postavitev vodne skulpture v razširjen del Slovenske ceste na severnem delu piazzette pred Konzorcijem. Vodna skulptura se mora s svojo obliko in pojavnostjo ter funkcionalnostjo prilagoditi kontekstu prostora, ki ga ustvarjajo iztek Tomšičeve ulice na Slovensko cesto, mikroambient piazzette pred Konzorcijem z drevoredom in Levstikovimi arkadami, predvidena preureditev pritličja Name, ki bo zapirala severni rob piazzette, in funkcionalna povezava preko Slovenske ceste v Knafljev prehod. Ureditev vodne skulpture se mora uskladiti tudi z novo talno ureditvijo Slovenske ceste.Naročnik: Mestna občina Ljubljana
Rok oddaje: 12.02.2016
Zaključno poročilo komisije: 01.03.2016rezultati natečaja1. nagrada 27199, delovna šifra: 22


Avtorji:
Primož Boršič, m.i.a.
mag. Mojca Kocbek Vimos, u.d.i.a.
Sašo Vrabič, mag.um., akad.slik.
Jan Filipec, abs. arh.

Konzultant za stroj. inštalacije: Bmtrade, Kristan d.o.o., Boštjan Kristan
Konzultant za gradb. Konstrukcije: Alan Sodnik, univ.dipl.inž.grad., Valide d.o.o.

2. nagrada 81012, delovna šifra: 17


Avtorji:
mag. Marta Vahtar, u.d.i.k.a.
Tea Kogovšek, u.d.i.a.
Nejc Lebar, u.d.i.a.
Miloš Kosec, u.d.i.a.
Jon Derganc, akad.slik.
Strojne instalacije: Miroslav Lavrenčič, u.d.i.st.

Električne instalacije: Zoran Pavlin, u.d.i.el.

Programiranje: doc.dr.Marjan Jenko

Konzultant teh.opreme; Darko Prepeluh, u.d.i.el.

3. nagrada 00100, delovna šifra: 03


Avtorji:
David Kozamernik, u.d.i.a.
Jernej Mali, akademski kipar
Matjaž Ferenc, abs.arh.
Miha Kunc, konzultant
Enakovredno priznanje: 52854, delovna šifra: 31


Avtorji:
Katja Ševerkar, mag.inž.arh.
Jernej Bevk, u.d.i.a.
Aleš Korpič, abs.arh.
Tobias Putrih, akad. kipar 
Goran Djokić, vizualizacije

Ivo Hafner u.d.i.g., konzultant za gradbene konstrukcije ACHTB d.o.o., konzultant za strojne inštalacije

Enakovredno priznanje: 17416, delovna šifra: 16


Avtorji:
Jure Hrovat, mag.inž.arh.
Ana Kosi, u.d.i.a.
Ana Kreč, mag.inž.arh.
Jure Markota, akademski kipar
Žiga Rošer, u.d.i.a.
Ognen Arsov, u.d.i.a.
Enakovredno priznanje: 3NKTL, delovna šifra: 26


Avtorji:
Klemen Vodnik, u.d.i.a.
dr. Tomaž Slak, u.d.i.a.
mag. Alenka Vidrgar, akad.kip.
Posebna omemba 17779, delovna šifra: 14


Avtorji:
Blaž Murn, u.d.i.a.
Tomaž Lešnjak, u.d.i.a.
Andrej Škufca, akademski slikar
Maja Prelog, abs. ftv režije
Katarina Hergouth, dipl. um. zg.
Jernej Prijon, u.d.i.a.
Posebna omemba 29216, delovna šifra: 12


Avtorji:

dans arhitekti:

Miha Dešman, u.d.i.a.
Rok Bogataj, u.d.i.a.
Eva Fišer Berlot, u.d.i.a.
Vlatka Ljubanović, u.d.i.a.

Katarina Pirkmajer Dešamn, u.d.i.a.

Mertelj Vrabič arhitekti:

Maša Mertelj, m.i.a.
Matic Vrabič
nenagrajeni elaborati

97776_15
89791_19
88888_20

73846_30
68971_32
66369_24

64259_23
58232_13
55555_01

52830_06
36963_18
30840_29

29216_12_posebna omemba
25147_10
23988_27

23291_07
18049_04
17779_14_posebna omemba

16217_09
14487_02
13821_21

12988_11
12345_05
12344_28

11243_08
11111_25


  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik:
prof. Janez KOŽELJ, univ.dipl.inž.arh.

Namestnik predsednika:
Marko STUDEN, univ.dipl.inž.arh.

Člani:
izr.prof. Alen OŽBOLT akad.kip.

Namestnika članov:
Tomo STANIČ kip., univ.dipl.inž.arh.
mag. Miran GAJŠEK, univ.dipl.inž.arh.

Poročevalka za arhitekturo:
Monika KOVAČ MESARIĆ, univ. dipl. inž. arh.

Skrbnica natečaja:
Marinka ŠKRILEC LUKAČ, univ.dipl.inž.arh.