Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

dogodki

 

Odgovorno do prostora!

Projekt Odgovorno do prostora! je neformalno združenje strokovnjakov, prostorskih načrtovalcev, arhitektov, krajinskih arhitektov, geografov, geodetov, gradbenikov, sociologov in drugih strokovnjakov, ki sodelujejo pri urejanju prostora. Namen Odp! je slikovito in široki javnosti razumljivo predstaviti razmere v urejanju prostora in tako prispevati k razumevanju, zaznavanju in obravnavanju problemov v urejanju prostora na politični, strokovni in splošni ravni. Cilj projekta je povečati družbeno občutljivost za razmere v prostoru in sprožiti premislek o potrebnih sistemskih spremembah.
Projekt je rezultat dogodkov, ki so od jeseni 2009 prispevali k kritični razpravi o razmerah v urejanju in stanju v prostoru. Iz razprav se je oblikovala neformalna skupina, ki želi spremembe v urejanju prostora. Sklenili smo, da je stanje dozorelo in da se stroka ne more več umikati soodgovornosti za razmere, ki na dnevni ravni polnijo medije in postajajo tema najrazličnejših zapisov in interpretacij.
Zavedajoč se, da so prostorski akti in gradnje v prostoru tudi rezultat našega dela, ki pogosto niso optimalen odsev našega znanja. Razmere v urejanju prostora so odraz nakopičenih sistemskih težav in nezadostne zavezanosti družbe in posameznikov k trajnostnemu razvoju. Odražajo splošno nizko raven prostorske kulture v Sloveniji. Stanje, kakršnega smo v trenutnih okoliščinah urejanja prostora sposobni zagotavljati v Sloveniji, bi po presoji skupine stroko moralo skrbeti tako zelo, da zanj ne bi več smela prevzemati soodgovornosti. Naše znanje nam omogoča napovedovanje sprememb, prostorskih, okoljskih, gospodarskih in družbenih in prav to nas zavezuje, da nedvoumno opozorimo na nevzdržnost razmer v urejanju prostora, na nujen zasuk k odgovornemu in vključujočemu modelu urejanja prostora in doslednemu javnemu in preglednemu vrednotenju prostorskih razsežnosti vseh razvojnih odločitev.

Partnerji OdP!

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, Inštitut za politike prostora, Fakulteta za arhitekturo - katedra za urbanizem, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Filozofska fakulteta - Oddelek za geografijo, Fakulteta za družbene vede, Oddelek za krajinsko arhitekturo pri Biotehniški fakulteti, Inženirska zbornica Slovenije, Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, Zveza geodetov Slovenije,  Društvo prekmurskih arhitektov in Trajekt - Zavod za prostorsko kulturo. Projekt je v izhodišču podprlo preko 200 posameznikov, ki strokovno delujejo na področju urejanja prostora.

Več informacij in sodelovanje pri projektu Odgovorno do prostora!:
Koordinator: mag. Tomaž Černe, Zveza geodetov Slovenije, tomaz.cerne@igea.si
dr. Maja Simoneti, IPOP, maja.simoneti@ipop.si

Projektna skupina OdP! ZAPS: Izidor Jerala, mag. Jelka Hudoklin, dr. Aleš Mlakar, mag. Maja Simoneti, dr. Alma Zavodnik Lamovšek, Liljana Jankovič Grobelšek, Leon Kobetič, Aleksandra Geršak Podbreznik, Karla Jankovič, Borut Bončina in mag. Andrej Goljar, predsednik ZAPS

Pravila sodelovanja v skupini Odgovorno do prostora!

Logotip projekta Odgovorno do prostora!

 


na vrh

OdP - stališče do legalizacije

19.12.2017 14:59

Skupina OdP! je 17.10.2017 poslanskim skupinam državnega zbora Odboru za infrastrukturo, okolje in prostor, ministrstvu za okolje in prostor ter vladi posredovala dopis, v katerem nasprotuje predvideni ureditvi področja legalizacije in preprečevanja nedovoljenih gradenj v Gradbenem zakonu in Zakonu o urejanju prostora.
Skupina OdP! je s ciljem izboljšanja ureditve tega področ...


podrobnosti >>
OdP - amandmaji na Gradbeni zakon

19.12.2017 14:58

Skupina OdP! je 30.8.2017 poslanskim skupinam državnega zbora, Odboru za infrastrukturo, okolje in prostor, ministrstvu za okolje in prostor ter vladi posredovala dopis s predlogi sprememb Gradbenega zakona in Zakona o urejanju prostora. Namen pripomb je njihovo upoštevanje pri obravnavi zakonov na 33. seji Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor.
V dopisu predlagamo izbris ...


podrobnosti >>
Pripombe OdP! na predlog Zakona o urejanju prostora

30.11.2016 13:16

Skupina Odgovorno do prostora je Ministrstvu za okolje in prostor posredovala končni obseg vseh pripomb na predlog Zakona o urejanju prostora, ki je v nekaterih delih še vedno terminološko, strukturno in vsebinsko nedodelan. Skupina OdP! ob tem poziva, da se pripombe natančno preuči in pri tem aktivno in javno sodeluje s stroko in drugimi zainteresiranimi deležniki, saj le sod...


podrobnosti >>
Stališče OdP! do izbire trase na 3. razvojni osi ? severni del

24.11.2016 13:21

Skupina Odgovorno do prostora! je Ministrstvu za okolje in prostor posredovala stališče do izbire trase 3. razvojne osi v njenem severnem delu. Načrtovanje hitre ceste na tretji razvojni osi med Velenjem in Celjem je problematično, saj v sklepni fazi izdelave državnega prostorskega načrta še vedno obstajajo dvomi o ustreznosti trase med strokovno javnosti in znotraj lokalnih ...


podrobnosti >>
Odziv na predloge nove prostorske in gradbene zakonodajne in javno naznanilo datuma posredovanja pripomb skupine Odgovorno do prostora!

04.11.2016 13:14

Danes je bila končana javna razprava o predlogih ZUREP 2, GZ in ZPAI, ki se je začela 5.10.2016. Skupina Odgovorno do prostora! je že takoj na začetku priprave pripomb na besedila ugotovila, da so besedila še nekonsistentna in pomanjkljiva in zato na Ministrstvo za okolje in prostor posredovala utemeljen predlog za podaljšanje javne razprave. Procesi na področju urejanja pros...


podrobnosti >>
Predlog OdP! za podaljšanje javne razprave predloga Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona in Zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih in pobuda za organizacijo delavnic ter javnih razprav

19.10.2016 13:11

Skupina Odgovorno do prostora! je Ministrstvu za okolje in prostor posredovala predlog za podaljšanje javne razprave predloga Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona in Zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih za en mesec, kar zahtevata obseg predloga zakonov in zahtevnost priprav pripomb. Skupina OdP! predlaga tudi izvedbo delovnih sestankov oziroma delavnic v okvir...


podrobnosti >>
Pripombe OdP! na predlog Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN)

30.09.2016 13:08

Skupina Odgovorno do prostora! je Ministrstvu za finance in Ministrstvu za okolje in prostor posredovala pripombe na Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin. V pripombah se je skupina OdP! naslonila na pripombe, ki jih je v letu 2014 posredovala že na Zakon o davku na nepremičnine in na ukrepe za izboljšanje stanja na področju urejanja prostora, ki jih je predlagala v publikaciji...


podrobnosti >>
Odgovor skupine OdP! na novinarska vprašanja časnika Delo povezana z zemljiško rento in izravnalnim prispevkom

09.06.2016 10:28

Skupina Odgovorno do prostora! je časniku Delo posredovala stališče do vprašanj povezanih z zemljiško rento in izravnalnim prispevkom. V stališču je skupina OdP! javnosti sporočila, da pozdravlja namero MOP po ureditvi področja zemljiške politike, a da mnogi v osnutku ZUREP 2 predlagani ukrepi še niso ustrezno podprti s strokovnimi obrazložitvami ...


podrobnosti >>
Publikacija

18.03.2016 08:01

Skupina Odgovorno do prostora! predstavlja publikacijo "Kultura prostora in graditve zdaj!".
S publikacija želi nagovoriti odločevalce in jih opozoriti, da so razmere v prostoru kritične ter da je skrajni čas za odločne ukrepe.
Publikacija je unikaten rezultat sodelovanja strokovnjakov z različnih strokovnih področij, ki se ukvarjajo s prostoro...


podrobnosti >>
Stroka pozna rešitve za izboljšanje razmer

17.03.2016 07:57

Inženirji, arhitekti in krajinski arhitekti, prostorski načrtovalci in geografi v okviru skupine Odgovorno do Prostora! (OdP!) so se poenotili v prizadevanjih za urejen prostor ter kakovostno, varno in trajnostno grad...


podrobnosti >>
Kultura prostora in graditve zdaj!

11.03.2016 08:00

Skupina Odgovorno do prostora! sklicuje tiskovno konferenco, na kateri bo predstavljena publikacija "Kultura prostora in graditve zdaj!". Tiskovna konferenca bo v sredo, 16.3.2016, ob 11. uri v svečani dvorani Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Jamova 2 v Ljubljani (2. nadstropje).
Publikacija želi nagovoriti odločevalce in jih...


podrobnosti >>
Skupina OdP! je 25.2.2016 poslancem državnega zbora predstavila stališče do predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E)

26.02.2016 08:42

Skupina Odgovorno do prostora! se je v zadnjih letih s pripombami in mnenji aktivno vključevala v pripravo sprememb Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E). Izhodišča zakonodajalca, da ustrezno uredi varstvo kmetijskih zemljišč in dopustnost poseganja na kmetijska zemljišča smo vseskozi podpirali. Vseskozi pa smo dosledno nasprotovali težnji, da se zadeve, ki so...


podrobnosti >>
Pripombe Skupine Odgovorno do prostora! na osnutek Zakona o urejanju prostora

18.02.2016 08:38

Skupina Odgovorno do prostora! je 18.2.2016 na Ministrstvo za okolje in prostor poslala pripombe na osnutek Zakona o urejanju prostora, ki je bil v javni obravnavi od 20.11.2015 do 19.2.2016.
Pripravo pripomb je vodil in koordiniral ZAPS, v pripravo pa so se aktivno vključili tudi partnerji OdP!, tako da te pripombe izražajo skupna in večinoma usklajena stališča OdP!. Pri pri...


podrobnosti >>
OdP! - stališče do dopolnjenega osnutka Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ)

21.05.2015 11:10

Skupina Odgovorno do prostora! ugotavlja, da osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah ZKZ, ki ga je s strani MKGP prejela v pregled 6. maja 2015, še vedno ni sprejemljiv z vidika rešitev, ki posegajo na področje urejanja prostora in graditve objektov.
Ne glede na opozorila skupine Odgovorno do prostora!, da naj ZKZ kot sektorski zakon ne posega na področje, ki je v pr...


podrobnosti >>
Pripombe skupine Odgovorno do prostora! na osnutek Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ)

25.03.2015 08:01

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dne 11.2.2015 v javno obravnavo posredovalo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ). Partnerji projekta "Odgovorno do prostora!" že dalj časa spremljamo in aktivno sodelujemo na področju priprave sprememb ZKZ. Osnutek sprememb in dopolnitev zakona smo preučili predvsem v delu, ki z...


podrobnosti >>
OdP! - Stališče o prenovi protihrupne zaščite na dveh odsekih avtocestnega sistema

13.01.2015 12:10

Skupina »Odgovorno do prostora!« se pridružuje mnenju Društva krajinskih arhitektov Slovenije (DKAS) o problematičnosti izvedbe protihrupne zaščite na štajerski in primorski avtocesti. Izvedba protihrupne zaščite je problematična iz več vidikov urejanja prostora.
OdP! je stališče posredoval odgovornim, ministrici za okolje in prostor...


podrobnosti >>
OdP! - izjava partnerstva OdP! za javnost in medije glede problematike poplavne varnosti

24.11.2014 14:12

Dne 20.11.2014 je v gostišču Livada potekala razprava o poplavah in problematiki upravljanja voda ki jo je organiziralo Društvo vodarjev Slovenije (DVS) v sodelovanju z drugimi društvi. Javno razpravo je podprla tudi skupina Odgovorno do prostora! Ob tej priliki je skupina OdP! podala tudi izja...


podrobnosti >>
Stališče OdP! glede potrebnih popravkov Zakona o kmetijskih zemljiščih

17.11.2014 13:39

Partnerji projekta »Odgovorno do prostora!« so na pobudo MKGP (vezano na sestanek v zvezi s spremembami ZKZ dne 7.11.2014) proučili veljavni Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ) v delu, ki zadeva opredeljevanje trajno varovanih kmetijskih zemljišč (TVKZ) in dopuščanje pomožnih objektov oziroma posegov na trajno varovana in druga kmetijska ze...


podrobnosti >>
Razprava o poplavah in upravljanju voda

17.11.2014 12:47

Društvo vodarjev Slovenije (DVS) v sodelovanju društev Slovensko društvo za zaščito voda (SDZV), Slovensko društvo za velike pregrade (SLOCOLD), Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov - IAH (SKIAH), Slovensko meteorološko društvo (SMD), Slovensko sociološko društvo in Slovensko politološko dru&...


podrobnosti >>
Stališče skupine Odgovorno do prostora! do predloga zakona o ravnanju z nelegalnimi gradnjami

16.05.2014 08:37

Skupina Odgovorno do prostora! se je v času javne razprave seznanila s predlogom zakona o ravnanju z nelegalnimi gradnjami (ZRNG) in oblikovala stališče, ki ni bistveno drugačno od stališča stroke do delovnega osnutka tega zakona.
Stroka, povezana v skupino Odgovorno do prostora! zato še vedno vztraja, da mora zakon o legalizaciji biti del celovite sistemske pre...


podrobnosti >>
Stroka nasprotuje legalizaciji pred izvedbo potrebnih sistemskih sprememb

11.04.2014 08:50

Skupina Odgovorno do prostora! je ministru, pristojnemu za prostor, predsednici vlade in medijem ter zainteresirani javnosti posredovala odziv na predlog Zakona o ravnanju z nelegalnimi gradnjami.
Stroka opozarja, da je napoved skorajšnjega sprejetja Zakona o ravnanju z nelegalnimi g...


podrobnosti >>
Stroka zahteva spoštovanje izhodišč za prenovo prostorske in gradbene zakonodaje

11.02.2014 15:02

Včeraj je skupina Odgovorno do prostora! pozvala predsednico vlade, naj odločno zahteva od svojih ministrov, da spoštujejo Izhodišča za normativne spremembe urejanja prostora in...


podrobnosti >>
Odziv na Koncept normativnih sprememb prostorske in gradbene zakonodaje

30.09.2013 08:30

Partnerji OdP! pozdravljajo pripravo napovedanih sprememb in hkrati opozarjajo na pomen konkretne ocene stanja, ki ga naslavljajo nove rešitve ter pravočasnega posvetovanja s stroko in testiranja posameznih rešitev za dosego učinkovitosti novih rešitev.
Skupina Odgovorno do prostora! je posredovala pristojnim svoj odziv na Koncept normativnih sprememb na podro...


podrobnosti >>
Koncept normativnih sprememb na področju urejanja prostora in graditve objektov

07.08.2013 12:00

Po vrsti posvetov s predstavniki strokovne in institucionalne javnosti je MzIP pripravil "Koncept normativnih sprememb na področju urejanja prostora in graditve objektov". Koncept bo v mesecu avgustu prestal medresorsko obravnavo in potrditev na vladi, nato se bo jeseni pristopilo k aktivni pripravi zakonskih rešitev. Potrditev tako pripravljene zakonodaje na Vladi RS je predv...


podrobnosti >>
Odziv OdP! na predlog zakona o davku na nepremičnine

28.06.2013 06:44

V OdP! uvedbo davka na nepremičnine podpiramo, a ne na predlagan način in ne brez pojasnil na prostorski, ekonomski in socialni razvoj Slovenije ter tudi ne brez potrebnih sprememb drugih predpisov ter načrta njihovega izvajanja. Zaradi tega in sočasno potrebnega dviga kakovosti podatkov menimo, da bi bilo smiselno prehod na nov sistem dajatev na nepremičnine izvesti postopoma.podrobnosti >>
OdP! odziv na predlog pravilnika o pobudah ...

18.06.2013 10:27

Skupine Odgovorno do prostora! podpira pripravo »Pravilnika o podrobnejših pogojih za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe zemljišč v občinskem prostorskem načrtu« v luči poenotenja postopkov na državni ravni, saj lahko prispeva k večji preglednosti sprejetih odločitev in delno tudi k racionalizaciji postopkov priprave in sprejema OPN...


podrobnosti >>
Prispevek k tezam za spremembo zakonodaje

17.06.2013 13:05

Objavljamo odziv strokovne javnosti na Teze za spremembe zakonodaje, ki jih je pripravil Direktorat za prostor MzIP.
Dogovor o pripravi odziva je bil sklenjen na predstavitvi Tez, usklajevanje stališč in predlogov je na ravni IZS - ZAPS - OdP! potekalo zadnjih 14 dni. Ob tokrat napovedani prenovi zakonodaje pričakujemo, da bodo nove rešitve nastajale tudi z ustreznim, pr...


podrobnosti >>
Nova gradbena ZGO-dba

27.05.2013 09:22

Novi predlog postopka pridobivanja dovoljenj v postopku graditve, predstavljen v Državnem svetu 24.6.2013, temelji na izhodišču, da je zakonodajne spremembe možno zagotoviti zgolj s celovito rešitvijo, ki vključuje ukrepe v vseh fazah postopka in se dotika vseh udeležencev postopka od zasnove gradnje, do dovoljevanja, načrtovanja, nadzora in potrjevanja pravilnosti gradnje. ...


podrobnosti >>
Učinkovita pot do gradbenega dovoljenja

17.05.2013 11:03

V petek, 24. maja 2013 bo v dvorani Državnega sveta, na Šubičevi 4 v Ljubljani med 10.00 in 13.00 uro potekala javna predstavitev predloga skupine Odgovorno do prostora! za spremembe pri pridobivanju gradbenega dovoljenja poimenovanega ZGOdba.
Dogodek je namenjen seznanitvi s spremembami in razpravi o ukrepih za večjo učinkovitost sistema pridobivanja grad...


podrobnosti >>
Sporočilo za javnost

03.04.2013 17:31

Skupina Odgovorno do prostora! je v izjavi za javnost pozdravila pozitivno naravnanost novega ministra za infrastrukturo in prostor in pohvalila napoved sodelovanja s stroko.
Prav pomanjkanje dialoga s stroko in javnostjo je po mnenju skupine OdP! zadnja leta vodilo v uveljavljanje številnih neučinkovitih sprememb v sistemu urejanja prostora in graditve objektov.

podrobnosti >>
Tiskovna konferenca skupine Odgovorno do prostora!

27.03.2013 14:49

Skupina Odgovorno do prostora! vabi jutri, v četrtek 28. marca 2013 ob 13.30 uri na javno predstavitev nekaterih predlogov izboljšav v sistemu urejanja prostora in na tiskovno konferenco, ki bo v sejni sobi ZBORNICE ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR, na Ve...


podrobnosti >>
Odgovorno do prostora! - PREGLED DELA 2010-2013

27.03.2013 07:38

Odgovorno do prostora! je način prostovoljnega organiziranega prizadevanja civilne družbe za pozitivne spremembe v urejanju prostora v Republiki Sloveniji. Partnerji s svojim delovanjem v skupini opozarjajo pristojne in širšo zainteresirano javnost, da je urejanje prostora v Sloveniji z vsakim novim posegom v zakonodajo bolj neučinkovito in da je dozorel čas za res korenite in...


podrobnosti >>
Sporočilo predsednici Vlade RS

22.03.2013 08:08

Skupina Odgovorno do prostora je z dopisom obvestila mag. Alenko Bratušek, novo predsednico vlade RS o škodljivosti »Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje«.
V dopisu je ponovno poudarjeno, da je bila Uredba sprejeta hitro, brez ustrezne stro...


podrobnosti >>
Vlada v odhajanju popravila uredbo o razvrščanju objektov, stroka ji še vedno nasprotuje

20.03.2013 14:09

Vlada je 18.3.2013 objavila spremembe Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost. S tem se je odzvala predvse...


podrobnosti >>
Strokovna javnost nasprotuje novi Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje in zahteva zadržanje njenega izvajanja

07.03.2013 08:15

Strokovna javnost se je nemudoma odzvala na objavo nove Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list št. 18/13). Ob utemeljitvi škodljivosti te uredbe odločno nasprotujemo njeni uveljavitvi in zahtevamo, da Vlada Republike Slovenije zadrži izvajanje uredbe ter da jo v najkrajšem možnem času v celoti odpravi. O novih rešitvah naj ...


podrobnosti >>
Odgovorno do prostora! podpira pobudo nevladnih organizacij za presojo ustavnosti sprememb prostorske zakonodaje

05.03.2013 09:01

Skupina Odgovorno do prostora! v celoti podpira pobudo nevladnih organizacij za ustavno presojo sprememb Zakona o prostorskem načrtovanju, ki se nanašajo na možnost širitve območij stavbnih zemljišč do 5000 m2 zgolj s sklepom občinskega sveta, sprejetih julija 2012 (ZPNačrt–B) in decembra 2012 (ZPNačrt–C). Konkretne spremembe Zakona o prostorsk...


podrobnosti >>
Vlada je dne 28.02. sprejela Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje

01.03.2013 08:15

Glavni namen uredbe je odprava administrativnih ovir in bremen za investitorje in upravne organe. Uredba določa širok nabor nezahtevnih objektov, za katere investitor pridobi gradbeno dovoljenje po enostavnejšem postopku (določen v členih 74.a do 74.č ZGO-1). Ta postopek je hiter in za investitorja bistveno cenejši, ker v njem ni treba priložiti projektne dokumentacije...


podrobnosti >>
Odgovorno do prostora! oblikovalo mnenje do še enega novega pravilnika

10.12.2012 11:28

Skupina Odgovorno do prostora! se je v času javne razprave odzvala na predlog "Pravilnika o strokovni usposobljenosti za izdelovanje okoljskih poročil oziroma poročil o vplivih na okolje" in predlagala njegov umik iz nadaljnje obravnave.
Tokratni odziv je skupina OdP pripravila na pred...


podrobnosti >>
Odbor DZ potrdil ZPNačrt-C kljub nasprotovanju stroke

10.12.2012 09:11

Odbor za infrastrukturo in prostor Državnega zbora RS je dne 3.12.2012 kljub ponovnem nasprotovanju stroke sprejel predlog zakona o spremembi zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-C), po skrajšanem postopku. Proti predlagani spremembi zakona se je izrekla tudi Zakonodajno pravna služba, mnenje o povečanih tveganjih pa je podala protikorupcijska...


podrobnosti >>
Skupina Odgovorno do prostora! se je odzvala na predlog ZPNačrt-C

20.11.2012 09:18

Skupina Odgovorno do prostora! je posredovala predsedniku državnega zbora in drugim pristojnim sporočilo, v katerem poziva pobudnike k umiku predloga za spremembo Zakona o prostorskem načrtovanju, konkretno ZPNačrt-C, iz zakonodajnega postopka. Pobudniki so spremembo opredelili kot manj zahtevno spre...


podrobnosti >>
Pripombe k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-C)

19.11.2012 08:56

V Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije (in širše – v okviru partnerstva Odgovorno do prostora!) smo v juniju in juliju 2012 spremljali spremembe prostorske zakonodaje (spremembe Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt-B, pa tudi ZGO) in pristojnim poslali strokovne predloge, pa tudi pripombe. Sodelovali smo tudi pri obravnavah zakonodajnih sprememb na seja...


podrobnosti >>
Ponoven poseg v prostorsko zakonodajo ? ZPNačrt

24.10.2012 10:00

Skupina poslancev predlaga ponoven poseg v prostorsko zakonodajo. Tokrat gre za spremembo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju, Uradni list RS, št. 57/2012 – ZPNačrt-B, ki je bil spremenjen ...


podrobnosti >>
Državni zbor potrdil spremembe prostorske zakonodaje

26.07.2012 08:07

19. julija je Državni zbor v svežnju zakonodaje s področja urejanja prostora med drugim sprejel tudi zakon o spremembah in dopolnitvah ZPN in zakon o spremembah in dopolnitvah ZGO. Partnerstvo Odgovorno do prostora (OdP) je za tokratne spremembe zakonodaje izvedelo neformalno in po neuspešni prošnji za seznanitev pripravilo pripombe na vladno gradivo. Pripombe so bile posredova...


podrobnosti >>
Vlada potrdila spremembe ZGO-1D in ZPNačrt-B, OdP se odziva

11.07.2012 12:28

Seznanjamo vas z dopisi in amandmaji k spremembam Zakona o graditvi objektov (ZGO-1D) in Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B), ki jih skupina OdP skupaj z ZAPS in IZS predstavlja na sejah Državnega sveta in Državnega zbora ter poslanskim skupinam.

V partnerstvu Odgovorno do prostora! tudi tokrat spremljamo nastajanje predlogov sprememb zakonov, povezanih z graditvijo objekt...


podrobnosti >>
vlada posega v prostorsko zakonodajo

25.06.2012 14:16

22. junija 2012 sta dve skupini organizirane civilne družbe s področja urejanja prostora, »Odgovorno do prostora!« in »Mreža za prostor«, na tiskovni konferenci v prostorih Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije predstavili stališče do napovedanih sprememb prostorske zakonodaje, konkretno do novel Zakona...


podrobnosti >>
odziv na predlog sprememb prostorske zakonodaje

19.06.2012 12:39

Seznanjamo vas s pripombami na načrtovane spremembe Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-1) in Zakona o graditvi objektov (ZGO-1E), ki jih je skupina OdP posredovala...


podrobnosti >>
Predlog nujnih sprememb predpisov o graditvi objektov

08.06.2012 13:57

Skupina Odgovorno do prostora! si vztrajno prizadeva za pozitivne spremembe v urejanju prostora. Pri tem opozarja na manj primerne zakonodajne rešitve in slabšanje stanja v prostoru. Probleme prepoznava pri načrtovanju prostora, njegovi rabi, evidentiranju, načinih upravljanja in tudi usmerjanja razvoja v prostoru. Ker je izražena široka volja, da naj se spremeni način ...


podrobnosti >>
Okrogla miza: Priprava občinskih prostorskih načrtov - OPN

30.05.2012 08:42

V sredo 11.4.2012 ob 17.00 je bila v prostorih ZAPS, Vegova 8, Ljubljana okrogla miza z naslovom "Priprava občinskih prostorskih načrtov, veljavni OPN – problemi in možne rešitve". Dogodek je bil organiziran v okviru partnerstva »Odgovorno do prostora!«. V uvodnih predstavitvah smo predstavili mnenja in predloge članov, sklepe okrogle mize ZAPS o prob...


podrobnosti >>
Odgovorno do prostora! se odziva na prve ukrepe po volitvah

10.02.2012 17:51

Skupina Odgovorno do prostora! pristojne opozarja, da naj se za učinkovito odpravljanje problemov v sistemu urejanja posvetujejo s stroko. Izkušnje namreč kažejo, da večina posegov v sistem, od novega zakona o prostorskem načrtovanju naprej, ni zagotovila sprememb zaradi katerih so bili izvedeni, to je skrajšanja postopkov. Stroka opozarja, da formalne in organizacijske sprem...


podrobnosti >>
Na pripombe iz javne razprave morajo pristojni odgovoriti

09.01.2012 10:23

Skupina Odgovorno do prostora je posredovala ministru za okolje in prostor in generalni direktorici direktorata za okolje sporočilo v katerem ju opozarja, da še vedno ni prejela odgovorov na stališča posredovana 28. septembra 2011 g...


podrobnosti >>
Javno razpravo o novem stanovanjskem programu je treba podaljšati

09.01.2012 10:14

Skupina OdP deluje tudi po predčasnih volitvah. Skupina je pred božičem pristojnim posredovala stališče do predloga Nacionalnega stanovanjskega programa za obdobje 2012-2021 (NSP)

podrobnosti >>
Pripombe in predlogi k Osnutku Uredbe o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena in Osnutku Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje

19.10.2011 12:07

V partnerstvu projekta Odgovorno do prostora! smo proučili osnutka navedenih Uredb, ki ste jih dne 14.9.2011 s povabilom k podaji pripomb in predlogov javno objavili na spletnem portalu ministrstva. K osnutkoma zato podajamo naslednje pripombe, ki jih načelno podpira tudi Mreža za prostor. Pripombe v celoti.

podrobnosti >>
Stališče o Pravilniku o pogojih za vpis v evidenco izdelovalcev okoljskih poročil in poročil o vplivih na okolje ter delovanju strokovne komisije in informaciji o pripravi Pravilnika o pogojih za pridobitev potrdila o strokovni usposobljenosti za izdelovanje okoljskih poročil oziroma poročil o vplivih na okolje ter preizkusu strokovnega znanja

29.09.2011 12:38

Posredujemo vam stališče skupine Odgovorno do prostora!, do podzakonskih aktov s področja priprave okoljskih poročil in poročil o vplivih na okolje. Stališče smo oblikovali po opozorilu kolegov, ki se ukvarjajo s presojami vplivov na okolje in so ugotovili, da se na ...


podrobnosti >>
Odziv na poziv združenja občin Slovenije k pospešitvi in poenostavitvi postopkov sprejemanja občinskih prostorskih načrtov

28.06.2011 13:57

Te dni je partnerstvo Odgovorno do prostora! (OdP) dosegel poziv Združenja občin Slovenije (ZOS), s katerim to poziva Vlado RS in pristojna ministrstva k reševanju težav, ki jih imajo občine v postopkih sprejemanja občinskih prostorskih načrtov (OPN).

Prostorski načrtovalci in s prostorskim razvojem in načrtovanjem povezani strokovnjaki, ki se povezujemo v OdP, odgovorne...


podrobnosti >>
Obeti sprememb v urejanju prostora

28.05.2011 19:54

Vabimo vas na posvet, ki bo v četrtek, 2. junija 2011, ob 12. uri, v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana

Civilna družba je vse bolj kritična do ravnanja s prostorom in sistema urejanja prostora v Sloveniji. Skupina Odgovorno do prostora! si že dobro leto prizadeva za to, da bi urejanje prostora v Sloveniji ponovno pridobilo pomen dejavnosti, ki zagotavlja dolgoro...


podrobnosti >>
Podporniki projekta

08.04.2011 18:30

Doslej je poziv podprlo že več kot 200 posameznikov, svojo polno podporo pa so mu dali tudi Fakulteta za arhitekturo, Oddelek za krajinsko arhitekturo, Biotehniška fakulteta, Inštitut za politike prostora, Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije in Društvo krajinskih arhitektov Slovenije.S ciljem, da za stanje v prostoru zainteresirani povezani poveč...


podrobnosti >>
Gradnja na Krasu

06.04.2011 13:55

Skupina Odgovorno do prostora! spremlja poročila o aktivnosti dveh civilnih iniciativ, Civilne iniciative Kras in Civilne iniciative za Primorsko, ki sta v pismu Vladi RS zahtevali, da naj ta prepreči prodajo nepremičnin na Krasu tujcem ter se pri tem sklicevali tudi na prostorsko opustošenje Krasa.
Odgovorno do prostora! želi ob tokratni razpravi o gradnji na Krasu odgo...


podrobnosti >>
Izjava o osnutku Zakona o kmetijskih zemljiščih

25.11.2010 18:52

Partnerji Odgovorno do prostora! pozorno spremljajo pripravo vse zakonodaje, ki posega v integriteto prostorskega načrtovanja. Iz tega naslova že več kot leto dni spremljajo tudi pripravo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (v nadaljevanju: ZKZ-C).
V času javne razprave v začetku novembra je OdP do osnutka ZKZ-C oblikovalo stališče in g...


podrobnosti >>
Nacionalni reformni program

17.11.2010 18:56

Skupina Odgovorno do prostora! se je v okviru javne razprave o Nacionalnem reformnem programu posvetovala o tem gradivu in oblikovala stališ...


podrobnosti >>
Ali se znamo pogovarjati in dogovarjati o urejanju prostora in zakaj ne?

08.09.2010 19:04

Vabimo vas na seminar z naslovom Ali se znamo pogovarjati in dogovarjati o urejanju prostora in zakaj ne? ki bo v sredo, 8. septembra 2010, ob 17. uri v Avditoriju Centra Evropa, Dalmatinova 4, Ljubljana.

Vabilo
Stališče do predloga Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor

08.09.2010 18:58

Partnerji povezani v projekt "Odgovorno do prostora" slabo in neurejeno zakonodajo s področja graditve objektov in prostorskega načrtovanja doživljamo kot motečo okoliščino za razvoj dobre prakse in smo naveličani pogostih, radikalnih, nesistemskih in neučinkovitih posegov v zakonodajo. Kot predstavniki civilne družbe, projektanti, profesorji in drugi pedagoški d...


podrobnosti >>
Odziv na zniževanje sredstev za investicije v objekte in ureditve državnega pomena

20.07.2010 19:06

V Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije spremljamo aktivnosti, ki v okviru zniţevanja javne porabe z rebalansom proračuna določajo tudi zmanjšanje obsega javnih naloţb. Podobno kot tudi nekateri drugi ugotavljamo, da se lahko posegi v javne naloţbe izkaţejo za neučinkovite. Z vidika pristojnosti naših članov je zaustavitev del, povezanih s pripravo prostorske dokume...


podrobnosti >>
Okrogla miza Prihodnost slovenske krajine

13.04.2010 19:19

Raznolikost, s katero radi opišemo Slovenijo, se odraža tudi v krajini. V odnosu med naravnimi danostmi in človekovimi dejavnostmi se ustvarja bogastvo krajinskih vzorcev po katerih so prepoznavni kraji, regije in države. Podobe in doživetja krajin nas zaznamujejo kot posameznike in razkrivajo družbeno-ekonomske značilnosti in vrednote družbe, njeno sposobnost za upravljanje s pro...


podrobnosti >>
Sestanek predstavnikov društev

08.04.2010 19:31

Namen povabila društvom je, k izvajanju projekta privabiti različne partnerje, ki bodo z izjavo o sodelovanju podprli projekt in v okviru projekta izvedli posamezne aktivnosti. Predstavljena je bila Izjava o sodelovanju v projektu in namera, da se v sodelovanju s partnerji pripravi koledar dogodkov projekta. S strani Zveze geodetov Slovenije je bila podana pobuda, da se projektno skupin...


podrobnosti >>
Sestanek predstavnikov slovenskih fakultet

08.04.2010 19:26

Na sestanku so bila najprej predstavljena izhodišča projekta Odgovorno do prostora!, ki se je razvil iz pobude zainteresirane skupine prostorskih načrtovalcev, ki so februarja letos pod okriljem Zbornice za arhitekturo in prostor (ZAPS) naslovili najbolj odgovorne v državi, predsednika, predsednika vlade, vlado, predsednika državnega zbora, in poslanske klube parlamentarnih strank s ...


podrobnosti >>
Okrogla miza o urejanju prostora

03.03.2010 19:15

Okrogla miza je potekala dne 3.marca, 2010 v organizaciji Matične sekcije prostorskih načrtovalcev ZAPS na podlagi številnih odzivov in predlogov v zvezi s »Pozivom k spremembam v urejanju prostora«, ki je bil objavljen na spletni strani ZAPS, 5.2.2010. Podpisniki Poziva, ki so ob podpori zapisali tudi svoja mnenja, so predlagali, naj se čim prej odpre razprava v zvezi s p...


podrobnosti >>
Posvet v Državnem svetu

25.02.2010 19:11

Razmere v prostoru in številni polemični odzivi na načrtovane posege in ukrepe že dalj časa vznemirjajo prostorske načrtovalce in širšo javnost. Zaskrbljeni nad sistemom urejanja prostora so načrtovalci pod okriljem Zbornice za arhitekturo in prostor sestavili poziv za spremembe. S podpisi se jim te dni pridružuje vedno več somišljenikov in institucij, do pos...


podrobnosti >>
Poziv za spremembe v urejanju prostora

05.02.2010 19:09

Prostor je kot končna in omejena dobrina osnova za kakovostno in dostojno življenje posameznika in družbe. S prostorom je zato treba ravnati skrbno, razumno in načrtno - trajnostno. Podpisniki tega poziva, podobno kot številni posamezniki, strokovne javnosti, civilna družba in mediji ugotavljamo, da v Republiki Sloveniji s prostorom ne ravnamo tako. Zato smo prostorski načrtovalci ...


podrobnosti >>
 OdP - stališče do legalizacije

OdP - amandmaji na Gradbeni zakon

Pripombe OdP! na predlog Zakona o urejanju prostora

Stališče OdP! do izbire trase na 3. razvojni osi ? severni del

Odziv na predloge nove prostorske in gradbene zakonodajne in javno naznanilo datuma posredovanja pripomb skupine Odgovorno do prostora!

Predlog OdP! za podaljšanje javne razprave predloga Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona in Zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih in pobuda za organizacijo delavnic ter javnih razprav

Pripombe OdP! na predlog Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN)

Odgovor skupine OdP! na novinarska vprašanja časnika Delo povezana z zemljiško rento in izravnalnim prispevkom

Publikacija

Stroka pozna rešitve za izboljšanje razmer

Kultura prostora in graditve zdaj!

Skupina OdP! je 25.2.2016 poslancem državnega zbora predstavila stališče do predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E)

Pripombe Skupine Odgovorno do prostora! na osnutek Zakona o urejanju prostora

OdP! - stališče do dopolnjenega osnutka Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ)

Pripombe skupine Odgovorno do prostora! na osnutek Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ)

OdP! - Stališče o prenovi protihrupne zaščite na dveh odsekih avtocestnega sistema

OdP! - izjava partnerstva OdP! za javnost in medije glede problematike poplavne varnosti

Stališče OdP! glede potrebnih popravkov Zakona o kmetijskih zemljiščih

Razprava o poplavah in upravljanju voda

Stališče skupine Odgovorno do prostora! do predloga zakona o ravnanju z nelegalnimi gradnjami

Stroka nasprotuje legalizaciji pred izvedbo potrebnih sistemskih sprememb

Stroka zahteva spoštovanje izhodišč za prenovo prostorske in gradbene zakonodaje

Odziv na Koncept normativnih sprememb prostorske in gradbene zakonodaje

Koncept normativnih sprememb na področju urejanja prostora in graditve objektov

Odziv OdP! na predlog zakona o davku na nepremičnine

OdP! odziv na predlog pravilnika o pobudah ...

Prispevek k tezam za spremembo zakonodaje

Nova gradbena ZGO-dba

Učinkovita pot do gradbenega dovoljenja

Sporočilo za javnost

Tiskovna konferenca skupine Odgovorno do prostora!

Odgovorno do prostora! - PREGLED DELA 2010-2013

Sporočilo predsednici Vlade RS

Vlada v odhajanju popravila uredbo o razvrščanju objektov, stroka ji še vedno nasprotuje

Strokovna javnost nasprotuje novi Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje in zahteva zadržanje njenega izvajanja

Odgovorno do prostora! podpira pobudo nevladnih organizacij za presojo ustavnosti sprememb prostorske zakonodaje

Vlada je dne 28.02. sprejela Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje

Odgovorno do prostora! oblikovalo mnenje do še enega novega pravilnika

Odbor DZ potrdil ZPNačrt-C kljub nasprotovanju stroke

Skupina Odgovorno do prostora! se je odzvala na predlog ZPNačrt-C

Pripombe k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-C)

Ponoven poseg v prostorsko zakonodajo ? ZPNačrt

Državni zbor potrdil spremembe prostorske zakonodaje

Vlada potrdila spremembe ZGO-1D in ZPNačrt-B, OdP se odziva

vlada posega v prostorsko zakonodajo

odziv na predlog sprememb prostorske zakonodaje

Predlog nujnih sprememb predpisov o graditvi objektov

Okrogla miza: Priprava občinskih prostorskih načrtov - OPN

Odgovorno do prostora! se odziva na prve ukrepe po volitvah

Na pripombe iz javne razprave morajo pristojni odgovoriti

Javno razpravo o novem stanovanjskem programu je treba podaljšati

Pripombe in predlogi k Osnutku Uredbe o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena in Osnutku Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje

Stališče o Pravilniku o pogojih za vpis v evidenco izdelovalcev okoljskih poročil in poročil o vplivih na okolje ter delovanju strokovne komisije in informaciji o pripravi Pravilnika o pogojih za pridobitev potrdila o strokovni usposobljenosti za izdelovanje okoljskih poročil oziroma poročil o vplivih na okolje ter preizkusu strokovnega znanja

Odziv na poziv združenja občin Slovenije k pospešitvi in poenostavitvi postopkov sprejemanja občinskih prostorskih načrtov

Obeti sprememb v urejanju prostora

Podporniki projekta

Gradnja na Krasu

Izjava o osnutku Zakona o kmetijskih zemljiščih

Nacionalni reformni program

Ali se znamo pogovarjati in dogovarjati o urejanju prostora in zakaj ne?

Stališče do predloga Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor

Odziv na zniževanje sredstev za investicije v objekte in ureditve državnega pomena

Okrogla miza Prihodnost slovenske krajine

Sestanek predstavnikov društev

Sestanek predstavnikov slovenskih fakultet

Okrogla miza o urejanju prostora

Posvet v Državnem svetu

Poziv za spremembe v urejanju prostora