Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovna pomoč

 

5. Gradbeni zakon - Področje postopka dovoljevanja

Dokumenti, sestanki in gradiva:

 

21.02.2018
Zaradi odločitve Ustavnega sodišča  U-I-64/14, v kateri je ugotovilo neustavnost in nezakonitost določb 152. in 156. člena ZGO-1, ki neustavno posegajo v pravico do spoštovanja doma in ker so rešitve v GZ enake, je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona (GZ-A.
Povezava>


02.11.2017
Zakoni so  objavljeni v Uradnem listu dne 2. novembra 2017, veljati začnejo 17. novembra  2017, uporabljati pa se bodo začeli 1. junija 2018.
Povezava>

24.10.2017
Državni zbor je 24. oktobra 2017 sprejel paket treh zakonov, ki predstavljajo prenovo zakonodaje s področja gradenj in urejanja prostora, in sicer: Zakon o urejanju prostora (ZUREP-2), Gradbeni zakon (GZ) in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID). 
Gradbeni zakon (GZ)>

01.09.2017
Na spodnji povezavi si lahko ogledate vse pripombe in amandmaje prispele do predvidenih rokov za oddajo: 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7108

24.05.2017
Vlada je na seji dne 24.05.2017 potrdila predlog Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2), in tako kompletirala sveženj prostorske in gradbene zakonodaje, ki vsebuje še Gradbeni zakon (GZ) in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID), ki ju je vlada že potrdila na seji dne 17.05.2017. Vlada bo vse predloge zakonov predložila Državnemu zboru RS v sprejetje po rednem zakonodajnem postopku.
Novica MOP>
Predlog Gradbenega zakona>

04.04.2017 
Pripombe ZAPS na zakone v ponovni medresorski obravnavi>

22.04.2017 
Ponovna medresorska obravnava
Dopis MOP>
Gradbeni zakonik>

Pravilnik o projektni dokumentaciji>

Uredba o klasifikaciji vrst objektov in razvrščanju objektov glede na zahtevnost>

Klasifikacijske ravni in razvrščanje objektov>

20.02.2017
Pripombe Izhodišča ZAPS in IZS>
Bistvene zahteve>
Izjeme po 65. členu>
Udeleženci>
Projektna dokumentacija>
3. člen in ostali členi>
Geodezija>

PVO>

31.01.2017
GZ - koalicijsko usklajevanje>

25.11.2016
PZI da ali ne?>

15.11.2016
Pripombe ZAPS GZ>

04.11.2016
Pripombe ZAPS na zakone GZ in ZPAI>

07.10.2016 Javna razprava II.
Gradbeni zakon>
Pravilnik o projektni dokumentaciji>
Priloga - obrazec za gradbeno dovoljenje>

19.02.2016
Dopis ZAPS>
Pripombe GZ>


12.01.2016
Izjava ZAPS ob novinarski konferenci ZORG 12.01.2016>
 

21.11.2015 Javna razprava I.
Pojasnila GZ ZuREP>
Gradbeni zakon>
Priloga 1>
Priloga 2>

14.03.2014 Sestanek delovne skupine na MzIP
Analiza stanja na področju izdaje gradbenih dovoljenj - anketa ZAPS, IZS
Analiza stanja na področju izdaje gradbenih dovoljenj - anketa upravne enote
Predlogi izhodišč za pripravo nove prostorske in gradbene zakonodaje - področje dovoljevanja
Presoja vplivov na okolje - avstrijska ureditev

17.02.2014  
Scenosled postopkov prostorskega načrtovanja in dovoljevanja z integriranimi okoljskimi postopki
SpODOBEN PROSTOR, ZGO-dba     var.3_2014

22.01.2014 
Sestanek delovne skupine na MzIP
Povzetek sestanka

22.01.2014   Izhodišča MzIP:
Zgodovinski pregled urejanja prostora in gradnje 

Izvirna pristojnost občin 
Predlogi upravnih enot
Dunajski zakon o urbanističnem razvoju, urbanističnem načrtovanju in graditvi objektov
Bavarski ZGO
Štajerski ZGO
Dovoljevanje - izhodišča za ZGO-2
Dovoljevanje - primerjalno

16.09.2013
Sklep o ustanovitvi projektnih skupin

Delovna skupina:

MzIP:
 mag. Sabina Jereb (vodja), Tanja Mencin (namestnik), Tatjana Bavdek, Alenka Kumer, Marko Logonder, Boris Vinski, Sonja Ristanovič
Predstavniki ZAPS: Slavko Gabrovšek, Helena Kovač (koordinator), Ivanka Kraljič
Člani delovne skupine ZAPS: Robert Bah, Slavko Gabrovšek, Helena Kovač, Vlado Krajcar, Urban Švegl
Predstavniki ODP: Jernej Červenk
Predstavniki IZS: mag. Tomaž Černe, mag. Bernarda Jurič, Ivan Leban, mag. Barbara Škraba Flis