Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovna pomoč

 

Priprava zakonodaje s področja urejanja prostora in graditve


Spoštovani bralci rubrike Zakonodaja!

Vse podrubrike namenjene delovnim skupinam na določenih področjih, ki niso zaživele, smo izbrisali, in sicer:
6. Področje inšpekcijskih ukrepov in postopka
9. Področje gradbenih predpisov in vgrajevanja gradbenih proizvodov
10. Redakcija in nomotehnična priprava ZUP
11. Redakcija in nomotehnična priprava ZGO

Celoten postopek sprejemanja in vse aktivnosti so se osredotočile na posamezne zakone, zato vas usmerjamo v sledeče podrubrike (katerih številko smo obdržali zaradi sledljivosti), in sicer:
2. ZUREP
5. GZ
7. ZPAI

V nadaljevanju so objavljeni dokumenti in gradiva, ki se nanašajo na celoten projekt sistemske spremembe zakonodaje kronološko od spodaj navzgor.


Dokumenti, gradiva in sklepi

01.06.2018
Je bila v Uradnem listu (Ur.l. RS. št. 37/18) objavljena Uredba o razvrščanju objektov
Uredba o razvrščanju objektov

31.05.2018
Je bil v Uradnem listu Ur.l. RS, št.. 36/18 objavljen:
Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov08.11.2017
Državni zbor je 24. oktobra 2017 sprejel paket treh zakonov, ki predstavljajo prenovo zakonodaje s področja gradenj in urejanja prostora, in sicer: Zakon o urejanju prostora (ZUREP-2), Gradbeni zakon (GZ) in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID). Zakoni so bili objavljeni v Uradnem listu dne 2. novembra 2017, veljati začnejo 17. novembra 2017, uporabljati pa se bodo začeli 1. junija 2018.
Zakon o urejanju prostora (ZUREP-2)>
Gradbeni zakon (GZ)>
Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID)>

24.05.2017
Vlada je na seji dne 24.05.2017 potrdila predlog Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2), in tako kompletirala sveženj prostorske in gradbene zakonodaje, ki vsebuje še Gradbeni zakon (GZ) in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID), ki ju je vlada že potrdila na seji dne 17.05.2017. Vlada bo vse predloge zakonov predložila Državnemu zboru RS v sprejetje po rednem zakonodajnem postopku.
Novica MOP>
Predlog Gradbenega zakona>
Predlog Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti>
Predlog Zakona o urejanju prostora>

12.02.2015
Regijski posveti upravnih enot, občin, projektantov in inšpektorjev
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor graditev in stanovanja je ob zaključku regijskih posvetov o prostoru in graditvi, katerega so se udeležili predstavniki ministrstev, upravnih enot, inšpektorata, občin in projektantov objavilo povzetek in prispevke udeležencev.
Povzetek posvetov>
Prispevki udeležencev>
Poleg tega je Direktorat za prostor graditev in stanovanja, Sektor za graditev objavil posodobljeno zbirko najpogostejših odgovorov na vprašanja v zvezi z izvajanjem Zakona o graditvi objektov in pripadajočih podzakonskih predpisov.
Povezava>

05.11.2014
Intervju z novo ministrico MOP ob začetku mandata

29.01.2014
Člani delovnih skupin ZAPS

14.11.2013
Izhodišča normativnih sprememb

16.09.2013
Sklep o ustanovitvi projektnih skupin

Po zaporedju aktivnosti v letu 2013 je Vlada RS na seji 14.11.2013 potrdila dokument: Izhodišča normativnih sprememb na področju urejanja prostra in graditve objektov.
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je imenovalo delovne skupine znotraj MzIP in k aktivni udeležbi povabilo predstavnike strokovne javnosti.
ZAPS je v delovne skupine vključila svoje predstavnike. Nosilec aktivnosti v ZAPS je Komisija za zakonodajo.
Usklajevanja stališč in predlogov potekajo na treh nivojih: znotraj ZAPS, v okviru ODP in v okviru delovnih skupin ter na plenarnih sejah na MzIP. Stališča se poskušajo čim bolj zbližati na vsakem nivoju usklajevanja.
Za koordinacijo predstavnikov ZAPS v posamezni delovni skupini skrbi koordinator, ki bo obenem urednik rubrike za posamezno področje.
Zaradi čim boljše informiranosti svojih članov, transparentnosti in odzivnosti je ZAPS na svoji spletni strani odprla posebno temo - ZAKONODAJA z rubrikami za posamezno področje/delovno skupino.
V posamezni rubriki so navedeni člani delovnih skupin, izhodiščni dokumenti, ki jih je pripravilo MzIP ter kronološko vsi merodajni dokumenti.