Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

osnovne informacije za naročnike

 

Pritožba na javni razpis za izdelovalca projektne dokumentacije za stavbo na Aškerčevi 5 v Ljubljani

15.05.2014 08:54

ZAPS poziva Univerzo naj pri javnih razpisih za izdelavo projektne dokumentacije sledi načelom strokovnosti in odgovornega ravnanja z javnimi sredstvi.

Dopis ZAPS>
Priloga - stališče ZAPS v zvezi z javnimi naročili>

 
Rekonstrukcija gradu Grm v Novem mestu

29.08.2013 12:30

ZAPS predlaga Ministrstvu za kulturo naj preudari, ali je izbira izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo gradu »Grm« v Novem mestu na podlagi merila "najnižja cena" ustrezna pot za ravnanje s kulturno dediščino.

Dopis ZAPS>


podrobnosti >>
Zahteva za umik razpisa za pridobitev variantnih rešitev za območje skladišč soli v Piranu

22.05.2013 13:14

ZAPS zahteva umik spornega razpisa zaradi spornih določb in podcenjevalnega odnosa do stroke.
Podrobnosti>
Zahteva za popravek Javnega naročila projektne dokumentacije blejske obvoznice

28.03.2013 19:06

ZAPS zahteva spremembo razpisnih pogojev in umik spornih določb javnega naročila JN2897/2013 za IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (IDP, PGD, PZI) IN OPPN ZA SEVERNO RAZBREMENILNO CESTO NA BLEDU TER IZDELAVO ŠIRŠE STRATEŠKO URBANISTIČNE ZASNOVE ZA NJENO VPLIVNO OBMOČJE z dne 13.03.2013, zaradi nesorazmernosti zahtev in pogojev naročnika glede na predmet naročila in ustv...


podrobnosti >>
Zahteva za razveljavitev javnega naročila OPN Kidričevo

13.03.2013 09:53

ZAPS zahteva razveljavitev javnega naročila za izdelavo OPN Kidričevo, ker izbrani izvajalec storitev ne izpolnjuje predpisanih zakonskih pogojev za izdelovanje OPN.

podrobnosti>
Poziv k neudeležbi na razpisu za javno naročilo JN1739/2013 za izdelavo projektne dokumentacije za večnamensko športno dvorano v Loški dolini

27.02.2013 09:44

Spoštovani člani ZAPS,

Pozivamo vas k neudeležbi na razpisu za oddajo ponudb za izdelavo Idejne zasnove, Projektne dokumentacije PGD in PZI za novogradnjo večnamenske športne dvorane v Občini Loška dolina - JN1739/2013.

podrobnosti >

podrobnosti >>
Javno naročilo JN1739/2013 za izdelavo projektne dokumentacje za večnamensko športno dvorano

22.02.2013 12:58

Občina Loška dolina je objavila razpis za Izdelavo Idejne zasnove, Projektne dokumentacije PGD in PZI za novogradnjo večnamenske športne dvorane. Obvezni sestavni del ponudbe je Idejna rešitev. Svet za javna naročila ZAPS in IZS je preučil dokumentacijo in v zahtevi za razveljavitev javnega naročila je opozoril na nesprejemljivo prakso javnih naročnikov.
V pri...


podrobnosti >>
Zahteva za razveljavitev javnega naročila za projektiranje Osnovne šole Zagradec

22.02.2013 08:47

ZAPS zahteva razveljavitev javnega naročila NMV 261/201 za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo podružnične šole Zagradec z manjšo telovadnico in dvema oddelkoma vrtca, skupne neto površine 4,800 m2. Naročilo je uvrščeno v kategorijo naročila male vrednosti (do 40.000 eur). Ustrezna in zakonita oblika javnega naročila za tovrstne storitve je javno nar...


podrobnosti >>
Prenova Hale Tivoli v Ljubljani - pogajanja, preobrat in oddaja javnega naročila

07.02.2013 14:40
RAZVELJAVITEV JAVNEGA NAROČILA ZA UREDITEV VIPAVSKEGA KRIŽA

07.02.2013 14:30

ZAPS je s pritožbo na postopek oddaje javnega naročila za izdelavo dokumentacije za ureditev naselja Vipavski Križ po merilu najnižje cene dosegla preklic postopka.

pritožba na razpis >>
preklic javnega naročila >>...


podrobnosti >>
Javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije in gradnjo PPC Celje

01.02.2013 10:39

Strokovna služba ZAPS spremlja javna naročila za arhitekturne, krajinske arhitekturne in storitve prostorskega načrtovanja in opozarja na nepravilnosti in primere slabe prakse v razpisih. Pri razpisu za izdelavo projektne dokumentacije in gradnjo objekta paketno pretvorne pošte v Celju, opozarjamo na vrsto določil, ki so sporna za arhitekturno stroko in na kršitev 34.člena ZG...


podrobnosti >>
 Pritožba na javni razpis za izdelovalca projektne dokumentacije za stavbo na Aškerčevi 5 v Ljubljani

Rekonstrukcija gradu Grm v Novem mestu

Zahteva za umik razpisa za pridobitev variantnih rešitev za območje skladišč soli v Piranu

Zahteva za popravek Javnega naročila projektne dokumentacije blejske obvoznice

Zahteva za razveljavitev javnega naročila OPN Kidričevo

Poziv k neudeležbi na razpisu za javno naročilo JN1739/2013 za izdelavo projektne dokumentacije za večnamensko športno dvorano v Loški dolini

Javno naročilo JN1739/2013 za izdelavo projektne dokumentacje za večnamensko športno dvorano

Zahteva za razveljavitev javnega naročila za projektiranje Osnovne šole Zagradec

Prenova Hale Tivoli v Ljubljani - pogajanja, preobrat in oddaja javnega naročila

RAZVELJAVITEV JAVNEGA NAROČILA ZA UREDITEV VIPAVSKEGA KRIŽA

Javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije in gradnjo PPC Celje