Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovna pomoč

 

Projektna dokumentacija

Podrobnejši način izdelave projektne dokumentacije določajo Pravila stroke, ki jih ZAPS pripravlja skupaj z IZS.  

Po novi zakonodaji vodilno mapo nadomešča splošni del Vodilnega načrta, ki se izdela na podlagi prilog, določenih v GZ. Priloge so objavljene na spletni strani MOP in se sproti posodabljajo, zato jih na tem mestu ne objavljamo ponovno.

Na spletni strani MOP je objavljena tudi Preglednica obveznosti v procesu graditve, ki na pregleden način prikazuje potrebne vsebine in korake za posamezne primere gradnje.

Za pomoč projektantom pri pripravi projektne dokumentacije smo pripravili tudi Informator, ki na podlagi izbire prikazuje vsebino vloge za izbrani primer.

Celoten komplet dokumentacije in obrazcev za manj zahtevne in zahtevne objekte je zajet v aplikaciji za izpolnjevanje obrazcev, ki je programirana tako, da se vsak podatek vpisuje le enkrat. Če boste uporabili to varianto, pred uporabo preberite navodila.  

Aplikacija za pripravo obrazcev v zvezi z graditvijo objektov je pripomoček za pripravo dokumentacije in zahtevkov v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18). 

Pripomoček je pripravljen kot poskusni model do vzpostavitve prostorskega informacijskega sistema (zbirk podatkov in e-poslovanja v javni upravi pri načrtovanju prostora in graditvi objektov). Z njim bo uveden elektronski način poslovanja pri pripravi, sprejemanju, uveljavljanju ter uporabi državnih, regionalnih in občinskih prostorskih aktov ter pri procesih graditve in izgradnje sistema za vodenje podatkov o stavbnih zemljiščih. Projekt bo izveden do konca leta 2020 in ga izvaja Direktorat za prostor, graditev in stanovanja pri Ministrstvu za okolje in prostor.

Poleg aplikacije je za vsako posamezno prilogo na voljo tudi enostavna excel tabela, brez vseh funkcionalnosti, v katero se podatki vpisujejo posebej v vsako posamezno polje. Vsi zahtevki (ne pa tudi dokumentacija) so objavljeni tudi v pdf obliki z možnostjo izpolnjevanja.

Za lažje izpolnjevanje so na voljo tudi že izpolnjeni obrazci, ki so pripravljeni v pomoč projektantom za boljšo predstavo kaj napisati v katero polje.

Za samostojno spremembo namembnosti in GD za nezahtevne objekte sta na voljo verziji v excelu in pdf-ju.

 

Do sprejetja Pravil stroke so v pomoč pri projektiranju še vedno na voljo vzorci tehničnih poročil za načrt arhitekture in načrt krajinske arhitekture ter navodila za izdelavo Elaborata in izkaza zaščite pred hrupom v stavbah.

 
Na spodnjih povezavah najdete sezname državnih in občinskih soglasodajalcev oziroma mnenjedajalcev.
 

Državni soglasodajalci

Občinski soglasodajalci