Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

osnovne informacije za naročnike

 

SMERNICA ZA NAROČILA JAVNIH GRADENJ

Na področju javnih gradenj bo potrebno v Sloveniji v kratkem marsikaj spremeniti in javna naročila so priložnost, da začnemo z novo prakso ekonomične, kakovostne in okolju prijazne gradnje. V sodelovanju med ZAPS, Inženirsko zbornico Slovenije, Gospodarsko zbornico Slovenije, Zavodom za gradbeništvo Slovenije in Gradbenim inštitutom ZRMK je nastala Smernica za naročila javnih gradenj kot pomoč investitorjem, javnim naročnikom gradenj pri zagotavljanju večje strokovnosti in boljše organiziranosti vodenja postopkov. Področje javnih gradenj je v Sloveniji v zadnjih letih postalo razvojno zaostalo, saj sta finančna in posledično gospodarska kriza pustili negativne posledice v gradbenem in arhitekturnem sektorju: Negativnost politike nizke cene se kaže v grajenem prostoru. Eden izmed osnovnih problemov javne gradnje, med katerega prištevamo tudi projektiranje, nadzor nad gradnjo in tehnično svetovanje, je v kriteriju najnižje cene kot edinemu merilu za izbor projektantov in izvajalcev same gradnje, kar Smernica med drugim preprosto rešuje. Ob uporabi Smernice je možno načrtovati in graditi visoko kakovostne objekte z dolgo življenjsko dobo in čim nižjimi stroški obratovanja in vzdrževanja, kar je brez dvoma v interesu javnosti, naročnikov in stroke. Smernica skupaj z drugimi aktivnostmi dokazuje skupno voljo za spremembe in prinaša razvojne izzive za javne investitorje ter številna gradbena in projektivna podjetja.

Priloge smernice

1. Enotno referenčno potrdilo (IZS)

2. Metoda izbora najugodnejšega ponudnika za svetovalne storitve (GZS)

3. Vzorčna pogodbe za storitve (GZS)

4. Vidiki trajnostne gradnje (ZAG)

5. Organigram vodenja investicije (IZS)

6. Kriteriji za trajnostno gradnjo in zeleno javno naročanje (GI ZRMK)

7. Pasivni ukrepi za trajnostno poletno ugodje namesto hlajenja stavbe (GI ZRMK)

8. Vodnik za javno naročanje – Izbira svetovalnih storitev in projektantov s sposobnostmi obvladovanja trajnostnega toplotnega ugodja skozi »postopek integriranega energijskega načrtovanja« (GI ZRMK)

9. Opomnik za izdelavo projektne naloge za stavbe (IZS)

10. Idealna časovnica za vodenje projekta do pravnomočnega gradbenega dovoljenja (IZS)

11. Poenostavljena indikativna merila za vrednotenje projektantskih storitev pri stavbah (ZAPS in IZS)

12. Navodila za pripravo natečajnih gradiv (ZAPS)

13. Vzorčna pogodba o izdelavi projektne dokumentacije pri natečajih (ZAPS)

14. Vzorčna pogodba o gradbenem nadzoru (IZS)

15. Vzorčna pogodba za revidiranje (IZS)

16. Splošni pogoji za arhitekturne storitve (ZAPS)

17. Vzorčna pogodba o izdelavi projektne dokumentacije (ZAPS)

18. Priporočena bruto plača pooblaščenega inženirja (ZAPS in IZS) in Priporočena cena ure inženirske storitve (ZAPS in IZS)

19. Navodila o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije - uvodni del  in posebni del - stavbe (IZS in ZAPS)

20. Vsebina tehnološkega načrta za kemijsko – tehnološke in druge stroke za fazo PZI (IZS)

21. Podrobno poročilo o reviziji PGD načrta arhitekture (ZAPS)

22. Priporočena okvirna vsebina tehničnega dela dokumentacije za razpis za stavbe (ZAPS)

23. Kontrola kakovosti (ZAG)

24. Zakaj bi bilo postopek »usposobitve stavbe« potrebno vpeljati tudi pri nas

25. Ali je postopek »usposobitev« potrebno voditi za sistem vodovodne napeljave?

26. Problematika zamenjave pooblaščenih inženirjev in udeležencev pri graditvi objektov (IZS)

27. Tehnična podpora in pristop pri investicijah v obstoječe objekte (ZAG)


na vrh

Smernica za naročila javnih gradenj


na vrh
 
Priloge smernice

Smernica za naročila javnih gradenj