Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovna pomoč

 

A. Veljavnost splošnih pogojev


na vrh

A.1. Vključitev teh splošnih pogojev

A.1.1.1. Ti splošni pogoji veljajo med naročnikom in izvajalcem, če se ponudba, pogodba, potrditev naročila, faktura ali katerikoli drug dokument naročnika ali izvajalca v zvezi z določenim poslom nanje sklicuje, bodisi da se sklicuje na spletni naslov Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije („ZAPS“) bodisi na drugo tiskovino ZAPS, ki vsebuje te splošne pogoje.

A.1.1.2. Izvajalec je vsak udeleženec pri graditvi objektov, ki mu je dano naročilo v zvezi s projektiranjem in/ali revidiranjem in/ali projektantskim nadzorom in/ali gradbenim nadzorom in/ali supernadzorom.


na vrh

A.2. Neveljavnost drugih pogodbenih pogojev

A.2.1.1. Ti splošni pogoji prevladajo nad nasprotnimi pogodbenimi pogoji naročnika ali pogodbenimi pogoji druge osebe, ki odstopajo od teh splošnih pogojev, razen če jih izvajalec pisno in izrecno ne potrdi.

A.2.1.2. Ti splošni pogoji veljajo tudi tedaj, če ob zavedanju o obstoju nasprotnih ali drugačnih pogodbenih pogojev naročnika ali druge osebe izvajalec opravi kakršnokoli izpolnitveno ali drugačno konkludentno ravnanje, ki bi se lahko štelo za potrditev nasprotnih ali drugačnih pogodbenih pogojev naročnika. To velja tudi, če bi se pogodbeni pogoji naročnika ali druge osebe lahko šteli za sprejete po vključitvi teh splošnih pogojev.


na vrh

A.3. Veljavnost v razmerju do pravnih oseb in subjektov javnega prava

A.3.1.1. Ti splošni pogoji veljajo v vsakem primeru v razmerju do vseh oseb, ki ne štejejo za potrošnika v smislu potrošniške zakonodaje. Tudi v takšnem primeru pa ne veljajo tedaj, če naročilo temelji na ponudbi ali drugačni izjavi volje, ki jo izvajalec poda z namenom skleniti pravni posel z naročnikom na podlagi zakonodaje o javnem naročanju ali na podlagi drugih prisilnih predpisov, ki urejajo sklepanje pravnih poslov s subjekti javnega prava in po katerih izvajalcu ni dopustno postavljati drugačnih pogojev za sklenitev ali izvedbo takšnega pravnega posla. Kolikor pa je to izvajalcu dopustno, se ti splošni pogoji uporabljajo v največji dopustni meri.


na vrh

A.4. Veljavnost v razmerju do potrošnikov

A.4.1.1. Za vključitev teh splošnih pogojev med pogoje naročila osebe, ki v smislu potrošniške zakonodaje velja za potrošnika, kot naročnika, zadošča, če takšna oseba v svojem pisnem naročilu izvajalcu izjavi, da je bila v celoti seznanjena s temi splošnimi pogoji pred podajo naročila.


na vrh

A.5. Veljavnost v razmerju do tujcev

A.5.1.1. Ti splošni pogoji veljajo ne glede na statutarni ali dejanski sedež naročnika in ne glede na njegovo dejansko sposobnost razumevanja slovenskega jezika.


na vrh
 
A. Veljavnost splošnih pogojev

A.1. Vključitev teh splošnih pogojev

A.2. Neveljavnost drugih pogodbenih pogojev

A.3. Veljavnost v razmerju do pravnih oseb in subjektov javnega prava

A.4. Veljavnost v razmerju do potrošnikov

A.5. Veljavnost v razmerju do tujcev