Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovna pomoč

 

Poslovanje

Poslovni subjekti

Informacije o vrsti zaposlitve med 436 člani ZAPS (31,5% vseh članov), ki so odgovorili na anketo leta 2009, je 35,3% so(lastnikov) družbe z omejeno odgovornostjo - d.o.o., 22,5% samozaposlenih v kulturi - skd, 21,7% zaposlenih v gospodarski družbi, 18,5% samostojnih podjetnikov - s.p., 2,9% zaposlenih v javni upravi, 2,3% zaposlenih v visokošolski ustanovi, 1,7% so(lastnikov) delniške družbe in 4,9% ostalo. Najpogostejše vrste poslovanja med člani ZAPS so družba z omejeno odgovornostjo, samozaposleni v kulturi in samostojni podjetnik.

V razvidu samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo je 2395 oseb (podatek 16.11.2009), od tega je 489 arhitektov in od teh 197 članov ZAPS (16% vseh članov ZAPS).

Temeljna statusna korporacijska pravila ustanovitve in poslovanja gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov posameznikov, povezanih oseb, gospodarskih interesnih združenj, podružnic tujih podjetij in njihovega statusnega preoblikovanja določa Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1-UPB3 (Ur.l. RS 65/2009). Samozaposelni v kulturi in samostojni podjetnik sta identična oblika poslovanja - fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja, oblika poslovanja se razlikuje samo po dodatni posebni olajšavi (15%) pri normiranih odhodkih, ki je omogočena samozaposlenim v kulturi. Družba z omejeno odgovornostjo je gospodarska družba, ena od vrst kapitalskih družb.

Pomembne razlike med SKD ter s.p. in gospodarsko družbo je absolutna odgovornost podjetnika, ki odgovarja z vsem svojim premoženjem, medtem ko družbenik v gospodarski družbi odgovarja le z vloženim kapitalom. Samozaposleni v kulturi in samostojni podjetnik lahko razpolaga s svojim prisluženim denarjem, kar ne velja za družbenika v gospodarski družbi,  prisluženi denar je last podjetja. V primeru, da si ga družbenik izplača, je ta denar dvakrat obdavčen. Prvič kot dobiček pravne osebe (20%), nato pa še kot dobiček, ki je izplačan lastniku (20%). Dobiček samozaposlenega v kulturi in samostojnega podjetnika je hkrati tudi njegova plača, kar pomeni, da svoje plače ne more uveljavljati kot strošek, lastnik d.o.o. svojo plačo sam sebi izplačuje, zato mu le ta predstavlja strošek. Stopnje obdavčitve dobička za samozaposlene v kulturi, s.p. in d.o.o. so zelo različne, podjetnik je obdavčen po progresivni lestvici dohodnine, družba pa z vedno enako stopnjo (za leto 2010 -20%) davka od dohodka pravnih oseb. Vodenje knjig je pri obeh oblikah podjetnika lahko poenostavljeno. Obe obliki podjetnika: samozaposleni v kulturi in samostojni podjetnik sta obliki, primerni za manjši in enostavnejši obseg poslovanja, družba z omejeno odgovornostjo pa zahtevnejši. Samozaposleni v kulturi je oblika primerna za začetek poslovanja, saj so v praksi davčni in računovodski postopki poenostavljeni, omogoča tudi možnost plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna. Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi fizična oseba, samozaposleni v kulturi ali samostojni podjetnik. Družba z omejeno odgovornostjo je primernejša oblika, kadar želi družbo ustanoviti več družbenikov. Družba z omejeno odgovornostjo je pri večjih dobičkih davčno ugodnejša od samostojnega podjetnika.

  SKD S.P. D.O.O.
osebna  odgovornost
DA
( z vsem svojim  premoženjem)

DA
(z vsem svojim premoženjem)


NE
( z vloženim kapitalom oz. kapitalom podjetja)

osnovni kapital

NE

NE 


7.500 EUR
(lahko v denarju ali v sredstvih)

 ustanovitveni  stroški

NE

NE


Enostavni postopek NE. Zahtevni postopek:
po notarski tarifi

  obdavčitev dobička


dohodnina 16 %, 27 %, 41 %
  glede na višino dohodka

 
dohodnina 16 %, 27 %, 41 %
  glede na višino dohodka

 
davek od dohodkov pravnih oseb  20  %

DDV
DA
(25.000 eur prometa)
ali  NE
 
DA
(25.000 eur prometa)
ali  NE
 
DA
(25.000 eur prometa)
ali  NE

normirani odhodki

  70%   25%  NE
  vodenje poslovnih knjig

  
enostavno knjigovodstvo ali
   dvostavno knjigovodstvo

 
enostavno knjigovodstvo ali
  dvostavno knjigovodstvo

 
dvostavno knjigovodstvo

 


na vrh

Povezave in viri prispevkov

 

samozaposleni v kulturi, avtorske pravice

Ministrstvo za kulturo

Avtorska agencija slovenije

Artservis

 

davki, računovodstvo

Davčna uprava republike Slovenije

Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije

računovodja.com

 

ustanovitev podjetij, poslovanje

Evropska komisija - tvoja evropa

Gospodarska zbornica Slovenije GZS

Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije JAPTI

Slovenski podjetniški sklad

Podjetniški portal

Državni portal republike Slovenije e-UPRAVA

Ministrstvo za gospodarstvo - Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost

Mladi podjetnik

Poslovni angeli Slovenije

 

izobraževanje

Center za poslovno usposabljanje

Data

 

subvencije za samozaposlitev

Zavod republike Slovenije za zaposlovanje

 

razvojno izobraževalni centri in razvojne agencije

Razvojna agencija zgornje gorenjske RAGOR

BSC Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Regionalna razvojna agencija Celje

Mariborska razvojna agencija

Razvojna agencija Savinja

Razvojna agencija Sora

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije

Razvojna agencija Sinergija

Regionalna razvojna agencija Mura

Regionalna razvojna agencija Posavje

Regionalna razvojna agencija Koroška

Razvojna agencija Sotla

Razvojna agencija Kozjansko

Regionalna razvojna agencija Notransko-kraške regije

RIC Novo mesto

 


na vrh
 
Poslovni subjekti

Povezave in viri prispevkov