Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovna pomoč

 

Urbigram

Urbigram je pripomoček za oblikovanje cen prostorskih aktov. Urbigram ne določa niti fiksnih niti priporočenih cen. Na osnovi poizvedb o doseženih in potrebnih cenah prikazuje odnos med cenami in površino obravnavanega prostora ter zahtevnostjo obdelave, oziroma območje v katerem se te cene gibljejo glede na specifiko projektov in izvajalcev.

Vrste prostorskih aktov

- Državni strateški prostorski načrt
- Državni prostorski načrt.
- Občinski prostorski načrt
- Občinski podrobni prostorski načrt
- Strateški del občinskega prostorskega načrta
- Regionalni prostorski načrt.

Metoda oblikovanja cene obravnava občinski prostorski načrt in občinski podrobni prostorski načrt. Ostalih prostorski akti so za tak način ocene po vsebini preveč različni.


na vrh

Občinski prostorski načrt (OPN)

V tabeli so prikazane cene glede na in zahtevnost OPN in glede na kalkulativne enote KE. Glede na zahtevnost razvrstimo obravnavani OPN v razrede od 1-5 po šestih kriterijih zahtevnosti: Če je pri določenem načrtu potrebno upoštevati kriterije iz več razredov se uporabi točkovanje pri katerem se vsak od šestih kriterijev zahtevnosti oceni z 0-5 točk in se predmetni načrt uvrsti v ustrezni razred glede na seštevek točk :

1. razred (FSI do 0,5) (do 9 točk):
Načrti z zelo nizko zahtevnostjo načrtovanja:
- zelo majhne zahteve glede na topografske in geološke danosti,
- zelo majhne zahteve glede na gradbeno in krajinsko okolje ter ohranjanja spomenikov,
- zelo majhne zahteve izrabe in zelo majhna gostota,
- zelo majhne zahteve oblikovanja,
- zelo majhne zahteve komunalne ureditve,
- zelo majhne zahteve glede varovanja okolja, kot tudi ekoloških pogojev.

2. razred (FSI do 1) (10-14 točk):
Načrti z nizko zahtevnostjo načrtovanja:
- majhne zahteve glede na topografske in geološke danosti,
- majhne zahteve glede na gradbeno in krajinsko okolje ter ohranjanja spomenikov,
- majhne zahteve izrabe in majhna gostota,
- majhne zahteve oblikovanja,
- majhne zahteve komunalne ureditve,
- majhne zahteve glede varovanja okolja kot tudi ekoloških pogojev.

3. razred (FSI do 2) (15-19 točk):
Načrti s povprečno zahtevnostjo načrtovanja:
- povprečne zahteve glede na topografske in geološke danosti,
- povprečne zahteve glede na gradbeno in krajinsko okolje ter ohranjanja spomenikov,
- povprečne zahteve izrabe in poprečna gostota,
- povprečne zahteve oblikovanja,
- povprečne zahteve komunalne ureditve,
- povprečne zahteve glede varovanja okolja kot tudi ekoloških pogojev.

4. razred (FSI do 3) (20-24 točk):
Načrti z nadpovprečno zahtevnostjo načrtovanja:
- nadpovprečne zahteve glede na topografske in geološke danosti,
- nadpovprečne zahteve glede na gradbeno in krajinsko okolje ter ohranjanja spomenikov,
- nadpovprečne zahteve izrabe in nadpovprečna gostota,
- nadpovprečne zahteve oblikovanja,
- nadpovprečne zahteve komunalne ureditve,  nadpovprečne zahteve glede varovanja okolja kot tudi ekoloških pogojev.

5. razred (FSI več kot 3) (25-30 točk):
Načrti z zelo visoko zahtevnostjo načrtovanja:
- zelo visoke zahteve glede na topografske in geološke danosti,
- zelo visoke zahteve glede na gradbeno in krajinsko okolje ter ohranjanja spomenikov,
- zelo visoke zahteve izrabe in zelo visoke gostota,
- zelo visoke zahteve oblikovanja,
- zelo visoke zahteve komunalne ureditve,
- zelo visoke zahteve glede varovanja okolja kot tudi ekoloških pogojev.

Kalkulativne enote KE določimo na osnovi spodnjih kriterijev:

1. Število prebivalcev v planskih izhodiščih 10 KE za vsakega prebivalca
2. Zazidalne površine 1800 KE za vsak hektar površine
3. Ostale urbanizirane površine 1400 KE za vsak hektar površine
4. Ostale površine (kmetijske, gozdne,… 35 KE za vsak hektar površine

Število KE za prve tri kriterije se sešteje in na osnovi tega določi prvi del cene, število KE po četrtem kriteriju pa se izračuna ločeno na osnovi uvrstitve v svoj honorarni razred.
KE = Kalkulativna Enota

  RAZRED 1 RAZRED 2 RAZRED 3 RAZRED 4 RAZRED 5
 KE
 EUR  EUR  EUR  EUR  EUR
5.000  5.000  6.000  8.000  11.000  14.000
10.000  7.000  8.000  10.000  14.000  18.000
20.000  10.000  12.000  15.000  18.000  21.000
40.000  12.000  15.000  18.000  21.000  24.000
60.000  14.000  17.000  21.000  24.000  27.000
80.000  18.000  21.000  24.000  27.000  29.000
100.000  22.000  24.000  27.000  29.000  32.000
150.000  25.000  27.000  30.000  33.000  35.000
200.000  30.000  32.000  35.000  37.000  40.000
250.000  36.000  39.000  42.000  46.000  49.000
300.000  42.000  45.000  48.000  52.000  56.000
350.000  47.000  50.000  54.000  58.000  62.000
400.000  52.000  55.000  59.000  63.000  67.000
450.000  56.000  60.000  63.000  67.000  71.000
500.000  59.000  63.000  67.000  70.000  74.000
600.000  64.000  67.000  70.000  73.000  77.000
700.000  68.000  71.000  74.000  77.000  81.000
800.000  73.000  76.000  79.000  82.000  85.000
900.000  79.000  82.896  85.000  88.000  92.000
1.000.000  83.000  86.000  89.000  92.000  96.000
1.500.000  89.000  92.000  95.000  98.000  102.000
2.000.000  95.000  98.000  101.000  104.000  107.000
 3.000.000   99.000  104.580  108.000  111.000  117.000

 


na vrh

Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN)

V tabeli so prikazane cene glede na površino OPPN in njegovo zahtevnost. Glede na zahtevnost razvrstimo obravnavani OPPN v razrede od 1-5 po šestih kriterijih zahtevnosti:
Če je pri določenem načrtu potrebno upoštevati kriterije iz več razredov se uporabi točkovanje pri katerem se vsak od šestih kriterijev zahtevnosti oceni z 0-5 točk in se predmetni načrt uvrsti v ustrezni razred glede na seštevek točk :

1. razred (FSI do 0,5) (do 9 točk):
Načrti z zelo nizko zahtevnostjo načrtovanja:
- zelo majhne zahteve glede na topografske in geološke danosti,
- zelo majhne zahteve glede na gradbeno in krajinsko okolje ter ohranjanja spomenikov,
- zelo majhne zahteve izrabe in zelo majhna gostota,
- zelo majhne zahteve oblikovanja,
- zelo majhne zahteve komunalne ureditve,
- zelo majhne zahteve glede varovanja okolja, kot tudi ekoloških pogojev.

2. razred (FSI do 1) (10-14 točk):
Načrti z nizko zahtevnostjo načrtovanja:
- majhne zahteve glede na topografske in geološke danosti,
- majhne zahteve glede na gradbeno in krajinsko okolje ter ohranjanja spomenikov,
- majhne zahteve izrabe in majhna gostota,
- majhne zahteve oblikovanja,
- majhne zahteve komunalne ureditve,
- majhne zahteve glede varovanja okolja kot tudi ekoloških pogojev.

3. razred (FSI do 2) (15-19 točk):
Načrti s povprečno zahtevnostjo načrtovanja:
- povprečne zahteve glede na topografske in geološke danosti,
- povprečne zahteve glede na gradbeno in krajinsko okolje ter ohranjanja spomenikov,
- povprečne zahteve izrabe in poprečna gostota,
- povprečne zahteve oblikovanja,
- povprečne zahteve komunalne ureditve,
- povprečne zahteve glede varovanja okolja kot tudi ekoloških pogojev.

4. razred (FSI do 3) (20-24 točk):
Načrti z nadpovprečno zahtevnostjo načrtovanja:
- nadpovprečne zahteve glede na topografske in geološke danosti,
- nadpovprečne zahteve glede na gradbeno in krajinsko okolje ter ohranjanja spomenikov,
- nadpovprečne zahteve izrabe in nadpovprečna gostota,
- nadpovprečne zahteve oblikovanja,
- nadpovprečne zahteve komunalne ureditve,  nadpovprečne zahteve glede varovanja okolja kot tudi ekoloških pogojev.

5. razred (FSI več kot 3) (25-30 točk):
Načrti z zelo visoko zahtevnostjo načrtovanja:
- zelo visoke zahteve glede na topografske in geološke danosti,
- zelo visoke zahteve glede na gradbeno in krajinsko okolje ter ohranjanja spomenikov,
- zelo visoke zahteve izrabe in zelo visoke gostota,
- zelo visoke zahteve oblikovanja,
- zelo visoke zahteve komunalne ureditve,
- zelo visoke zahteve glede varovanja okolja kot tudi ekoloških pogojev.

 

POVRŠINA RAZRED 1 RAZRED 2 RAZRED 3 RAZRED 4 RAZRED 5 RAZRED
  ha   EUR   EUR  EUR  EUR  EUR  EUR
 0,5  20.747  31.120  41.494  51.867  62.241  72.614
 1,0  26.971  40.456  53.942  67.427  80.913  94.398
 2,0  33.195  49.793  66.390  82.988  99.585  116.183
 3,0  39.419  59.129  78.838  98.548  118.257  137.967
 4,0  45.643  68.465  91.286  114.108  136.929   159.751
 5,0   51.867  77.801  103.734  129.668   155.602  
 6,0  57.054  85.581  114.108  142.635    
 7,0  62.241  93.361  124.481  155.602    
 8,0  67.427  101.141  134.855      
 9,0  72.614  108.921        
 10,0   77.801          

 

V ceno je vključeno:
- reambuliran geodetski načrt,
- katastrski načrt,
- urbanistične analize prostora,
- separatne študije: hrup, osončenje, požar, geomehansko poročilo ( brez vrtin)

V ceni so tri variantne rešitve izdelane do podrobnosti merila 1:500, ki jih izdela prevzemnik.
Variantne rešitve več avtorjev ali natečaj se ovrednotijo posebej.
Končna varianta arhitekturnih rešitev, ki je osnova za izdelavo OPPN, se izdela na osnovi bolj podrobne rešitve v M 1:200, ki je del idejnega projekta arhitekture in se ovrednoti posebej ali pa jo zagotovi naročnik.
Idejni projekti komunalnih vodov ter prometne študije, ki presegajo območje urejanja, niso del cene.
Poročilo o vplivih na okolje (POV) ni del cene.

 CENA JE DELJENA NA FAZE V RAZMERJU:
 Strokovne podlage  do 35%
 Strokovne rešitve – variante  do 15%
 Osnutek za javno razgrnitev in obravnava  do 30%
 Pridobivanje mnenj nosilcev  do 5%
 Postopek sprejemanja: osnutek in predlog  do 15%

 

 


na vrh
 
Vrste prostorskih aktov

Občinski prostorski načrt (OPN)

Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN)