Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovna pomoč

 

 V 1.:

Tabela je narobe, namesto IZP je pod PTD navedeno IDZ in namesto DGD je IDP.

O 1:

Tabela je pravilna. Po novi zakonodaji in v skladu s pravili stroke ima projektna dokumentacija več faz. Nekatere so namenjene naročniku, nekatere pa so izvlečki, namenjeni upravnim postopkom. Vrste projektne dokumentacije so: idejna zasnova (IDZ), idejna zasnova za projektne pogoje (IZP), idejni projekt (IDP), projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) ter projektna dokumentacija izvedenih del (PID). V Arhigramu 4.0 so tako v vrstici 29 navedene vrste in vrednosti za izdelavo projektne dokumentacije za upravne postopke, v vrsticah od 31 naprej pa vrednosti za ostalo projektno dokumentacijo, pri čemer so v fazah PZI in PID v vrstici 29 navede vrednosti za upravni del teh dveh faz, ki jih v določenih primerih (na primer vzdrževanje objekta) ni potrebno pripraviti.

 

V 2.:

Zanima me zakaj se v točkah D/F31, D/F38, D/F42 pojavljajo faze IDZ, IDP, ki jih po novem več ni?

O 2.:

Glej odgovor št. 1.

 

V 3.:

Požarni načrti – stopnja težavnosti je – če prav razumem -  v povezavi z izbrano stopnjo težavnosti arhitekture, kar se izkaže za nerealno – konkreten primer: rekonstrukcija dela šole (40 m2, razred II) – ŠPV po Arhigramu ocenjen na 82 eur, po prejetih ponudbah je znesek cca 500 eur + ddv. Predlog – za požar se posebej vpiše stopnja težavnosti.

O 3.:

V konkretnem primeru ni težava v zahtevnosti, temveč v izjemno majhni kvadraturi - 40 m2. Bolj smiselno bi bilo razmisliti o nekem minimalnem znesku za načrt požarne varnosti, kot se po novi zakonodaji imenuje ta del projektne dokumentacije.

 

V 4.:

predvidevam da ste V Arhigramu 4 naredili sledečo napako:

- Zavihek IZRAČUN VREDNOST NU, vrstice 40-43: 40 % od 1672 je 669 kar pomeni da je število efektivnih ur za obračun 1003 in da cena projektantske ure znaša 43 € (tako kot je v Arhigramu 3).

O 4.:

Za pridobivanje posla smo upoštevali le 20 % vseh ur in ne tako kot v Arhigramu 3, ko je bilo za pridobivanje posla namenjenih kar 40 %. V oklepaju pa je res ostala napačna navedba. Napako bomo popravili.

 

V 5.:

Odprl sem Arhigram... in žal ugotovil, da ni mogoče sestaviti ponudbe za parkovno ureditev in parkirišče (drugače, kot da je to "okolica stavb"). Predstavljeno orodje deluje, kot da je prostor le: stavbe in okolico stavb, kar bi seveda bilo popačeno razumevanje. 

Predlagam popravek Arhigrama, tako da bo mogoče tudi individualno izračunavanje za projekte krajinske arhitekture in ne le zgolj kot okolica stavbe. Potrebno bi bilo tudi dodati možnost za DGD za načrte krajinske arhitekture (npr. za gradbenoinženirske objekte po CC-SI 2412, ki so lahko samostojni glavni objekt in potrebujejo tudi gradbeno dovoljenje). Predlagam, da se ZAPS aktivno zavzame za svoje člane (tudi KA) in spodbuja projektiranje tovrstnih objektov s strani pooblaščenih arhitektov in krajinskih arhitektov in da ne razume prostora le kot okolico stavb ter prepušča projektiranje GIO inženirjem gradbeništva.

Žal so v tej verziji Arhigrama načrti krajinske arhitekture povsem izpuščeni in jih v zavihku "NU" sploh ni pod glavnimi načrti, kar je nerazumljivo in bi jih seveda bilo potrebno dodati. Tako program sploh ne vključi ponudbe za DGD za KA objekt, ki bi potreboval tudi ostale načrte (vodovod, elektro,...), saj se ti načrti izvedejo le za stavbo.

Stari Arhigram je predvideval "glavne" načrte za 1. arhitekturo in 2. krajinsko arhitekturo... kar je v tej verziji popolnoma izginilo... nekako bi se to lahko utemeljilo z zadnjimi zakonodajnimi spremembami... vendar neuspeh ZAPS, v okviru zakonodajnih sprememb, da se je načrt krajinske arhitekture popolnoma degradiral, vseeno ne opravičuje Zbornice, da sledi in podpira slabe prakse, pač pa bi se morala zavzemati za promocijo stroke.

Predlagam sodelovanje z MSKA pri popravkih tega orodja, saj je kot tako trenutno neuporabno za krajinske arhitekte.

O 5.:

Arhigram 4 je bil pripravljen kot premostitveni pripomoček do sprejetja Pravil stroke, ki poleg izdelave projektne dokumentacije opredeljujejo tudi druge storitve arhitektov in inženirjev. Arhigram 4 je tako na novo zakonodajo prirejen le terminološko, sicer pa ima popolnoma enake vsebine kot Arhigram 3. Več o tem lahko preberete v uvodnem besedilu. Nov pripomoček, usklajen s Pravilnikom, Pravili stroke in Uredbo o razvrščanju objektov je v pripravi, pri čemer bodo sodelovali tudi predstavniki KA. 

 

V 6.:

na beta verzijo programa za izračun projektantskih storitev imam pripombo:

opcije v programu ne ločijo postavk, ki so vključene v izračun na podlagi nove sprejete zakonodaje in tiste, ki to niso. Na primer IZP in IDZ. Menim, da bi bilo za hitro izračunavanje končnih vrednosti bolje, da bi bil program strukturiran tako, da bi se najprej ob vnosu površine, cene, zahtevnosti, ... izračunala vrednost, ki je po vsebini obvezna na podlagi zakonodaje. Kasneje se dodaja še opcije, ki niso obvezne. Na koncu je rezultat vsota ponujenih del iz obvezne vsebine in potrebne vsebine. Vključiti ne bi bilo napačno med razlage še razlago, kaj določene opcije pomenijo. Na primer kakšna je sedaj razlika med IZP in IDZ ali med IDZ in IDP? Glede na tabelo in izračun cene je razlika med IZP in IDZ oziroma PUD in PTD kar velika.

Na splošno bi bilo boljše. če bi se uporabljali izrazi, ki jih uporablja zakonodaja oziroma bi drugo izrazoslovje imelo razlago. Pojavlja se npr. tudi kratica DUP. Ugibam ali je to "dokumentacija za upravni postopek"?

Še boljše bi bilo tudi, da bi bil program tudi grafično obdelan tako, da bo bolj pregleden.

Se pa že veselim končne verzije, ker menim, da so taki pripomočki zelo dobrodošli, samo še bolj bi jih morali v praksi upoštevati pri ceni našega dela.

O 6.:

V Arhigramu 4 je poleg terminologije, ki jo določa Pravilnik, uporabljena tudi terminologija, ki jo določajo Pravila stroke – splošni akt, ki je sicer šele v pripravi, tako da so glede terminologije še možne spremembe. Razlaga kratic je na zavihku »EUR« na desni strani.