Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovna pomoč

 

7. ZAID - Področje udeležencev pri graditvi objektov in načrtovanju

Dokumenti, gradiva in zapisniki:

02.11.2017
Zakoni so  objavljeni v Uradnem listu dne 2. novembra 2017, veljati začnejo 17. novembra  2017, uporabljati pa se bodo začeli 1. junija 2018.
Povezava>

24.10.2017
Državni zbor je 24. oktobra 2017 sprejel paket treh zakonov, ki predstavljajo prenovo zakonodaje s področja gradenj in urejanja prostora, in sicer: Zakon o urejanju prostora (ZUREP-2), Gradbeni zakon (GZ) in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID).
Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID)>

01.09.2017
Na spodnji povezavi si lahko ogledate vse pripombe in amandmaje prispele do predvidenih rokov za oddajo: 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7342

01.09.2017
Na spodnji povezavi si lahko ogledate vse pripombe in amandmaje prispele do roka za oddajo: 31.08.2017.
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7342

24.05.2017
Vlada je na seji dne 24.05.2017 potrdila predlog Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2), in tako kompletirala sveženj prostorske in gradbene zakonodaje, ki vsebuje še Gradbeni zakon (GZ) in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID), ki ju je vlada že potrdila na seji dne 17.05.2017. Vlada bo vse predloge zakonov predložila Državnemu zboru RS v sprejetje po rednem zakonodajnem postopku.
Novica MOP>
Predlog Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti>

22.04.2017 
Ponovna medresorska obravnava
Dopis MOP>
Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti>

04.04.2017 
Pripombe ZAPS na zakone v ponovni medresorski obravnavi>

20.02.2017
Pripombe ZAPS>
Pripombe Izhodišča ZAPS in IZS>
Pripombe ZAPS in IZS skupne>

30.01.2017
ZAID - koalicijsko usklajevanje>

09.01.2017
Stališče lZS in ZAPS do alternativnega predloga MOP za ureditev regulacije inženirske in arhitekturne dejavnosti>

14.11.2016
Pripombe ZAPS ZPAI>
Dodatek PN>

04.11.2016
Pripombe ZAPS na zakone GZ in ZPAI> 

07.10.2016 
Javna razprava II.:
Zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih>

10.08.2016 
Stališče Matične sekcije krajinskih arhitektov (4.člen)>

20.07.2016 
Stališče Matične sekcije arhitektov (4.člen)>

08.04.2016
Dopis ZAPS - regulacija PN>
Stališče Matične sekcije prostorskih načrtovalcev>
Pripombe na 4.člen>

29.03.2016
Dopis ZAPS>
Stališče MSA>
Stališče MSKA>
Dopis IFLA-MSKA>

19.02.2016
Dopis ZAPS>
Pripombe ZPAI>

21.11.2015 
Javna razprava I:
Pojasnila GZ ZuREP>
Zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih>

28.11.2014 EU - Medsebojna primerjava regulacije poklica arhitekt
Vmesno poročilo Evropske komisije 28.11.2014

24.10.2014 
Stališče ZAPS o regulaciji poklicev in dejavnosti

07.10.2014 
Analiza izdelovalcev PGD projektov v Pomurju
Poročilo 


30.09.2014 
Medsebojna primerjava regulacije poklica arhitekt na Evropski komisiji 
Vprašalnik
Nacionalno poročilo Slovenija
Architects discussion paper
Predstavitev Slovenije

19.09.2014 
Raziskava strokovnega ozadja poslovnih subjektov, ki opravljajo dejavnost projektiranja
Rezultati raziskave

15.09.2014 Posodobitev Direktive o priznanju poklicnih kvalifikacij
Študija ACE/ENACA

24.01.2014 Sestanek delovne skupine na MzIP
Povzetek sestanka
Udeleženci pri prostorskem načrtovanju
Predstavitev predloga ureditve IZS

22.01.2014   Izhodišča MzIP: 
Primerjalnopravni pregled 
Obvezno članstvo analiza 
Predlog izhodišč 
Regulacija inżenirjev v EU 
Predlog Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti - 2007

20.01.2014
Predlog ureditve IZS
Odziv ZAPS na Predlog izhodišč MzIP
Odziv ZAPS na Predlog ureditve IZS
Odziv ULFGG in OGFF na Predlog izhodišč MzIP

16.09.2013
Sklep o ustanovitvi projektnih skupin

Delovna skupina:

MzIP: mag. Sabina Jereb MzIP (vodja), Tatjana Bavdek (namestnica), Lidija Balantič, Natalija Fon-Boštjančič, Saša Galonja,  Pavli Koc
Predstavniki ZAPS: Davorin Gazvoda, Helena Kovač, Vlado Krajcar (koordinator)
Člani delovne skupine ZAPS: Rok Benda, Davorin Gazvoda, Vlado Krajcar, Helena Kovač, Urška Pollak, Rajko Sterguljc, Mateja Sušin Brence, konzultanti: Iztok Zrinski, Marko Einspieler 
Predstavniki ODP: Andreja Benko, Alma Zavodnik Lamovšek 
Predstavniki IZS: mag.Tomaž Černe, Ivan Leban, mag.Barbara Škraba Flis

12.2012 
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo:
Paket ukrepov - Sprememba zakonodaje reguliranih dejavnosti na področju obrti, turizma in gradbeništva