Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovna pomoč

 

Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID)

V nadaljevanju so podani odgovori na vprašanja v zvezi z načinom opravljanja poklicnih nalog pooblaščenih arhitektov in inženirjev in pogoji za opravljanje dejavnosti po Zakonu o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Ur. l. RS, št. 61/2017, v nadaljevanju ZAID), pri tem pa so odgovori informativne narave in ne prejudicirajo morebitne odločitve v konkretnih postopkih.


Vprašanje 1:
Zanima me ali izpolnjujem pogoj za opravljanje dejavnosti, če imam najmanj polovico deleža v družbi (d.o.o.) in sem pooblaščeni arhitekt/inženir, nisem pa poslovodni organ?

Odgovor 1:
ZAID v tretjem odstavku 5. člena določa, kako lahko pooblaščeni arhitekti in inženirji opravljajo svoje poklicne naloge. Bistveno je, da so ali samostojni podjetniki ali v delovnem razmerju ali temu razmerju primerljivem odnosu. Torej da poklicne naloge opravljajo stalno in trajno. Iz vašega vprašanja ni razvidno, če izpolnjujete pogoje po omenjenem 5. členu ZAID.
V drugem odstavku 14. člena ZAID pa so določeni pogoji za opravljanje dejavnost na področju poklicnih nalog pooblaščenih arhitektov in inženirjev. V drugi alineji drugega odstavka tega člena je določen pogoj zaposlitve pooblaščenega arhitekta ali inženirja v družbi ali druga možnost, ki je več kot polovični poslovni delež pooblaščenih arhitektov ali inženirjev v družbi, pri čemer mora biti eden izmed njih tudi poslovodni organ. Iz vašega vprašanja ne izhaja, da bi družba izpolnjevala naštete pogoje, saj ni razvidno, da bi imela zaposlenega pooblaščenega arhitekta ali inženirja v družbi, niti ni razvidno, da bi bil direktor družbenik, ki je pooblaščeni inženir.
Če ta pogoj ni izpolnjen, bo morala vaša družba zaposliti pooblaščenega arhitekta, med katerimi ste lahko tudi vi, s čimer sami zadostite pogoju iz 5. člena ZAID, družba pa zadosti pogoju iz 14. člena ZAID.


Vprašanje 2:
Zanima me ali sta odstavka: “...ali če imajo najmanj polovico deležev v družbi družbeniki, ki so pooblaščeni arhitekti ali inženirji” in “gospodarski subjekt, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje arhitekturne in inženirske dejavnosti iz tega zakona in je eden od pooblaščenih arhitektov ali inženirjev hkrati poslovodni organ med seboj povezana ali moraš izpolnjevati le enega oziroma drugega za opravljanje dejavnosti?

Odgovor 2:
V drugi alineji drugega odstavka 14. člena ZAID sta navedena stavka povezana z veznikom »in« kar pomeni, da je treba izpolnjevati oba pogoja, torej istočasno s tem da imajo najmanj polovico deležev v družbi pooblaščeni arhitekti ali inženirji ali da ima polovico deležev drug gospodarski subjekt, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje arhitekturne in inženirske dejavnosti, mora biti v enem ali v drugem od teh pogojev hkrati izpolnjen pogoj, da je eden od teh pooblaščenih arhitektov ali inženirjev tudi poslovodni organ.


Vprašanje 3:
Zanima me ali gre pri krajšem delovnem času za vse oblike skrajšanega delovnega časa ali samo v posebnih primerih (invalid, začasno nezmožen za delo in starši mlajših otrok)?

Odgovor 3:
Pri pojmu »krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja« iz druge alineje drugega odstavka 14. člena ZAID gre za posebne primere krajšega delovnega časa, ki so trenutno našteti v prvem odstavku 67. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Tam je omenjen krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu. To pomeni, da krajši delovni čas ne vključuje vseh oblik krajšega delovnega časa.


Vprašanje 4:
Zanima me ali je 14. člen ZAID dokončen ali se v kratkem obeta kakšna sprememba?

Odgovor 4:
Zakon je začel veljati 17. novembra 2017, uporabljati pa se začne 1. junija 2018. Vsebina 14. člena ZAID je trenutno v takšni obliki, morebitnih sprememb pa ni mogoče predvideti.


Vprašanje 5:
Po izidu nove zakonodaje nisem v sprejetih zakonih zasledil, kako bo urejeno glede pooblaščenih inženirjev, ki smo že v pokoju. Sam imam pooblastila za projektanta, vodjo del in nadzornika po ZGO-1C. Sem pa tudi 75% lastnik firme. Kako bo z že delujočimi projektivnimi biroji. Sam sem 75% lastnik projektivnega biroja, upokojen, zaposleni pa nima statusa pooblaščenega inženirja. Bo mogoče delovanje biroja naprej?

Odgovor 5:
Glede družbe je treba pojasniti, da bo morala projektantska družba, v kateri imate 75 % poslovni delež, v skladu z drugo alinejo drugega odstavka 14. člena ZAID zaposliti pooblaščenega arhitekta ali inženirja za polni delovni čas, ali v posebnih primerih za krajši delovni čas (delni upokojenec, delni invalid, začasno ne zmožen za delo ali starši mlajših otrok), kot pojasnjeno v nadaljevanju. Ta oseba ste lahko tudi vi. Prehodno obdobje za izpolnitev pogojev za opravljanje dejavnosti je eno leto po začetku uporabe ZAID, to je do 1. 6. 2019.
V zvezi z upokojenci je treba še pojasniti, da se lahko v skladu z drugo alinejo drugega odstavka 14. člena ZAID zaposlitev izvede tudi za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja. Slednje je urejeno v prvem odstavku 67. člena Zakona o delavnih razmerjih (ZDR-1), kjer je omenjen krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu. V skladu z določbo 40. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki bo stopil v veljavo 1. 1. 2018, pa je mogoče pridobiti pravico do delne pokojnine, če posameznik za preostali del ostane v obveznem zavarovanju, kar pomeni, da je za preostali del še vedno v delovnem razmerju ali samostojni podjetnik. Če ste torej upokojenec, bi primarno morali na podlagi 40. člena ZPIZ-2 zaprositi za izplačevanje delne pokojnine, ker bi za preostali del še vedno plačevali ustrezne prispevke, s čimer bi zadostili pogoju, da ostanete pooblaščeni arhitekt ali inženir.


Vprašanje 6:
Ali ZAID v čemerkoli prepoveduje, da fakulteta prevzame projektantski posel?

Odgovor 6:
Fakulteta lahko prevzame projektantski posel pod pogojem, da izpolnjuje vse pogoje iz 14. člena ZAID.


Vprašanje 7:
Glede na nova določila ZAID, bo moral biti inženir zaposlen za polni ali skrajšani delovni čas v podjetju, ki opravlja inženirske dejavnosti. Lepo prosim za pojasnilo, kako lahko uredim zadeve v mojem primeru; za določen čas do decembra 2018 sem zaposlena za 8 ur dnevno kot vodja kohezijskega projekta na javnem podjetju. Poleg tega opravljam inženirske storitve s svojim podjetjem v obliki d.o.o.. Ali se lahko zaposlim v svojem podjetju za dodatni dve uri/dan, da bom imela status urejen skladno z zakonodajo?
Naslednje vprašanje pa je iz naslova dejavnosti. Pri AJPESU imam registrirano dejavnost pod šifro 71.129 (druge inženirske dejavnosti in svetovanje). Primarna dejavnost je opravljanje nadzora, poleg tega pa izdelujem tudi popise in ocene investicij. Ali je šifra dejavnosti ustrezna?

Odgovor 7:
Dodatna zaposlitev (dve uri na dan) v vašem podjetju vam ne bo omogočala opravljanja poklicnih nalog pooblaščenega inženirja. V skladu z drugo alinejo drugega odstavka 14. člena ZAID je mogoča zaposlitev s krajšim delovnim časom v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja. Slednje je urejeno v prvem odstavku 67. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), kjer je omenjen krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu. Če ste zaposleni pri drugem delodajalcu, se krajša zaposlitev v vaši družbi ne bo upoštevala. To pomeni, da bo vaša družba lahko opravljala dejavnost le, če bo imela zaposlenega pooblaščenega arhitekta oziroma inženirja za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih ali pa če boste hkrati vi kot najmanj polovična lastnica družbe obenem tudi poslovodni organ (direktorica družbe).
Šifra dejavnosti je ustrezna, saj šifra 71.129 vključuje tudi gradbeni nadzor pri graditvi objektov in tehnično svetovanje. To pomeni, da s šifro dejavnosti družba izpolnjuje pogoj iz prve alineje drugega odstavka 14. člena ZAID, izpolnjevati mora pa še ostale.


Vprašanje 8:

Če želim opravljati delo pooblaščenega inženirja, imam dva načina (polno sem zaposlen v neinženirskem podjetju) ali ustanovitev tako imenovanega popoldanskega s.p. ali kot delovno pravno razmerje (kot prokurist) s podjetjem (d.o.o. ali d.n.o.), katerega sem družbenik.
Ali je tukaj kakšna omejitev? Npr. da bi bil družbenik samo 1%, vendar imenovan kot prokurist.
Se pa razume, da bi podjetja vsa izpolnjevala pogoje iz ostale zakonodaje (zavarovanje, šifre dejavnosti itd.)

Odgovor 8:
V skladu z določbo druge alineje tretjega odstavka 5. člena ZAID lahko pooblaščeni arhitekti in inženirji svoje poklicne naloge opravljajo stalno in trajno med drugim tudi na podlagi delovnega razmerja v gospodarskem subjektu, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje arhitekturne in inženirske dejavnosti po določbah tega zakona. Iz te določbe sledi, da delo pooblaščenega inženirja ne morete opravljati, če ste že zaposleni za polni delovni čas v neinženirskem podjetju.
V skladu z drugo alinejo drugega odstavka 14. člena ZAID ne bo mogoče opravljati poklicnih nalog pooblaščenega inženirja v »popoldanskem s.p.«, saj dejavnost popoldanskega s.p. ne bo več mogoča. V ZAID namreč piše, da mora fizična oseba, ki samostojno opravlja arhitekturno ali inženirsko dejavnost, le to opravljati za polni delovni čas oziroma za krajši delovni čas le v primeru razlogov po ZDR.
V primeru, da sklenete delovnopravno razmerje za polni delovni čas v gospodarskem subjektu, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje arhitekturne in inženirske dejavnosti, izpolnite pogoj iz druge alineje tretjega odstavka 5. člena ZAID, hkrati pa bo gospodarski subjekt izpolnil pogoje iz druge alineje drugega odstavka 14. člena ZAID za opravljanje dejavnosti, saj bo zaposloval pooblaščenega inženirja za polni delovni čas. Če v tem primeru opravljate še funkcijo prokurista v družbi, ni bistveno, saj je pomembno, da ste v delovnem razmerju za polni delovni čas v družbi, ki opravlja arhitekturno ali inženirsko dejavnost. Prav tako v takšnem primeru ni odločilno, da ste družbenik v družbi, kjer ste zaposleni.
V skladu z drugo alinejo drugega odstavka 14. člena ZAID lahko dejavnost na področju poklicnih nalog pooblaščenih arhitektov in inženirjev opravlja tudi gospodarski subjekt, pri katerem imajo najmanj polovico deležev v družbi družbeniki, ki so pooblaščeni arhitekti ali inženirji in je eden od pooblaščenih arhitektov ali inženirjev hkrati poslovodni organ. Iz tega izhaja, da mora družba imeti vsaj polovico poslovnih deležev v lasti pooblaščenih inženirjev ali arhitektov. Ta možnost za vas ni optimalna, saj z njo ne izpolnite pogojev iz 5. člena ZAID. Pojasniti je treba tudi, da prokurist v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ni poslovodni organ družbe, temveč je pooblaščenec družbe.


Vprašanje 9:

Kaj če sem lastnik podjetja?

Odgovor 9:
Kot imetnik poslovnih deležev v družbi boste morali izpolniti pogoje za opravljanje poklicnih nalog pooblaščenih arhitektov in inženirjev določenih v 5. členu ZAID. Gospodarski subjekt pa bo moral za opravljanje arhitekturne in inženirske dejavnosti izpolnjevati tudi pogoje iz 14. člena ZAID.


Vprašanje 10:
Sprašujem v zvezi z novim zakonom o arhitektonski in inženirski dejavnosti, ki se ga začne uporabljati 1.06.2018. Gre za podjetje, ki se ukvarja z geodetskimi storitvami.
Ali mora biti pooblaščen inženir s področja geodezije zaposlen za polni delovni čas že 01.06.2018 ali se lahko zaposli za polni delovni čas šele 01.09.2018? Seveda želimo celoten čas opravljati geodetske storitve.
Prosim še, da navedete, kateri členi zakona to opredeljujejo.

Odgovor 10:
Prehodno obdobje za prilagoditev načina opravljanja poklicnih nalog pooblaščenih arhitektov in inženirjev je šest mesecev po začetku uporabe zakona, torej od 1. 6. 2018 do 1. 12. 2018. Pooblaščeni inženir s področja geodezije je lahko polno zaposlen šele z dnem 30. 11. 2018, saj mora do 1. 12. 2018 poslati dokazila o načinu opravljanja poklicnih nalog in dokazila o sklenjenem zavarovanju odgovornosti za škodo, sicer mu bo IZS po uradni dolžnosti izdala odločbo o mirovanju.
Prehodno obdobje za pooblaščene inženirje s področja geodezije je določeno v drugem odstavku 56. člena ZAID.


Vprašanje 11:
ZAID prinaša novo regulacijo in sicer PI-PRom.inž. Zanima me, kako naj se po novem opredelim, glede na to da projektiram na področju cest. Projekt ceste (cestnega priključka, parkirišča, zunanje ureditve objekta, križišča..) je sestavljen iz gradbeno-tehničnih načrtov (vanje sodijo tudi situacije prometnih ureditev - postavitev signalizacije), iz prometnih študij (prometna študija cestnega priključka, prometna študija križišča) in iz elaboratov začasnih prometnih ureditev - cestnih zapor (večino cest se gradi pod prometom). Vse zgoraj našteto se med seboj nerazdružljivo prepleta (Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik o cestnih priključkih...). Nova regulativa to deli na dva dela PI in PI-PRom.inž. Gradnja cest in pade pod PI, ostali prometni del pa pod PI-PRom.inž. To razumem enako, kot bi letalu odstranili krila. Poklic, ki ga opravljam 10 let se torej ukinja. Prosim za posredovanje širših nalog, ki jih bo lahko opravljal PI-PRom.inž., da se bom lahko v prihodnjih 6 mesecih pripravil na spremembe zakonodaje. Hvala in lep dan.

Odgovor 11:

Po ZGO-1 je regulirano le področje izdelave načrtov gradbenih konstrukcij in gradbenih načrtov, med drugim tudi s področja cestne infrastrukture. Temu se reče projektiranje.
Področje izdelave elaboratov, študij ipd. s področja prometa v ZGO-1 ni regulirano, kar pomeni, da lahko te izdelke do 1.6.2018 izdela vsakdo, ki prejme naročilo. Po ZGO-1 in ZAID se temu reče načrtovanje (in ne projektiranje), ker ne gre za izdelavo načrtov.
Tudi v bodoče bodo gradbeni načrti ceste (cestnega priključka, parkirišča, zunanje ureditve objekta, križišča..) sodili v pristojnosti pooblaščenih inženirjev s področja gradbeništva (PI-G).
Zagotovo bo izdelava prometnih študij (prometna študija cestnega priključka, prometna študija križišča) ipd. sodila v pristojnost pooblaščenih inženirjev s področja prometnega inženirstva (PI-Prom).
Noben poklic se s tem ne ukinja. Nasprotno, področje prometnega inženirstva se regulira.
Prosili ste, da vam posredujemo širše naloge, ki jih bo lahko opravljal PI-PRom.inž.. Naloge določa zakon in so zapisane v 4. členu ZAID.


Vprašanje 12:
Zaposlen sem v gradbenem podjetju, kjer vodim službo za projektiranje in organiziranje gradbenih del. Podjetje je registrirano tudi v IZS kot projektantsko podjetje. Sem pooblaščeni inženir s štampiljko G. Z novim ZAID se uveljavlja naziv pooblaščeni inženir s področja prometnega inženirstva. V naši službi izdelujemo poleg projektne in tehnološke dokumentacije tudi prometne elaborate - elaborate zapor. Zanima me ali bomo sedaj projektantje z G, ki smo imeli sedaj pooblastilo in bili odgovorni za elaborate prometnih zapor, še vedno imeli ali ne?

Odgovor 12:
Na zbornico ste poslali vprašanje, v katerem ste zapisali, da v vaši službi izdelujete poleg projektne in tehnološke dokumentacije tudi prometne elaborate - elaborate zapor. Zanima vas, ali boste s pooblastilom za področje G, s katerim sedaj izdelujete elaborate zapor, le te lahko izdelovali tudi v bodoče?
Najprej vam želim povedati, da za izdelovanje elaboratov prometnih zapor po ZGO-1 ni potrebno nikakršno pooblastilo, ker elaborat ni načrt po ZGO-1. Pooblastilo je po ZGO-1 potrebno le za izdelovanje načrtov.
V tem trenutku vam še ne morem povedati, ali boste elaborate prometnih zapor lahko izdelovali s pooblastilom za področje G. To bo stvar preučitve obeh področij (G in za področje prometnega inženirstva) in dogovora v zbornici, ki ga pa še ni.

Vprašanje 13:
Prosim za razlago ali je glede na nov Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) lahko arhitekt oz. pooblaščeni inženir zaposlen v dveh različnih birojih – v vsakem biroju za polovični delovni čas, v obeh birojih pa nastopa oz. opravlja naloge » odgovornega vodje projekta.«

Odgovor 13:
Pooblaščeni arhitekt ali inženir je lahko zaposlen za polovični delovni čas v dveh gospodarskih subjektih, ki izpolnjujeta pogoje za opravljanje arhitekturne in inženirske dejavnosti po določbah ZAID (14. člen).
 

Vprašanje 14:
Zanima me ali ali bo strokovni sodelavec za urbanizem, ki bo z dnem uveljavitve novega Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) opravljal naloge občinskega urbanista na podlagi ZUreP-1, lahko še naprej opravljal naloge kot občinski urbanist po
predlogu novega ZUreP-2.

Odgovor 14:
Kot ste že sami primerno povzeli, prehodna določba 294. člena ZUreP-2 določa, da osebe, ki z dnem uveljavitve tega zakona izpolnjujejo pogoje za občinskega urbanista v skladu z ZUreP-1, lahko nadaljujejo opravljanje nalog kot občinski urbanisti po tem zakonu. Navedeno pomeni, da v kolikor občina že ima zaposleno strokovno osebo, pristojno za naloge urbanizma, bo lahko ta
oseba opravljala naloge občinskega urbanista po ZUreP-2, vendar pod pogojem, da z dnem uveljavitve ZUreP-2 izpolnjuje vse pogoje, ki jih za občinskega urbanista določa ZUreP-1. Oseba tako mora imeti izpolnjene pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca, kot jih opredeljuje 130. člen Zakona o graditvi objektov (ZGO) – torej pridobljeno licenco »A«, »KA« ali »P«, pri čemer vrsta licence trenutno še vedno omejuje vsebino njihovega dela. Ker določba 294. člena ZUreP-2 ne vsebuje morebitnih omejitev vsebine dela občinskega urbanista za posamezne pridobljene licence, lahko že samo dejstvo, da je posamezna oseba zaposlena v
občini kot občinski urbanist in ima pridobljeno licenco »A«, »KA« ali »P« omogoči občini in tej osebi, da lahko opravlja vse naloge občinskega urbanista po predlogu novega ZUreP-2. Gre za neke vrste zakonski odpustek, ki ga predlog zakona omogoča občinam, ki imajo že uveljavljeno sodelovanje usposobljenega strokovnjaka za urbanizem, da ne bodo potrebovale dodatnih zaposlitev in da se v največji možni meri omogoči prenos znanja in izkušenj tudi v nadaljnje obdobje.
Če pa zaposlena oseba teh pogojev iz ZUreP-1 oz. ZGO ne izpolnjuje, ne more opravljati nalog občinskega urbanista na podlagi navedene prehodne določbe 294. člena ZUreP-2, ampak mora izpolnjevati siceršnje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca po predlogu Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID).
Velja še omeniti, da za sodelovanje občinskega urbanista po predlogu ZUreP-2 ni nujna sklenitev pogodbe o zaposlitvi, ampak se lahko sodelovanje izvede tudi na podlagi drugih pogodb civilnega prava. Pri tem ministrstvo spodbuja skupne oz. medobčinske oblike izvajanja javnih nalog urejanja prostora, bodisi v obliki medobčinskih uprav, skupnih javnih zavodov, ali kako drugače.
 

Vprašanje 15:
Na nas ste se obrnili z naslednjimi ugotovitvami in vprašanji glede občinskega urbanista.
Pri zahtevi ZUreP–2, da mora imeti vsaka občina zagotovljeno sodelovanje občinskega urbanista ugotavljate sledeče:
-    Občinski urbanist je lahko le pooblaščeni prostorski načrtovalec (fizična oseba),
-    Občinski urbanist je lahko zaposlen na občini, lahko pa pogodbeno zaposlen,
-    Občinski urbanist ne sme izdelovati elaborata lokacijske preveritve, vse ostalo po zakonu lahko, tudi OPPN, OPN, ter
-    Občinski urbanist in občina lahko sami izdelujejo PA.

Odgovor 15:
Skladno s 44. členom ZUreP-2 je občinski urbanist oseba, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega prostorskega načrtovalca v skladu s predpisi, ki urejajo arhitekturno in inženirsko dejavnost (ZAID). Torej delo občinskega urbanista je opravljanje funkcije, ki je vezano na osebo, neglede na status sodelovanja (zaposlen na občini ali sodeluje v drugi obliki).
Občinski urbanist bo torej lahko tudi pooblaščeni arhitekt PA, skladno z ZAID, ki bo opravil strokovni izpit po 1.6.2018, v katerega bodo zajete vse vsebine, ki jih zahteva zakon, tudi vsebine za področje občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN).
Pooblaščeni arhitekt, ki ima po 129. člen ZGO-1, že pridobljeno pravico izdelovanja načrtov arhitekture (vendar z omejenim pooblastilom brez pravice vodenja izdelave OPPN), bo lahko po 1.6.2018 pristopil k strokovnemu izpitu za pooblaščenega arhitekta PA skladno z ZAID, pri katerem se mu bodo priznale že opravljene vsebine, opraviti bo pa moral še del izpita za področje OPPN, s čimer bodo lahko pridobili vse pravice pooblaščenega arhitekta PA, ki mu daje ZAID, torej tudi opravljanje naloge občinskega urbanista.
Delo občinskega urbanista skladno z drugim in četrtim odstavkom 44. ZUreP-2 obsega preverjanje elaborata lokacijske preveritve, ter pripravo (vodenje, izdelavo, spremljanje…) vseh občinskih prostorskih aktov. ZUreP-2 prepoveduje le vodenje postopka lokacijske preveritve, ko občinski urbanist hkrati v tem postopku nastopa kot stranka, bodisi on sam, bodisi njegov zakonski ali zunajzakonski partner ali bližnji sorodnik do tretjega kolena, ali če nastopa kot izdelovalec elaborata lokacijske preveritve.


Vprašanje 16:
Pri zahtevi ZUreP–2, da mora imeti vsaka občina zagotovljeno sodelovanje občinskega urbanista, pa glede na ugotovitve s terena, postavljate naslednja vprašanja:
-    Postavlja se vprašanje, ali je gospodarski subjekt lahko občinski urbanist?
-    Ali je občinski urbanist le fizična oseba, pooblaščeni prostorski načrtovalec?
-    Ali se zaposlen v firmi lahko pogodbeno dogovori za opravljanje dela OU na eni ali na več občinah?
-    Ali se s.p. lahko pogodbeno dogovori za opravljanje dela občinskega urbanista?
-    Ali občinski urbanist  lahko izdeluje prostorske akte v tej isti občini (prej je to v zakonu bilo prepovedano)?
-    Ali zaposleni v firmi, ki je registrirana za izdelavo prostorske in urbanistične dokumentacije, ki bi bili hkrati občinski urbanisti niso v navskrižju interesov? Praktično bo ta firma preko svojega zaposlenega upravljala s prostorom občine in sebi nameščala posle. Lahko se zgodi, da zaposlen v firmi 4 ure dela za občino kot OU, potem 4 ure za firmo, kot zaposlen v njej in to na poslih, ki jih je sam sebi dal.

Odgovor 16:
ZUreP-2 v 44. členu funkcije občinskega urbanista ne omejuje na fizično osebo, ampak na opravljanje dejavnosti pooblaščenega arhitekta in pooblaščenega prostorskega načrtovalca. Iz 5. člena ZAID izhaja, da lahko pooblaščeni arhitekt in pooblaščeni prostorski načrtovalec svoje delo opravljata kot javni uslužbenec, s.p., ali na podlagi pogodbenega sodelovanja z gospodarsko družbo. Ta gospodarska družba mora prav tako izpolnjevati določene pogoje (14. člen ZAID): da ima vpisano dejavnost v Poslovni register Slovenije, da ima urejeno zavarovanje, da ima zaposlenega vsaj enega pooblaščenega arhitekta ali inženirja ali da je zagotovljen ustrezen delež lastništva. Torej kot občinski urbanist lahko deluje fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje po ZAID.
Z namenom preprečevanja potencialno koruptivnih dejanj in navzkrižja interesov, je bilo v ZUreP-2 vpeljanih več določb, ki se nanašajo na transparentnost postopkov priprave prostorskih aktov, sodelovanje javnosti, varovanje integritete, razkrivanja morebitnih nasprotnih interesov, itd.
ZUreP-2 tako že na samem začetku zelo jasno postavlja načela urejanja prostora, ki veljajo pri vse postopkih vezanih na urejanje prostora. Za občinskega urbanista je še posebej pomemben peti odstavek 9. člena, ki govori o integriteti »Osebe, ki posredno ali neposredno izvršujejo občinske ali državne pristojnosti pri urejanju prostora, so se dolžne izogibati okoliščinam, v katerih njihov zasebni interes vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njihovih nalog, ter opozoriti na takšna nasprotja po postopku v skladu z določbami predpisa, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.« v kombinaciji z načelom strokovnosti, načelom sodelovanja javnostmi, načelom ekonomičnosti postopka ter drugimi.
Občinski postopki urejanja postopka so transparenti, pri njih pa poleg investitorja, izdelovalca in občine, v kateri ima poleg župana in občinskega sveta posebno vlogo občinski urbanist, sodelujejo še javnost, nosilci urejanja prostora, ministrstvo ter nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu.
ZUreP-2 v 113. členu (razkritje morebitnega nasprotja interesov) veže postopek OPN na predpis, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije, pri čemer so k razkritju morebitnega nasprotja interesov zavezane vse osebe, ki posredno ali neposredno izvršujejo občinsko pristojnost priprave in sprejema OPN. To velja tudi za OPPN, ker se uporablja smiselno enak postopek priprave kot za OPN.
Delo občinskega urbanista je skladno z ZUreP-2 strokovno svetovanje, skrb za celostno politiko prostorskega razvoja in skrb za koordinacijo priprave prostorskih aktov ter izvajanje nalog v postopkih lokacijske preveritve in je skozi vse postopke občinske urejanja prostora nadzorovano s strani različnih deležnikov, ki imajo širok nabor ukrepov, za podajanje predlogov in pripomb, ter opozarjanje na nepravilnosti in napake v postopkih.
Občinski urbanist je hkrati tudi kot pooblaščeni prostorski načrtovalec ali pooblaščeni arhitekt zavezan k spoštovanju ZAID, ter mora kot član Zbornice za arhitekturo in prostor (ZAPS) posredno upoštevati tudi zbornične predpise (etični kodeks).

 
Vprašanje 17:
Na tukajšnjem ministrstvu smo prejeli vaša vprašanja v zvezi z novo zakonodajo. Navajate, da ste v biroju trije partnerji in od vas samo eden izpolnjuje vse pogoje za pooblaščenega arhitekta. Do zdaj ste se držali dogovora in imeli delo razdeljeno na strokovno svetovanje, marketing in organizacijsko vodenje (odgovorni vodja projektov) poleg vsega ostalega dela, ki je sestavni del v projektivnem biroju.  Eden izmed partnerjev se je odločil, da bo kot vodjo projekta imenoval kolega, ki v biroju dela samo kot zunanji sodelavec (s.p.) in se je po 1. 6. 2018 vpisal v imenik zbornice. Z birojem nima urejene nikakršne podjemne pogodbe. Ali morate po novi zakonodaji ločiti vlogo pooblaščenega projektanta in vodje projekta? Oba sta namreč v celoti soodgovorna za izvajanje dobre prakse.  Ali je lahko vodja projekta arhitekt, ki ima urejen delovni odnos z birojem samo s podjemno pogodbo - verjetno pa mora imeti urejeno zavarovanje kot s.p., če prodaja oziroma bo opravljal v biroju storitev vodje projekta? Pooblaščeni arhitekt pa ostaja le tisti, ki ima v biroju urejen status zaposlenega oziroma je v rednem delovnem razmerju?  Ali si prav razlagate novi Gradbeni zakon in ZAID?
Obenem sprašujete, kaj se bo štelo kot dokazilo za legalizacijo objektov daljšega obstoja (pred letom 1967 obstajajo aero posnetki, kaj bomo tokrat uporabili kot dokazilo)?


Odgovor 17:
Uvodoma pojasnjujemo, da je časa za prilagoditev novim pogojem za opravljanje arhitekturne in inženirske dejavnosti po ZAID eno leto od začetka njegove uporabe, to je do 1.6.2019. Po tem datumu bodo morali vsi udeleženci izpolnjevati nove, relativno strožje pogoje. Za navedeno projektivno podjetje to pomeni, da (to je ena od opcij iz 14. člena ZAID) mora imeti vsaj enega zaposlenega (polni delovni čas ali krajši v posebnih primerih po ZDR), ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega arhitekta in inženirja. Če bo torej partner, ki izpolnjuje pogoje za PI/PA polno zaposlen v podjetju, bo to podjetje lahko po 1.6.2019 nemoteno poslovalo še naprej.

Kar se tiče sodelovanja zunanjih sodelavcev, GZ ne onemogoča situacije, da projektant za izdelavo projektne dokumentacije sodeluje tudi z zunanjimi sodelavci. GZ namreč glede pooblaščenih arhitektov in inženirjev, ki niso zaposleni pri projektantu, ki izdeluje dokumentacijo, v prvem odstavku 12. člena GZ določa, da če projektant za izdelavo projektne dokumentacije ne razpolaga s svojimi pooblaščenimi arhitekti in inženirji ustreznih strok s primernim strokovnim znanjem in izkušnjami, mora skleniti pogodbo z drugim projektantom, ki takšne pooblaščene arhitekte in inženirje ima.

Vendar je za vodjo projekta v tretjem odstavku istega člena postavljena strožja zahteva in sicer, da mora projektant za vodenje izdelave projektne dokumentacije določiti pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega inženirja iz stroke, ki glede na namen gradnje prevladuje (vodja projekta) in ki zanj opravlja poklicne naloge v eni od predpisanih oblik v skladu z zakonom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost. Dikcija, da »zanj opravlja poklicne naloge« se bistveno razlikuje od dikcije v prvem odstavku 12. člena glede sodelovanja z drugim projektantom in njegovimi kadri in po našem mnenju pomeni, da mora vodja projekta opravljati poklicne naloge v imenu in  za račun projektanta, ki je prevzel opravljanje storitve izdelave projektne dokumentacije in ne v imenu in za račun projektanta podizvajalca. To pomeni, da mora biti pri nosilnem projektantu zaposlen ali pa opravljati poklicne naloge na podlagi drugega pravnega razmerja o opravljanju dela za družbo, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje arhitekturne in inženirske dejavnosti po določbah tega zakona, če je pooblaščeni arhitekt ali inženir družbenik oziroma eden od načinov iz tretjega odstavka 5. člena ZAID.

Glede objektov daljšega obstoja pa odgovarjamo, da lahko kot dokazilo služi vsak dokaz, ki ga omogočajo predpisi o splošnem upravnem postopku, tudi aerofoto posnetki, ki so služili za legalizacijo objektov, zgrajenih pred letom 1968 skladno s 197. členom ZGO-1.