Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

o zbornici

 

AKTI ZAPS

Delovanje ZAPS je opredeljeno s Statutom Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije. V statutu so opredeljene naloge in obveznosti zbornice, pa tudi pravice in obveznosti njenih članov.
Člani zbornice so dolžni spoštovati kodeks poklicne etike in druge akte, ki jih sprejemajo organi zbornice, in ravnati v skladu z določili teh aktov.


Statut Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (Uradni list RS, št. 13/2004 in 45/2006)
(neuradno prečiščeno besedilo)
 

Splošni akt o o postopkih vpisa in izbrisa iz imenika (UL RS, št. 40/2018)

Splošni akt o strokovnem izpitu (UL RS, št. 40/2018)

Splošni akt o stalnem poklicnem usposabljanju (UL RS, št. 40/2018)

Splošni akt o strokovnem nadzoru (UL RS, št. 40/2018)

Kodeks poklicne etike (objavljeno ZAPS 2.7.2018)

Disciplinski pravilnik (UL RS, št. 40/2018)

Pravila o ustreznosti izobrazbe pooblaščenega prostorskega načrtovalca
(objavljeno ZAPS 2.7.2018)


Pravilnik o podeljevanju priznanj Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (januar 2017)

Volilni pravilnik za izvolitev funkcionarjev Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (februar 2012)

Poslovnik skupščine (februar 2009)

Pravilnik o ustanovitvi in poslovanju strokovnega sveta ZAPS in ožjega strokovnega sveta ZAPS (marec 2010)

Pravilnik o plačevanju članarine in drugih prispevkov za leto 2018 (marec 2018)

Pravilnik o finančnem poslovanju (marec 2015)

Pravilnik o ukrepih in postopkih za zavarovanje osebnih podatkov (julij 2007)

Pravilnik o organizaciji in delu službe za evidence in strokovne izpite in drugih služb Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (junij 2004)

Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest in o pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja (februar 2017)

Pravilnik o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev (Uradni list RS, št. 114/2004 in 53/2005)

 

Akti razveljavljeni v juniju 2018:

Pravilnik o obliki in vsebini ter o načinu vodenja imenika Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in Inženirske zbornice Slovenije (Ur. l. RS, št 123/2003, 56/2005, 108/09 – ZGO-1C, 61/17 – ZAID, 37/18 in 40/18)
Delno podaljšanje uporabe (glej 65. člen ZAID, 13. člen Splošnega akta o postopkih vpisa in izbrisa iz imenika pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 37/18) in 11. člen Splošnega akta o postopkih vpisa in izbrisa iz imenika pooblaščenih arhitektov,
pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev (Uradni list RS, št. 40/18).
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 4 (jun. 2018)

Pravilnik o strokovnih izpitih s področja opravljanja inženirskih storitev  (124/03, 56/05, 78/11, 61/17 – ZAID, 37/18 in 40/18)
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 4 (jun. 2018)

Kodeks poklicne etike arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih načrtovalcev (Uradni list RS, št. 6/2005)

Disciplinski pravilnik (Uradni list RS, št. 69/2010, 95/2012 in 63/2013) (neuradno prečiščeno besedilo)