Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

o nas

 

AKTI ZAPS

Delovanje ZAPS je opredeljeno s Statutom Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije. V statutu so opredeljene naloge in obveznosti zbornice, pa tudi pravice in obveznosti njenih članov.
Člani zbornice so dolžni spoštovati kodeks poklicne etike in druge akte, ki jih sprejemajo organi zbornice, in ravnati v skladu z določili teh aktov.

1.     Statut

1.1   Statut Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (Uradni list RS, št. 81/2018)

2.     Splošni akti

2.1   Splošni akt o o postopkih vpisa in izbrisa iz imenika (UL RS, št. 40/2018)

2.2   Splošni akt o strokovnem izpitu (UL RS, št. 40/2018)

2.3   Splošni akt o stalnem poklicnem usposabljanju (UL RS, št. 40/2018)
        Spremembe in dopolnitve 2019 (UL RS, št. 68/2019)
        Čistopis 15.11.2019

2.4   Splošni akt o strokovnem nadzoru (UL RS, št. 40/2018)

2.5   Kodeks poklicne etike (objava ZAPS 2.7.2018)
        Priloga: Ravnanje v primeru poseganja v obstoječe avtorsko delo>

2.6   Disciplinski pravilnik (UL RS, št. 40/2018)

2.7   Pravilnik o podeljevanju priznanj Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (januar 2017)

2.8   Splošni akt o volitvah in imenovanjih funkcionarjev Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (januar 2019)

2.9   Pravilnik o ustanovitvi in poslovanju strokovnega sveta ZAPS in ožjega strokovnega sveta ZAPS (marec 2010)

2.10 Splošni akt o plačevanju članarine in drugih prispevkov ZAPS (objava ZAPS 24.3.2020)
         PRILOGA - CENIK 2021

2.11 Pravilnik o finančnem poslovanju (marec 2015)

2.12 Splošni akt o varnosti obdelave osebnih podatkov pri ZAPS (objava ZAPS 14.1.2021)

2.13 Pravilnik o organizaciji in delu službe za evidence in strokovne izpite in drugih služb Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (junij 2004)

2.14 Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest in o pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja (februar 2017)

2.15 Splošni akt o obliki in vsebini enotnega žiga pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega krajinskega arhitekta in pooblaščenega prostorskega načrtovalca (objava ZAPS 9.9.2019)
 

3.     Poslovniki

3.1   Poslovnik skupščine in skupščinskega sveta
        (objavljeno ZAPS 2.7.2020)
 

4.    Ostali pravno zavezujoči dokumenti

4.1  Pravila o ustreznosti izobrazbe pooblaščenega prostorskega načrtovalca  
        (objavljeno ZAPS 2.7.2018)

4.2  Pogoji za člane komisije za strokovni nadzor
       (objavljeno ZAPS 19.12.2018)
 

5.     Akti, razveljavljeni v 2018 in 2019

5.1  Statut Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (Uradni list RS, št. 13/2004 in 45/2006)
(neuradno prečiščeno besedilo) - ne velja več od 14.12.2018

5.2  Pravilnik o obliki in vsebini ter o načinu vodenja imenika
Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in Inženirske zbornice Slovenije (Ur. l. RS, št 123/2003, 56/2005, 108/09 – ZGO-1C, 61/17– ZAID, 37/18 in 40/18)
Delno podaljšanje uporabe (glej 65. člen ZAID, 13. člen Splošnega akta o postopkih vpisa in izbrisa iz imenika pooblaščenih
inženirjev (Uradni list RS, št. 37/18) in 11. člen Splošnega akta o postopkih vpisa in izbrisa iz imenika pooblaščenih arhitektov,   pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev (Uradni list RS, št. 40/18).
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 4 (jun. 2018)

5.3  Pravilnik o strokovnih izpitih s področja opravljanja inženirskih storitev  (124/03, 56/05, 78/11, 61/17 – ZAID, 37/18 in 40/18)
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 4 (jun. 2018)

5.4  Kodeks poklicne etike arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih načrtovalcev (Uradni list RS, št. 6/2005)

5.5  Disciplinski pravilnik (Uradni list RS, št. 69/2010, 95/2012 in 63/2013)
(neuradno prečiščeno besedilo)

5.6 Pravilnik o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev (Uradni list RS, št. 114/2004 in 53/2005)

5.7 Poslovnik skupščine (februar 2009)